Český BrodOficiální stránky města

Město Český Brod

Informační centrum pro mládež (ICM)

ICMICM

Informační centrum pro mládež (ICM) zahájilo činnost v lednu 2012 a je zřizováno Městským úřadem Český Brod. ICM má sídlo v Českém Brodě, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56.

ICM nabízí bezplatné informace od A až po Z. Informace jsou rozděleny tematicky do jednotlivých kategorií a jsou k dispozici buď na internetových

stránkách, nebo v tištěné podobě v prostorách IC. S vyhledáváním informací může pomoci odborný pracovník.

V současné době ICM v Českém Brodě plní požadavky certifikace ICM, dle podmínek daných MŠMT a Národním informačním centrem pro mládež www.nicm.cz, které je jedním z oddělení Národního institutu dětí a mládeže (www.nidm.cz, které je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Provozní řád ICM Český Brod

Přehled o celé síti ICM
Katalog služeb ve středočeském kraji

Dalším subjektem v poskytování informací pro mládež je Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, o.s.

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM)  je neziskovou organizací založenou na bázi občanského sdružení. AICM ČR byla registrována Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů dne 7. září 1999. Nejbližšími spolupracujícími partnery AICM ČR v oblasti podpory rozvoje Informačního systému pro mládež jsou zejména: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR.

Současnými členy AICM ČR jsou kromě fyzických osob také osoby právnické (většinou zřizovatelé jednotlivých Informačních center pro mládež v ČR).

Hlavním cílem činnosti AICM ČR je podpora systémového rozvoje Informačních center pro mládež v České republice. Podpora a pomoc při zakládání nových Informačních center pro mládež v ČR tzn. podávání prvotních informací a následná pomoc při dalších postupech.

Více informací:  http://www.icmcr.cz

Infolisty NICM

Asociace ICM

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist