Zdravý Brod
Město Český Brod

Aktuality

Český Brod bude mít svého architekta

Město Český Brod vyhlásilo otevřené výběrové řízení na obsazení pozice městského architekta. O jejím ustavení rozhodla rada města v únoru. Architekt města bude pracovat jako konzultant radnice v oblasti architektury, urbanismu a tvorby veřejného prostoru na poli samostatné působnosti obce.

Měl by pomoci s přípravou koncepčních dokumentů, při přípravě a realizaci investic, s organizováním architektonických soutěží anebo navrhovat úpravy veřejného prostoru. Jeho činnost bude pokrývat území města a jeho místních částí. Město předpokládá, že přibližně dva dny v měsíci bude vybraný architekt přítomen na radnici. Ostatní konzultace budou probíhat zejména elektronicky.

„O zřízení pozice architekta velmi stojíme. Máme ji jak v programovém prohlášení rady, tak jako jeden z cílů strategického plánu. Chceme najít kvalitního odborníka, který bude dohlížet na architektonické kvality rozvojových projektů města a pomůže nám zlepšovat prostředí ve městě“, říká místostarosta Tomáš Klinecký. „Architekt města nebude mít rozhodovací pravomoci, ale bude silným partnerem samosprávy. Musí také dokázat výtečně komunikovat s veřejností. Přínosem pro město by mohl být někdo, kdo přinese inspiraci zvenčí, ale nebráníme se ani spolupráci s místními architekty“, doplňuje tajemník městského úřadu Aleš Kašpar. „Podmínkou ale je, aby vybraný uchazeč ve městě nerealizoval zakázky ani pro město ani pro jiné subjekty a nebyl tak ve střetu zájmů“ dodal místostarosta Klinecký. 

Výběr architekta města proběhne ve dvoukolovém konkurzu. V prvním kole, jehož uzávěrka bude 25. května, budou posouzeny písemné nabídky včetně kvalifikačních předpokladů a referencí a ve druhém kole bude proveden osobní pohovor s finalisty, kteří si pro pohovor připraví příklady dobré praxe použitelné pro Český Brod. Druhé kolo se koná 13. června. Ve výběrové komisi zasednou významné osobnosti z oboru, například ing. arch. Zdeňka Vydrová, architektka města Litomyšl, ing. arch. Petr Klápště z Fakulty architektury ČVUT. Komisi doplní představitelé vedení města. 


 Zadávací podmínky výběrového řízení zde. 

Výzva zde. vyzva_architekt.pdf

25.04.17 Aktuality

Přidejte nový komentář:přihlásit Facebookem


Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist