Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Evidence pálení "čarodejnic"

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali o službě, kterou Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu (www.hzssck.cz). Tato služba je určena pro právnické a podnikající fyzické osoby, ale mohou ji využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování suchého dřeva, například jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů. 

Po otevření stránky HZS Středočeského kraje, najdete v pravé části stránky  odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu evidence pálení a splnili svou ohlašovací povinnosti. Využití služby očekáváme také při evidenci pálení ohňů u příležitosti pověstných „Čarodějnic“.

Zaevidování pálení nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Doplňující legislativa:

Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu. K tomuto se vyjadřuje § 3 odst. 5 zákona č 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Dodržování této povinnosti dle § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší kontrolují podle § 50 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší obecní úřady, na které se mohou občané obrátit s podnětem, jestliže je tato povinnost porušována.

Dále je ve věci činný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Pálení odpadu v otevřených ohništích upravuje zákon o ochraně ovzduší. Pokud
jde o odpad v obecné rovině, podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit
pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu.

Citace ze zákona o požární ochraně:

Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Prezentace_evidence_paleni.pdf Prezentace_evidence_paleni.pdf

24.04.15 Z města

Komentáře:

  1. [1] xxx cdma-72-61.cust.vodafone.cz

    To by si měli přečíst naši sousedi.Páleji bordel tak dvakrát do měsíce.A to tak,že musíme zavřít všechna okna.............A i tak jim to tam doutná ještě druhý den.

    24.04.15, 09:11:37
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist