Projekty města - Povinná publicita projektů

Jak bude vypadat Český Brod v roce 2022? Město Český Brod pokračuje ve strategickém řízení rozvoje města!

logo esfV roce 2011 pokračuje strategické řízení rozvoje města díky získané dotaci na „Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“. V rámci tohoto projektu proběhla aktualizace Strategického plánu města do r. 2022, který byl zpracován a schválen v roce 2007.

Aktualizaci Strategického plánu řídila Řídící skupina složená ze zástupců města, městských organizací, neziskových organizací, škol, podnikatelů, zástupců obcí ad. (seznam členů Řídící skupiny). Tato skupina bude dohlížet i nad dalšími kroky strategického řízení rozvoje města.

Pokud máte zájem, můžete se vyjádřit k aktualizované verzi Strategického plánu - své názory a náměty zasílejte buď písemně na oficiální emailovou adresu města cesbrod@cesbrod.cz nebo v papírové podobě je můžete odevzdat na přepážce v podatelně městského úřadu či na MKIC.

Dále se můžete zúčastnit Fóra města, které se bude konat 17. května 2011 od 18.00 hod. v kazetovém sálu penzionu ANNA Český Brod. 

Pojďte sázet stromy aneb naplňujeme projekt „Přívětivý Český Brod“

Ministerstvo Životního prostředí

 

 

Vážení českobrodští občané (velcí i malí).
Město Český Brod si Vás dovoluje pozvat na společné sázení stromů.

Projekt „Přívětivý Český Brod“, finančně podpořený Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí obsahuje mimo spousty jiných aktivit i záměr vysázet na vybraných místech města velké stromy, které zlepší prostředí ve městě a přispějí k jeho zkrášlení.

První lokalitou je ulice Klučovská, kde budeme ve dnech 12. a 13. dubna sázet stromořadí 23 dubů. Práce budou probíhat vždy mezi 8.00 a 17.00 hod.
Druhým termínem je 27. duben, v době mezi 9.00 a 18.00 hod budeme sázet vedle Kouřimské brány platany.

Výsadbu zajišťuje odborná společnost, veškeré nářadí bude k dispozici. Na místě budete mít možnost vyslechnou krátký výklad nejen k technice sázení, ale i další informace k péči o stromy.

Přijďte si zkrášlit své okolí.
Za Městský úřad Český Brod: Rostislav Vodička, tel. 321 612 181, vodicka@cesbrod.cz

Pozvánka

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Od plánování k akcím

logo esf

Vážení občané,

mám radost, že vám mohu oznámit dobrou zprávu – město Český Brod získalo finance z Evropského sociálního fondu na pokračování tzv. strategického plánování, tedy řízení rozvoje města.Strateg2007.pdf

Co to znamená? Při péči o naše město je potřeba řešit různé aktuální věci jako je úklid, opravy komunikací, svoz odpadu a mnoho dalších. Je však také potřeba se zabývat tím, jak se město bude dál rozvíjet, co udělat, aby bylo město hezčí, příjemnější, poskytovalo dobré bydlení, dobré možnosti trávení volného času, vzdělání, podnikání, dobré služby apod.

V prosinci 2007 jsme proto přijali Strategický plán rozvoje města do roku 2022. Na zpracování se podílely desítky lidí vč. řady z vás. Plán zohlednil různé názory a potřeby, kromě odborných podkladů a návrhů vycházel také z výsledků průzkumu názorů občanů, besedy s podnikateli, zástupci neziskových organizací, rodiči malých dětí, seniory, z názorů a přání dětí a mládeže a dalších.

Strategický plán je k dispozici k nahlédnutí buď na stránkách města /media/4/05_pdf/Strateg2007.pdf nebo na Městském úřadě v sekretariátu starosty.

Co nás tedy čeká jako další krok? Protože je to již 4 roky, kdy byly cíle ve Strategickém plánu stanoveny a některé z nich se již podařilo splnit nebo se plní, a také proto, že se vývoj ve městě i celková situace posunuly dál, budeme nejprve Strategický plán aktualizovat. Neznamená to, že bychom měnili celkové směřování rozvoje města, ale podíváme se spolu s odborníky na tzv. specifické cíle v jednotlivých oblastech rozvoje města Český Brod a budeme je aktualizovat podle současného stavu.

Anketní lístek k naučné stezce "Údolím Šembery"

Anketní lístek (pdf 3 MB)

Anketa ukončena 13.3.2011

Představitelé města Český Brod a Ekocentra Koniklec Vám předkládají anketní lístek k vyplnění.

Vážení přátelé, v rámci projektu "Přívětivý Český Brod" bude v roce 2011 vybudována naučná stezka s pracovním názvem "Údolím Šembery". Jde o pokračování úspěšně realizované naučné stezky "Zahrady", která se těší oblibě nejen místních obyvatel, ale i návštěvníků města a okolí Českého Brodu. Podobně jako před tvorbou stezky "Zahrady" máte i nyní prostor pro své návrhy a náměty. Nabízíme tedy k pročtení základní informace o projektu a k vyplnění krátký anketní lístek, prostřednictvím kterého můžete ovlivnit podobu, náplň a trasu celé plánované naučné stezky. Vyplnění anketního lístku Vám zabere asi 5 minut. Za vaše připomínky a náměty budeme velmi vděční.

Projekt "Vybudování technologického centra ORP Český Brod"

Integrovaný operační program

Město Český Brod se stalo úspešným žadatelem o finanční podporu prostřednictvím  Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. Výzva 06 - Technologická centra a elektronické spisové služby v území.

Název projektu: Vybudování technologického centra ORP Český Brod
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06727
Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 318 912,00 Kč
Poskytnutá dotace: 5 371 075,00 Kč
Vlastní zdroje: 947 837,00 Kč
Doba trvání projektu: 1.12.2009 - 31.12.2011

Položkový rozpočet projektu

Projekt "Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod"

ESF

 

Město Český Brod se stalo úspešným žadatelem o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výzvě číslo 53 - „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy". 

Název projektu: Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod
Zkrácený název projektu: Efektivní úřad Český Brod
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00082
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 183 710,00 Kč
Poskytnutá dotace: 6 106 153,50 Kč
Doba trvání projektu: 1.7.2010 - 31.5.2013

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist