Zdravý Brod

MA21

Dotazníkové šetření

Město Český Brod se rozhodlo využít výzvu Ministerstva pro místní rozvoj ze Státního fondu rozvoje bydlení k podání žádosti o dotaci v programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro sídliště Jahodiště. Součástí žádosti bude koncepční studie sídliště, zpracovaná se zapojením veřejnosti v průběhu přípravných prací i návrhu. Vstupní informace zajistí anketa, zaměřená především na parkování, zásadní problém veřejných prostranství na sídlišti. 
Za tímto účelem od dnešního dne, tj. od 19. 8. 2019 do 6. 9. 2019 probíhá dotazníkové šetření a občané lokality sídliště Jahodiště najdou dotazník v papírové podobě ve svých schránkách. Online verze dotazníku je k vyplnění zde. 

Vyplněné dotazníky v papírové podobě mohou respondenti odevzdat na podatelně MěÚ Český Brod, v Infocentru a v Městské knihovně Český Brod, dále v prodejně COOP na sídlišti, v MŠ Sokolská a v kiosku Tenisu Český Brod.

V týdnu od 9. 9. do 13. 9. 2019 dotazníky vybereme a soustředíme se na jejich vyhodnocení.

Vyhodnocení ankety bude představeno na veřejném setkání, které proběhne 23. 9. 2019 v 18:00 hodin v klubovně areálu Tenis Český Brod. Na setkání občané budou moci uplatnit také další připomínky a podněty ke zlepšení vzhledu a funkce veřejných prostranství na sídlišti.

Markéta Hugová
ATELIER L, s.r.o.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist