Projekty města - Povinná publicita projektů

OPRAVA POMNÍKU PROKOPA HOLÉHO

Cílem projektu je celková oprava a restaurování kulturní památky -  pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě včetně okolí pomníku.

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj, program Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Celkové náklady: 1.010.184,- Kč

Poskytnutá dotace: 741.220,- Kč

Vlastní zdroje financování: 268.964,- Kč

VÝMÉNA KABELŮ NN PRO VO

Cílem projektu byla výměně stávajících kabelů NN za nové pro napájení světelných bodů vč. nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení na sídlišti Jahodiště v Českém Brodě.

Na projekty byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu SFPI.

Registrační číslo projektu: 3908110153

Poskytovatel: Státní fond podpory investic

Celkové náklady: 1.289.860,- Kč

Poskytnutá dotace: 600.140,- Kč

Vlastní zdroje financování: 689.720,- Kč

ZATEPLENÍ A INSTALACE VZT S REKUPERACÍ – ZŠ TYRŠOVA V UL. ŽITOMÍŘSKÁ 760 V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu je oprava obvodového pláště budovy ZŠ v ulici Žitomířská čp. 760 v Českém Brodě spolu se zateplením, zateplením půdy a výměnou oken. V rámci stavby je řešen další projekt -  nucené větrání s rekuperací odpadního tepla a osvětlení učeben.

Na projekty byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu OPŽP.

Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009365;                         CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009360

Poskytovatel: Operační program Životního prostředí

Celkové náklady: 9.911.812,- Kč

Poskytnutá dotace: 3.104.882,- Kč

Vlastní zdroje financování: 6.806.930,- Kč

VÝSTAVBA PŘECHODŮ PRO CHODCE V ČESKÉM BRODĚ A V LIBLICÍCH

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Český Brod a městské části Liblice, a to prostřednictvím vybudování čtyř  přechodů pro chodce na silnicích III.  třídy. Součástí všech přechodů bude dopravní značení včetně veřejného osvětlení. Všechny nově vybudované přechodu budou bezbariérové.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014265

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program 

Celkové náklady: 883.487,- Kč

Poskytnutá dotace: 666.235,00,- Kč

Vlastní zdroje financování: 217.252,- Kč

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI ŽIŽKOVA A KOMENSKÉHO V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu je vybudování nových chodníků a rekonstrukce stávajících chodníků po obou stranách ulice Žižkova od křižovatky s ulicí Palackého  po křižovatku s ulicí Komenského, včetně chodníků v ulici Komenského po křižovatku s ulicí Žitomířská. Chodníky budou plně bezbariérové splňující požadavky na bezbariérové řešení stavby.

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014352

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program  

Celkové náklady: 2.789.207,- Kč

Poskytnutá dotace: 2.649.747,00,- Kč

Vlastní zdroje financování: 139. 460,- Kč

ČESKÝ BROD, UL. ZBOROVSKÁ – REKONSTRUKCE CHODNÍKU, VÝCHODNÍ STRANA

SFDI

východní straně silnice Zborovská. Projekt se skládá z několika stavebních částí - rekonstrukce původního nevyhovujícího chodníku na  bezbariérový chodník, vybudování 4 přechodů pro chodce s varovnými a signálními pásy  mezi chodníky a bezbariérové autobusové zastávky navazující na jeden z chodníků.  

Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5217510328

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Celkové předpokládané náklady: 2.238.637,- Kč

Poskytnutá dotace: 1.518.191,- Kč

Vlastní zdroje financování: 720.446,- Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODU PRO CHODCE, UL. JANA KOULY, ČESKÝ BROD

Cílem projektu bylo vybudovat bezbariérový přechod pro chodce s výstavbou středního dělícího můstku v blízkosti stávajícího přechodu pro chodce u křižovatky ulic Krále Jiřího a Jana Kouly. Původní přechod pro chodce byl zrušen. Součástí vybudování přechodu pro chodce byla bezbariérová úprava navazujících částí chodníků a nasvícení přechodu.

Registrační číslo projektu:  ISPROFOND 5217510358

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Celkové náklady: 1.437.311,- Kč

Poskytnutá dotace: 918.000,- Kč

Vlastní zdroje financování: 519.311,- Kč

TERÉNNÍ ZÁKLADNA PRO EKOLOGICKOU A POLYTECHNICKOU VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE VRÁTKOV

Projekt řeší vybudování a vybavení terénní základny pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí v městských lesích v obci Vrátkov. Základna má sloužit pro zájmové a neformální vzdělávání především dětí a mládeže ze správního obvodu ORP Český Brod. Základna je bezbariérová.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010528

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program

Celkové náklady: 3.862.082,84 Kč

Poskytnutá dotace: 3.472.121,- Kč (z toho  365.485,46 z rozpočtu ČR)

Vlastní zdroje financování: 389.971,01 Kč

Posemberi_logo_web

Dětský lesní ráj

Cílem  projektu je v bezprostřední blízkosti města Český Brod, v obci Vrátkov,  vytvořit podmínky pro dětský lesní klub a příměstské tábory ve zdravém a  enviromentálně podnětném prostředí areálu bývalé hájenky městských lesů. Provozní doba tohoto zařízení je v pracovní dny mimo vyučování tak, aby rodiče  dětí na 1. stupni základních škol, kteří jsou aktivní na trhu práce,  měli snazší podmínky pro výkon zaměstnání a mohli sladit svůj rodinný a pracovní život. 

Termín realizace: září 2020 až prosinec 2022

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015921

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí  -  Operační program zaměstnanost

Celkové náklady: 818.237,50 Kč

Poskytnutá dotace: 777.325,62,- Kč (z toho  81. 823,75 z rozpočtu ČR)

Vlastní zdroje financování: 40.911,88,- Kč

Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena místní akční skupinou Region Pošembeří, o.p.s  a byla součástí  schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje .

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod

Zpracování Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod. Díky projektu dojde ke zpracování jedné studie.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. 

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002390

Poskytovatel: Evropská unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 

Celkové náklady: 6 359 241 Kč

Poskytnutá dotace: 5 405 355 Kč

Vlastní zdroje financování: 953 886 Kč

https://projekty.vrv.cz/sopcb/

Logo_Eu_MZP_copy

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist