Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21 - Strategické plánování

Řídící skupina pro aktualizaci Strategického plánu 2011

Číslo Činnost Jméno
1. Obč Baladrán Zbyněk MgA  
2. ZM Binko Marek Bc.  
3. Úř Hájek Václav
4. ZM+NNO Kratochvílová Jana 
5. ZM Němeček Josef Ing. Arch.   
6. O-M Rahmová Renata, Ing. 
7. Obč Žák Jan 
8. Úř+NNO Kašpar Aleš, Ing.
9. Úř Vodička Rostislav Ing.
10. O-M Kruliš Miroslav Ing.
11. P Kulhánková Jana 
12. ZM/RM Přikryl Jan Ing.  
13. O-M Kocum Ivo Mgr.  
14. C Lukášek Marek Mgr. 
15. Obce Oliva Miloslav Mgr.  
16. Obč Šoupalová Štěpánka 
17. P Talacko Jaroslav MVDr.  
18. NNO Ulíková Lucie Mgr.
19. Obce Zdražilová  Martina Ing.
20. O-M Blažková Iveta Ing.  
21. O-M Kosová Kristýna Bc.  
22. C Kocian Matúš RNDr., Ph.D.
23. Úř Pohůnek Jan Ing.  
24. Úř Vomáčková Irena Ing.  
     
ZM Zastupitel/ka města  
O-M Organizace města  
P Podnikatel/ka  
Úř Úředník/úřednice  
Obč Občan/ka
NNO Nestátní neziskové organizace
C Církve

Výstupy ze setkání s veřejností

Město chce znát názor občanů

Od začátku roku 2010 měli obyvatelé Českého Brodu hned několik příležitostí setkat se s vedením města a sdělit jim svůj názor a připomínky. V únoru se v hojném počtu takřka čtyřiceti zúčastněných konala beseda o novém územním plánu. Vedoucí stavebního odboru Ing. Radana Marešová popsala občanům proces pořizování územního plánu, který musí být vydán nejpozději do roku 2015.

Na setkání fóra města se v domově ANNA sešly téměř tři desítky účastníků. Přítomní byli seznámeni s investičními záměry města, s novým územním plánem a naplňováním cílů Strategického plánu rozvoje města a komunitního plánu sociálních služeb. V diskusi se občané dotkli řady témat, především dopravní situace a prostoru před nádražím. Veškeré připomínky a podněty občanů byly zaznamenány a předány kompetentním osobám ke zpracování. 

Plnění Strategického plánu a setkání s veřejností

V tomto roce plníme specifický cíl 5.2.2, zpracováváme Komunitní plán sociálních služeb. Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici zde

V dubnu 2008 v rámci první výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí byl předložen projekt „Od strategie k akci pro udržitelný rozvoj města Český Brod“. Prostředky z tohoto grantu chtělo město využít pro vytvoření akčního plánu a tím i realizaci Strategického plánu s cílem udržet ho do dalších let. Výběrové řízení se protahovalo a v červenci 2008 nám bohužel nebyl grant přiznán.

Do konce tohoto roku máme možnost předložit nový projekt v rámci druhé otevřené výzvy Ministerstva ŽP. Doufejme, že druhý pokus bude úspěšnější a Strategický plán bude úspěšně realizován.

Více informací se můžete dozvědět v pondělí 15. prosince 2008 od 17.00 – 18.30 hodin v kazetovém sále v budově ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, kde se koná setkání Fóra pro rozvoj města, které vzešlo ze Strategického týmu. Pokud budete mít zájem, rádi se s Vámi setkáme. Svou účast prosím ohlaste buď telefonicky paní Veronice Svěcené 321 612 124 nebo e-mailem na svecena@cesbrod.cz  

Pozvánka - dokument ke stažení v pdf FM_pozvanka_081215.pdf 80 kB

Strategický plán města Český Brod do roku 2022 schválen !

panorámaZastupitelé města přijali na svém zasedání dne 12. 12. 2007 dokončený Strategický plán města Český Brod do roku 2022.  

Strategický plán vznikal za aktivní účasti občanů, podnikatelů, neziskových sdružení i odborníků, vedení města, pracovníků městského úřadu a dalších organizací. Své znalosti a čas věnovalo aktivně zpracování plánu více než 100 lidí a cca 750 občanů se do zpracování zapojilo formou vyplnění dotazníku, účasti na setkáních, soutěžích, anketách ad.

Pracovní verze Strategického plánu

Pracovní verze Strategického plánu rozvoje města do roku 2022 určená k veřejnému připomínkování v období 1. 11. - 14. 11. 2007

SWOT analýza města SWOT.doc 76 kB – silné stránky města, slabé stránky města, příležitosti, které město může uchopit a ohrožení, kterým může být vystaveno

VIZE VIZE.doc 30 kB rozvoje města – žádoucí stav města v roce 2022

MISE MISE.doc 26 kB – principy, postupy a účel práce na rozvoji města

Klíčové oblasti rozvoje města – v každé klíčové oblasti je vždy uvedena SWOT analýza oblasti, Vize oblasti v roce 2022 – jak by měla oblast vypadat za 15 let, strategické cíle oblasti a specifické (konkrétní) cíle, které jsou rozděleny do podoblastí. K cílům jsou přiřazeny indikátory neboli ukazatelé, jejichž sledování bude ukazovat, jestli jsou cíle naplňovány nebo ne. Indikátory budou ještě dopracovány.

  1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň KO1-Vzhled mesta.doc
  2. Podnikání, zaměstnanost, služby podnikani.doc 113 kB
  3. Doprava doprava.doc 110 kB
  4. Bydlení bydleni.doc 102 kB
  5. Zdravotnictví a sociální služby zdravotnictvi.doc 123 kB
  6. Bezpečnost bezpecnost.doc 106 kB
  7. Cestovní ruch a památky cest_ruch.doc 138 kB
  8. Vzdělávání vzdelavani.doc 127 kB
  9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce rozvoj.doc 116 kB
  10. Rekreace, sport, kultura,aktivity volného času KO10_Rekreace.doc 108 kB
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist