Český BrodOficiální stránky města

Projekty města - Návrhy a studie

Návrh silničního obchvatu v Českém Brodě

Nákres možnosti silničního obchvatu v Českém Brodě vypracovaný Bc. Markem Binkem v rámci projednávání návrhu zadání územního plánu města Český Brod.
Smyslem tohoto dokumentu není navrhnout to jediné správné řešení, nýbrž vyvolat odbornou diskusi s cílem nalezení toho nejlepšího invariantního řešení, které bude moci být následně zapracováno do nového územního plánu.

2010-5.pdf

Vyjádření Ing. Ilony Kunešové - odborného pracovníka stavebního odboru - územní plánování:

Váš návrh je blízký mé představě o řešení silniční obslužnosti města Český Brod. Určitě bych však vedla obchvat Štolmíře až za hřbitovem. Hřbitov je důležitá část obce, kde mnoho lidí má návštěvu hřbitova spojenu s vycházkou, a frekventovaná silnice by již mohla působit jako „bariéra“.
A dále bych zvážila, zda Vámi navrhovanou I. část přeložky II/272 a II/245 neřešit za pomoci stávající komunikace, tzv. zkratky ze Štolmíře (tak je to i k prověření v zadání pro ÚP). Nevím, jestli rozšíření stávající komunikace nebude ekonomicky výhodnější oproti variantě nové komunikace řešené rovnoběžně o kus dále…
Domnívám se, že zpracovatel ÚP dospěje k podobnému dopravnímu řešení. K návrhu ÚP se samozřejmě budou moci vyjádřit všechny DO včetně „našeho“ odboru dopravy.  

Odpověď Bc. Marka Binka:

Určitě s Vámi souhlasím, že odříznutí hřbitova ve Štolmíři není příliš dobré, nicméně jinak se mi silnici nepodařilo "vykroužit". Vedení 1. části přeložky II/272 v trase současné komunikace vidím problematické zejm. z důvodu, že při cestách od Klučova na I/12 by to již byla příliš velká zajížďka a pak také, že stávající sklon této komunikace je příliš velký. Ale je to samozřejmě na zvážení. Jak jsem napsal, nedělám si ambice na to nejlepší řešení.

05.11.10 Návrhy a studie
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist