Zdravý Brod
Město Český Brod

Sociální oblast

Seminář ke školnímu násilí

Dne 16. ledna realizovalo o.s. Společně k bezpečí, v rámci Komunitního plánování sociálních služeb, v Domově Anna seminář ke školnímu násilí, který byl určen převážně pro učitele a pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Lektorka Mgr. Michaela Veselá velmi poutavě, emotivně a zasvěceně vzdělávala účastníky semináře. Vzdělávací program byl akreditován MŠMT, tudíž každý účastník obdržel osvědčení.

Zpráva ze semináře Zprava_ze_seminare.pdf

Cílem semináře bylo naučit  účastníky zacházet se školním násilím, rozpoznat ho, identifikovat, zjistit jeho příčiny a navrhnout způsoby řešení, eliminace nebo vytvořit nápravně výchovný plán ve spolupráci se žákem a jeho zákonnými zástupci. Účastník si osvojil dovednosti nutné k zacházení se šikanou, napadením učitelů, zneužíváním moci učitelů vůči žákům, agresivitou mezi žáky, zacházením se zbraněmi ve školním prostředí, vandalismem apod. Důležitým cílem byla orientace v síti dalších zúčastněných institucí – rodina, samospráva, policie a získání jistoty při žádání těchto institucí o spolupráci.

Osnova semináře:

teoretická část:

  • příčiny školního násilí
  • definice školního násilí a školního šikanování
  • zdroje agresivního chování, výzkumná zjištění
  • individuální rizikové faktory
  • sociální rizikové faktory
  • preventivní programy (přehled, zkušenosti)

praktická část:

  • diagnostika jednotlivých forem školního násilí
  • kazuistické rozbory
  • modelové případy (zbraně ve škole, napadení učitele,      anonymní hrozby, vandalismus, pornografie, sebepoškozování, agrese vůči      věcem a lidem)
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist