Český BrodOficiální stránky města

Newsletter

V souladu s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Tento souhlas udělujete Městu Český Brod, IČO: 00235334, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod dle níže uvedených podmínek.

Údaje, které budeme na základě uděleného souhlasu zpracovávat, zahrnují Vaši e-mailovou adresu. Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je zasílání sdělení formou newsletteru města Český Brod. Váš souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu 5 let od jeho udělení nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů i o Vašich právech jsou uvedeny zde.

Chcete-li využívat těchto našich služeb, potvrďte prosím svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odebírané oblasti:
Základní kontakty

Město Český Brod

náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Banka: 9294910237/0100

Telefon: 321 612 111
Fax: 321 612 201
Dat. schr.: jgqbsve
E-mail:
cesbrod@cesbrod.cz
E-podatelna:
epodatelna@cesbrod.cz

Budova 1
náměstí Husovo 70

282 01 Český Brod

Budova 2
nám. Arnošta z Pardubic 56

282 01 Český Brod

Úřední hodiny:
pondělí 8-11, 12-17
úterý 8-11
středa 8-11, 12-17
(v jiné dny po dohodě)

Provozní hodiny podatelna, pokladna, ověřování a CzechPoint:
pondělí 8-11,12-17 
úterý 8-11, 12-14:30
středa 8-11,12-17 
čtvrtek 8-11,12-14:30
pátek 8-11,12-13
E-mailový formulář

Nejdůležitější zprávy

Upozornění

Vážení občané,
po dohodě s provozovatelem lunaparku doporučujeme každému návštěvníkovi letošního večerního ohňostroje na Husově náměstí si vzít roušky apod., držet rozestupy dva metry anebo využít k podívané nedaleký kopec u hřbitova, kde bude ohňostroj zdaleka vidět. Kdo nebude mít na náměstí v době pořádání ohňostroje roušku s sebou, může si jít vyzvednout zdarma u kasy autodromu. Start ohňostroje je v 20:30 hodin.
Věříme, že pokud k sobě budeme navzájem ohleduplní a budeme dbát daných doporučení, může být dnešní večer příjemným zakončením dne bez zbytečných rizik.
19. 09. 2020 Aktuality

Upozornění

Upozornění

Vážení občané,
upozorňujeme Vás na zvýšené riziko přenosu koronaviru v Českém Brodě a okolí. Zejména pak v době oslav posvícení a při návštěvě pouťových atrakcí, které nás o víkendu v centru města čekají.  Apelujeme na dodržování zásad hygieny, dodržování dvoumetrových rozestupů a zvážení účasti na večerním sobotním ohňostroji, kdy se na náměstí sejde hodně lidí. Při návštěvě lunaparku doporučujeme použití dezinfekčních prostředků, které najdete u každé atrakce.
I přes upozornění radnice provozovatel trvá na pokračování akce včetně ohňostroje.
Věříme, že společnými silami se nám podaří rizika minimalizovat a zachovat si pevné zdraví.

18. 09. 2020 Zdravý Brod

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje s účinností ode dne 21. 9. 2020 do odvolání nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.
Celé znění nařízení zde.  Narizeni_KHS_c_5_2020.pdf

18. 09. 2020 Zdravý Brod

Jaký má Český Brod směr?

Jaký má Český Brod směr?

Stále nás zajímá, jak se vám v našem městě žije a co bychom mohli pro lepší život ve městě udělat. Letošní názorový průzkumu proběhne od 19. 9. do 18. 10. 2020 online na webu  dotaznik.cesbrod.cz. Zájemci se mohou zapojit také vyplněním dotazníku v tištěné podobě na podatelně MěÚ, v knihovně nebo v infocentru.

18. 09. 2020 Zdravý Brod

slavnostní otevření parkoviště B+R a 175. výročí olomoucko - pražské drážní trasy

slavnostní otevření parkoviště B+R a 175. výročí olomoucko - pražské drážní trasy

Stejně tak jako řada jiných akcí, tak i slavnostní otevření nového parkoviště B+R čekalo na příznivější „kovidové dny“. V sobotu 12. 9. 2020 jsme si připomněli, že díky dotaci z Integračního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj v částce 4.479.421 Kč (přičemž celková hodnota stavby je 6.510.955 Kč) vzniklo v blízkosti vlakového nádraží nové parkoviště pro jednostopá vozidla. K dispozici je veřejná pumpa pro cyklisty, automat na duše, 5 parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 10 parkovacích míst pro jednostopá motorová vozidla, 6 přístřešků a 4 cykloboxy pro kola. Na novém parkovišti nyní máme celkem 80 stání pro kola. Pozvání na slavností akci přijal také starosta města Lysá nad Labem Ing. Karel Otava.

17. 09. 2020 Kulturní Brod

Nová opatření ministerstva zdravotnictví

Nová opatření ministerstva zdravotnictví
  • Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání

Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy.
Podrobnosti zde.  Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf

  • Zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání

S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy. Podrobnosti zde.  Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf

  • Omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání Podrobnosti zde Mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf

  • Nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření

S účinností ode dne 17. září 2020 se všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 nařizuje, aby vzorek vyšetřily a informovaly pacienta o výsledku vyšetření, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření, a to prostřednictvím textové zprávy na mobilní telefon nebo elektronickou poštou (e-mail), pokud pacient pro tyto účely sdělil číslo na mobilní telefon nebo adresu elektronické pošty. Podrobnosti zde.  Mimoradne-opatreni-narizeni-laboratorim-ke-sdelovani-vysledku-vysetreni.pdf

17. 09. 2020 Zdravý Brod

ČESKOBRODSKé posvícení

ČESKOBRODSKé posvícení

Město Český Brod a Ota Tříska - LUNAPARKY Vás srdečně zve na Českobrodské posvícení, které se koná v centru města od 17.9. do 20.9.2020. Těšit se můžete na tradiční i netradiční pouťové atrakce, stánky s občerstvením a drobným zbožím. V sobotu 19.9.2020 v 20:30 vypukne na Husově náměstí velký ohňostroj. 

17. 09. 2020 Kulturní Brod

Upozornění

Upozornění
Od 16. 9. 2020 jsou na MěÚ Český Brod agendy registru řidičů, vozidel a podnikatelů pro veřejnost částečně otevřeny.
V době od 21. 9. do 24. 9. 2020 budou z důvodu zákonného školení uzavřeny přepážky registrace podnikatelských subjektů (živnostenský rejstřík). V neodkladných záležitostech se obracejte na jiná pracoviště RŽP.
16. 09. 2020 Aktuality

další aktuality

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist