Projekty města - Revolvingový fond MŽP

Farmářské trhy v Českém Brodě

StánekMěsto Český Brod se rozhodlo vrátit pořádáním v současné době velmi moderních farmářských trhů do svého centra tradiční staré zvyklosti. Tím chce umožnit svým občanům i návštěvníkům města zakoupit čerstvé ovoce, zeleninu, květiny, vejce a další produkty, vypěstované nebo vyrobené v blízkém okolí. Záměrem města je podpořit místní drobné zemědělce a podnikatele, místní výrobky či ekologicky šetrně pěstované produkty. Pravidelně opakující se trhy také zprostředkovávají občanům možnost komunikace s ostatními obyvateli a zavádějí novou místní tradici.

Pořádání farmářských trhů bylo podpořeno z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Ze získané dotace budou pořízeny stánky (viz obrázek) a také zajištěna propagace celé akce. Trhy se budou konat v pátek, jednou za čtrnáct dní. První trh by se měl uskutečnit 1. července. V rámci projektu proběhne 8 trhů. Když se trhy osvědčí, budou následně pořádány každý týden až do podzimních měsíců. Stánky budou také využity pro výroční trhy, například před Vánocemi či Velikonocemi a na  městských slavnostech.

Tímto zveme nejen všechny občany a návštěvníky města, ale také drobné podnikatele a zemědělce k aktivní účasti na farmářských trzích. Zapůjčení stánku je zdarma. V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na paní Petru Strakovou tel. 321 612 164 či na E-mail strakova@cesbrod.cz.

Pojďte sázet stromy aneb naplňujeme projekt „Přívětivý Český Brod“

Ministerstvo Životního prostředí

 

 

Vážení českobrodští občané (velcí i malí).
Město Český Brod si Vás dovoluje pozvat na společné sázení stromů.

Projekt „Přívětivý Český Brod“, finančně podpořený Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí obsahuje mimo spousty jiných aktivit i záměr vysázet na vybraných místech města velké stromy, které zlepší prostředí ve městě a přispějí k jeho zkrášlení.

První lokalitou je ulice Klučovská, kde budeme ve dnech 12. a 13. dubna sázet stromořadí 23 dubů. Práce budou probíhat vždy mezi 8.00 a 17.00 hod.
Druhým termínem je 27. duben, v době mezi 9.00 a 18.00 hod budeme sázet vedle Kouřimské brány platany.

Výsadbu zajišťuje odborná společnost, veškeré nářadí bude k dispozici. Na místě budete mít možnost vyslechnou krátký výklad nejen k technice sázení, ale i další informace k péči o stromy.

Přijďte si zkrášlit své okolí.
Za Městský úřad Český Brod: Rostislav Vodička, tel. 321 612 181, vodicka@cesbrod.cz

Pozvánka

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Anketní lístek k naučné stezce "Údolím Šembery"

Anketní lístek (pdf 3 MB)

Anketa ukončena 13.3.2011

Představitelé města Český Brod a Ekocentra Koniklec Vám předkládají anketní lístek k vyplnění.

Vážení přátelé, v rámci projektu "Přívětivý Český Brod" bude v roce 2011 vybudována naučná stezka s pracovním názvem "Údolím Šembery". Jde o pokračování úspěšně realizované naučné stezky "Zahrady", která se těší oblibě nejen místních obyvatel, ale i návštěvníků města a okolí Českého Brodu. Podobně jako před tvorbou stezky "Zahrady" máte i nyní prostor pro své návrhy a náměty. Nabízíme tedy k pročtení základní informace o projektu a k vyplnění krátký anketní lístek, prostřednictvím kterého můžete ovlivnit podobu, náplň a trasu celé plánované naučné stezky. Vyplnění anketního lístku Vám zabere asi 5 minut. Za vaše připomínky a náměty budeme velmi vděční.

Projekt "Přívětivý Český Brod"

Ministerstvo Životního prostředí

 

 

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Stručný popis projektu:

V Českém Brodě již začaly fungovat principy a metody Místní Agendy 21. Byla uspořádána řada pracovních otevřených jednání k důležitým otázkám, osvětových kampaní, proběhlo fórum města a celkově město žije velmibohatým společenským a kulturním životem. Tradiční akce jsou pořádány komunitně, přerostly rámec města a dostaly se do povědomí široké veřejnosti. Vedení města se rozhodlo připravit projekt, který podpoří další rozvoj myšlenek MA21. Projekt chce vytvořit širokou komunikační platformu ve městě a nastavit systém spolupráce s cílovými skupinami v oblasti udržitelného rozvoje. Díky projektu získá město kvalitní vybavení a zázemí pro akce konané pod širým nebem. Projekt má 2 základní orientace. První na zlepšení životního prostředí ve městě (nové výsadby, vyčištěn břehů Šembery, naučná stezka + mobiliář). Druhá, na co nejužší zapojení cílových skupin, především dětí a mládeže a seniorů (celoroční hra „Po stopách malých Indiánů", „Noc v lese", místo setkávání ad.). Zapojení partnerů - účast v řídícím výboru, garance akcí. Projekt je otevřený pro veřejný, neziskový, podnikatelský sektor, je v souladu sdokumenty UR. Tým je dobře sestavený a zainteresovaný. Harmonogram má dostatečné rezervy. Inovace - celoměstská platforma pro komunikaci, nové formy zapojení občanů, aktivní a zodpovědná účast CS na aktivitách projektu, zapojení rizikové skupiny do akce „Světový den bez tabáku", zásadní podíl veřejnosti na řešení konkrétních záměrů (NS, místo setkávání). Díky vybavenosti možnost pořádat venkovní akce ve městě. Dle provedené analýzy neexistuje vážnější riziko projektu. Rozpočet projektu je sestaven velmi uvážlivě. Aktivity vykazují dlouhodobou udržitelnost a potenciál pro nové záměry. Postup v MA21 do kategorie C.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist