Projekty města - Revolvingový fond MŽP

Jaké jste stanovili priority a problémy související s rozvojem města?

Logo

V květnu tohoto roku jste měli prostřednictvím „Ankety ke specifickým cílům v jednotlivých oblastech Strategického plánu Města Český Brod do roku 2020“ možnost vyjádřit se, jaké jsou pro Vás v krátkodobém výhledu nejžádanější priority rozvoje města. Zadání pro anketu vycházelo z klíčových oblastí, které ze Strategického plánu města vybrali členové Řídící skupiny pro strategické plánování. V této anketě jste měli vybrat 5 priorit z 18 uvedených specifických cílů.   

Dne 17. května 2011 se konalo Fórum města 2011, které proběhlo pod záštitou Národní sítě zdravých měst (NSZM). Jedná se o asociaci zastřešující města, obce a regiony, které se snaží promyšleně utvářet město jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Jednání na Fóru proběhlo dle metodiky NSZM, výsledkem bylo stanovení deseti problémů města, tzv.10P. V návaznosti na výsledky vzešlé z Fóra jste se měli možnost zúčastnit ankety „10P“. V tomto případě jste volili 2 nejpalčivější z 10 problémů města.

Výsledky ankety Priority rozvoje města, které obdržely nejvyšší počet hlasů ke specifickým cílům v jednotlivých oblastech Strategického plánu města na období 2012 – 2013:

Bydlení, vzhled města, životní prostředí, zeleň

·       Zajistit prostupnost krajiny, propojení města s krajinou a propojení zeleně v rámci města.

Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch a památky

·       Vytvořit naučné stezky, propojit jimi zajímavá místa ve městě a okolí - přírodní, kulturní, historické a další.

Doprava 

·       Vybudovat provázanou síť cyklotras a cyklostezek ve městě a okolí (přednostně podél Šembery).

Zdravotnictví a sociální služby

·       Vyřešit vlastnické vztahy k nemovitostem užívaným poskytovatelem zdravotnických služeb v nemocnici.

Bezpečnost, řízení rozvoje, správa města a spolupráce

·       Zajistit informovanost občanů o možnostech zabezpečení klidu, pořádku a bezpečnosti ve městě a zajistit zpětnou vazbu.

Vzdělávání

·       Realizovat preventivní programy ke snížení sociálně patologických jevů ve městě a okolí.

Rekreace, sport, kultura, volný čas

·       Realizovat městské slavnosti, festivaly, přehlídky, klání, sportovní soutěže, kulturní a další celoměstské akce pro občany i pro návštěvníky města a okolí.

Výsledky ankety 10P, tedy problémy města, které byly stanoveny na Fóru města metodikou NSZM. Výsledky jsou seřazeny sestupně od nejvyššího obdrženého počtu hlasů:

1.     Majetková kriminalita

2.     Řešení sociálně-patologických jevů

3.     Zvýšení kapacity mateřských škol

4.     Rekonstrukce a modernizace školní jídelny

5.     Chybějící bezbariérový přístup na nástupiště železniční stanice Český Brod

6.     Rekonstrukce kina na víceúčelový sál pro pořádání kulturních akcí

7.     Zvýšení rozpočtových prostředků na kulturu, sport a volnočasové aktivity

8.     Naučné stezky, cyklotrasy, cyklostezky, jejich propojení i na památky

9.     Chybí cyklostezky a cyklotrasy, rozšířit cyklopruhy

10.  Neprůjezdnost centra města

Oba projekty jsou vyjádřením občanů, která se promítnou do akčního plánu. Akční plán stanovuje konkrétní kroky, akce a projekty vždy na další rok a umožňuje zajišťovat maximálně možné naplňování naplánovaných strategických cílů.

Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zúčastnili veřejného setkání či hlasování v anketách.

Kristýna Šílová

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.  

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist