Projekty města - Revolvingový fond MŽP

Jaké jsou priority rozvoje města a jaké projekty se budou realizovat v létech 2012 a 2013?

Vážení spoluobčané,

jak jsme vás již informovali, pokračujeme ve strategickém plánování rozvoje našeho města. Co vše proběhlo a co to našemu městu přinese? V tuto chvíli máme aktualizovaný Strategický plán rozvoje města do r. 2022, který upřesňuje, čeho chceme do r. 2022 dosáhnout v následujících klíčových oblastech života města:

1.     Vzhled města, životní prostředí, zeleň

2.     Podnikání, zaměstnanost, služby

3.     Doprava

4.     Bydlení

5.     Zdravotnictví a sociální služby

6.     Bezpečnost

7.     Cestovní ruch a památky

8.     Vzdělávání

9.     Řízení rozvoje, správa města a spolupráce

10.  Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času

Pokud máte zájem se na aktualizovaný Strategický plán podívat a seznámit se se stanovenými cíli, je na webové stránce města pod odkazem /category/strategicky-plan-mesta na MěÚ v sekretariátu starosty.

Na webové stránce také najdete další informace a seznam lidí, kteří se na aktualizaci našeho Strategického plánu podíleli – členů tzv. Řídící skupiny a členů pracovních skupin pro jednotlivé oblasti rozvoje.

Protože chceme využívat Strategický plán jako skutečný pracovní materiál, věnovali jsme úsilí určení ukazatelů (indikátorů), které nám budou říkat, zda cílů, jež jsme si stanovili, dosahujeme či nikoli. Rádi bychom i vás průběžně seznamovali s výsledky. Spolu s členy skupin byly proto vybrány ukazatele, které vám budeme předkládat. Jedná se o:

1.     Spokojenost občanů s kvalitou ŽP

2.     Počet místních malých a středních podniků

3.     Vyjížďka za prací

4.     Podíl osob přepravených veřejnou dopravou

5.     Podíl osob přepravených nemotorovou dopravou

6.     Podíl připojených domácností na městskou infrastrukturu

7.     Spokojenost občanů se zdravotními službami

8.     Spokojenost občanů se sociálními službami

9.     Nápad trestné činnosti a počet přestupků a jiných správních deliktů

10.  Spokojenost občanů s bezpečností ve městě

11.  Spokojenost návštěvníků města

12.  Nabídka a kapacita vzdělávacích institucí

13.  Podíl naplněných cílů v klíčových oblastech strategického plánu

14.  Počet akcí ve městě a jejich návštěvnost

Město bude u vybraných cílů strategického plánu sledovat ještě další podrobnější ukazatele.

Při práci na Strategickém plánu byly také stanoveny priority rozvoje města na další období. Ty budou pomáhat při tvorbě Akčního plánu na léta 2012 – 2013 - přehledu akcí a projektů, které budou realizovány v daných letech a které naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu.

Aktualizovaný Strategický plán rozvoje města a Akční plán na léta 2012 – 2013 bude předložen zastupitelstvu města na konci tohoto roku ke schválení.

Strategické plánování je moderním nástrojem řízení rozvoje města a v našem městě je podporováno z fondů EU.  O dalším vývoji projektu vás budeme informovat jak v Českobrodském Zpravodaji, tak na webové stránce města.

Alena Bauerová

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist