Projekty města - Projekty s podporou ESF

Projekt "Vybudování technologického centra ORP Český Brod"

Integrovaný operační program

Město Český Brod se stalo úspešným žadatelem o finanční podporu prostřednictvím  Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. Výzva 06 - Technologická centra a elektronické spisové služby v území.

Název projektu: Vybudování technologického centra ORP Český Brod
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06727
Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 318 912,00 Kč
Poskytnutá dotace: 5 371 075,00 Kč
Vlastní zdroje: 947 837,00 Kč
Doba trvání projektu: 1.12.2009 - 31.12.2011

Položkový rozpočet projektu

Projekt "Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod"

ESF

 

Město Český Brod se stalo úspešným žadatelem o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výzvě číslo 53 - „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy". 

Název projektu: Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod
Zkrácený název projektu: Efektivní úřad Český Brod
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00082
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 183 710,00 Kč
Poskytnutá dotace: 6 106 153,50 Kč
Doba trvání projektu: 1.7.2010 - 31.5.2013

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist