Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21 - MA21

Jste v našem městě spokojeni? Podělte se o své názory v dotazníku.

Jste v našem městě spokojeni? Podělte se o své názory v dotazníku.

Vážení,

dnes 18. 10. 2020 máte poslední možnost se zúčastnit dotazníkového šetření mapující spokojenost obyvatel ve městě. Letos se jedná již o šestý průzkum a díky tomu můžeme sledovat trendy vývoje názoru obyvatel na různá témata a problémy života ve městě. 
Věnujete nám prosím 15 minut svého času, stojíme o Vaše názory.
Výsledky průzkumu budou zveřejněny na webu města.  ONLINE DOTAZNÍK NAJDETE ZDE.

Jak se Vám v našem městě žije?

Jak se Vám v našem městě žije?

Vážení občané,

po dvou letech je zde opět průzkum veřejného mínění v Českém Brodě. V roce 2020 se jedná již o šesté šetření a můžeme tedy sledovat trendy vývoje názoru obyvatel na různá témata a problémy života ve městě. Závěrečné zprávy z předchozích ročníků veřejných průzkumů najdete na webu města v sekci Zdravý Brod, kam do konce listopadu přibyde i zpráva z letošního šetření.
Vždy se snažíme výsledky analyzovat a v případě negativní zpětné vazby zhodnotit, zda daná oblast je skutečně zanedbaná či se jedná o rozpor mezi skutečností a vnímáním lidí. Tedy zda je potřeba věci řešit a vyřešit, nebo spíš jen lépe prodávat výsledky naší práce. Do jaké míry se nám to daří nebo nedaří, můžete posoudit v článku místostarosty Tomáše Klineckého.

Až do 18. října budete moci dotazník vyplnit přímo online. V tištěné podobě je k vyzvednutí v podatelně MěÚ Český Brod, v infocentru a v městské knihovně. 

Jakub Nekolný, starosta města

ČESKOBRODSKÁ TRŽNICE

ČESKOBRODSKÁ TRŽNICE

Českobrodská tržnice byla plánována pravidelně vždy v pátek až do 30. 10. 2020. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, krizovým opatřením a také na doporučení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje RUŠÍME dnem 5.10.2020 DO ODVOLÁNÍ páteční Českobrodskou tržnici. 

Výsledky ankety re-use centrum

Výsledky ankety re-use centrum

Přinášíme Vám výsledky ankety Vysledky_vyziti_REUSE_centra_web.pdf , která mapovala poptávku vybudování centra opětovného vyžití/re-use centra v našem městě. Na realizaci tohoto záměru projektu se budeme ucházet o finanční podporu v rámci 122. výzvy Operační program Životní prostředí. Děkujeme všem, kdo se do ankety zapojili.

Chcete v Českém Brodě re-use centrum?

Chcete v Českém Brodě re-use centrum?

Téma oběhového hospodářství a s ním souvisejí problémy nám nejsou cizí. Za pomoci dotačního titulu OPŽP bychom se rádi pustili do vybudování takzvaného centra opětovného vyžití (re-use centra), které bude sdružovat sběr, úpravu i prodej předmětů z druhé ruky a sdílenou "hobby" dílnu. Věnujte prosím 3 minuty svého času k vyplnění následujících otázek, které budou k dispozici do 21. 6. 2020. Pomohou nám ukázat směr. Děkujeme. 

Českobrodská tržnice

Českobrodská tržnice

...je navazující aktivitou města Český Brod na tradiční farmářské trhy. Letos chceme dát prostor, kromě klasických prodejců zeleniny, ovoce a sazenic, také prodeji rukodělných výrobků, přebytkům ze zahrad apod. Cílem této kampaně je pomoci oživit ekonomiku a podat pomocnou ruku živnostníkům a zemědělcům. Dále oživit nákup a prodej českých výrobků, potravin i služeb. 

Českobrodská tržnice

Trznice_logo

Českobrodská tržnice je navazující aktivita města Český Brod na tradiční farmářské trhy. Letos chceme dát prostor kromě klasických prodejců zeleniny, ovoce, sazenic apod. také prodeji rukodělných výrobků, přebytkům ze zahrad nebo burze řemesel a nabídky práce v regionu. Cílem této kampaně je pomoci oživit ekonomiku a podat pomocnou ruku živnostníkům, zemědělcům. Dále oživit nákup a prodej českých výrobků, potravin i služeb. První Českobrodská tržnice se uskuteční v pátek 29. 5. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin na náměstí Arnošta z Pardubic v parčíku kolem zvonice.

Výsledky ankety na téma parkování na sídlišti Jahodiště

Vstupní informací pro přípravné práce návrhu studie regenerace sídliště Jahodiště byla anketa zaměřená především na parkování, zásadní problém veřejných prostranství na sídlišti. Občané této lokality našli dotazníky v papírové podobě ve svých schránkách. Vyplněné dotazníky pak mohli odevzdat na podatelně MěÚ Český Brod, v Infocentru a v Městské knihovně Český Brod, dále v prodejně COOP na sídlišti, v MŠ Sokolská a v kiosku Tenisu Český Brod. Komu nevyhovovala tato forma, mohl využít online dotazník, který byl zveřejněn na webu a FB města. V týdnu od 9. 9. do 13. 9. 2019 byly dotazníky vybrány a pracovala se na jejich vyhodnocení. Zde jsou výsledky.  Vysledky_ankety_sidliste_Jahodiste_2019_zari.pdf

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření

Město Český Brod se rozhodlo využít výzvu Ministerstva pro místní rozvoj ze Státního fondu rozvoje bydlení k podání žádosti o dotaci v programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro sídliště Jahodiště. Součástí žádosti bude koncepční studie sídliště, zpracovaná se zapojením veřejnosti v průběhu přípravných prací i návrhu. Vstupní informace zajistí anketa, zaměřená především na parkování, zásadní problém veřejných prostranství na sídlišti. 
Za tímto účelem od dnešního dne, tj. od 19. 8. 2019 do 6. 9. 2019 probíhá dotazníkové šetření a občané lokality sídliště Jahodiště najdou dotazník v papírové podobě ve svých schránkách. Online verze dotazníku je k vyplnění zde. 

VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO FÓRA 2018

VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO FÓRA 2018

Slavnostní otevření nových prostor IC a ICM jsem využili i k pozvání široké veřejnosti k účasti na veřejném Fórum města 2018, které proběhlo v podvečer dne 4. 9. 2018. Stejně tak jako v předchozích letech i letos účastnicí sestavili TOP 10 bodů ke zlepšení v různých oblastech (školství, bydlení, doprava, bezpečnost...). Po té následovala veřejná online anketa za účelem ověření TOP 10.  Podněty občanů jsou vodítkem pro Akční plán města. Výsledky ankety v pdf. zde. Anketa_vysledky_2018.pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist