Zdravý Brod

MA21

Závěrečné hodnocení procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Český Brod v období leden – prosinec 2007

 

5. setkání Strategického týmu, 22. 11. 2007

Přítomní členové na závěr setkání odpovídali anonymně na 3 otázky:

1)      Co se vám na procesu líbilo?

2)      Co byste zlepšil(a)?

3)      Jaký je Váš vzkaz pro realizaci SP

Výsledky hodnocení:

1) Co se vám na procesu líbilo?

Otevřená komunikace.

Způsob komunikace, vstřícnost, dodržování harmonogramu.

Dodržování programu.

Vstřícnost a ochota vedoucího SP.

Vedení tvorby SP.

Dobrá organizace.

Vytrvalost, systematičnost směřování k cíli ze strany organizátorů.

Profesionální: jasná struktura jednání, moderování jednání, příprava materiálů.

Perfektní organizace a vedení celé akce SP od pí Reitschmiedové.

Že byla diskuse dobře řízena.

Koordinace od sl. Veroniky.

Bylo to pracovní, užitečné, tvůrčí a zábavné.

Pracovní atmosféra.

Příkladná spolupráce při realizaci SP.

Aktivní přístup účastníků porad a jednání, účast mladších občanů.

Aktivní přístup a zájem o věc ze strany většiny členů ST i PS.

Systematická práce v kolektivu ST a v pracovních skupinách za účelem vygenerování směrů rozvoje města.

Počáteční nadšení.

Zapojení veřejnosti do procesu rozvoje města.

Zapojení občanů.

To, že se něco pro budoucnost města dělá a že jsou lidé ochotni týmově spolupracovat.

Že se proces uskutečnil.

Že se vychytaly opravdu problémy města.

Zájem MěÚ.

Všechno.

2) Co byste zlepšil (a)?

Vždy je co zlepšovat, ale nic mě nenapadá, hlavně nesnížit úroveň.

Bez připomínek.

Nic.

Nemám.

Jednání v pracovních skupinách – terminologie.

Vyhnul bych se kumulaci klíčových jednání do dopoledních a časných odpoledních hodin.

Jednání ST a PS po 16.30.

Využitelnost elaborátu SP (ne pouze nutnost pro územní plán).

Více ovoce k občerstvení J.

Malá účast úředníků města na některých pracovních skupinách.

Docházka.

Usměrnění p. Klindery.

Konzultovat návrhy projektů i jednotlivě s řadovými občany města.

Kratší časové úseky.

Zkrátit jednání, všichni dostali zápis, takže se mohli připravit.

Možnost komunikace o SP pomocí webfóra, intenzivní domácí úkoly pro aktéry.

3) Jaký je Váš vzkaz pro realizaci SP

Zajistit konkrétní osobu odpovědnou za realizaci SP.

Určit konkrétní odpovědnost za naplňování cílů SP. Určit i periody kontrol naplňování cílů.

Samospráva musí být vázána výstupy SP = tj. neuplatňovat jen osobní zájmy.

Snažit se dodržet a plnit cíle, nenechat plán pouze „papírem“, ale využít jako materiál pro město a občany.

Snahu o využití dotací z fondů EU.

Je nutné personálně zajistit plnění SP.

Zaměstnat někoho pro realizaci SP a fondů EU – na úrovni, kdo umí.

Zřízení funkce koordinátora, projektového managera, euromanagera.

Přijměte, resp. najděte proboha už euromanažera! Realizujte výstup z tohoto procesu profesionálně.

Nechat supervising + monitoring profesionální firmě s možností rovným vstupem do procesu rozhodování zastupitelstvem.

Důsledně uplatňovat monitoring a vyhodnocování plnění cílů (a příčin jejich neplnění).

Využít v další činnosti zejména osob, které budou chtít pracovat a budou umět něco městu dát.

Při realizaci zapojit skupiny z každé oblasti, aby „hlídaly“ vizi a získávaly další aktivní občany.

Ustavení skupin pro akční plány z členů, kteří budou aktivně pracovat nebo aspoň docházet na jednání.

Výběr členů „zodpovědných“ do Strategického týmu.

Myslím větší praktické využití pro ÚPD (územně plán. dokumentaci).

Mít šťastnou ruku (i hlavu) při volbě 1. kroku realizace SP.

Veronika je člověk na svém místě.

Metodika jednání  - pro nové vize, mise, strategie …

Nemám.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist