Zdravý Brod
Město Český Brod

Sociální oblast

Programy primární prevence

Název služby/zařízení: Programy primární prevence

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství

Okruh osob, kterým je služba určena:

Žáci druhého stupně základních škol, studenti gymnázií SOŠ a SOU.

Provozní doba:

Pondělí     8:00 - 17:00

Úterý        8:00 - 17:00

Středa       8:00 - 17:00

Čtvrtek     8:00 - 17:00

Pátek        8:00 - 17:00

Popis služby:

Program primární prevence se zaměřuje na specifickou formu prevence sociálně nežádoucích jevů s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Cílovou skupinou programu jsou žáci v kontextu třídního kolektivu na 2. stupni ZŠ a SŠ, jejich třídní učitelé, metodici prevence a rodiče na okresech Kolín a Kutná Hora.

Program primární prevence o.s. Prostor se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších sociálně nežádoucích jevů jako je gambling, rasismus, xenofobie, šikana , týrání a zneužívání dětí aj. a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s mocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku).

Program zahrnuje pravidelné setkávání s třídními kolektivy - 4 intervence během jednoho roku

Kde služba působí: terénní forma poskytování ve školách

Kontakt na službu:

Mgr. Petr Steklý

Na Pustině 1068, Kolín 2 280 02

tel: 317 47 17 43

mob: 608 123 013

petr.stekly@os-prostor.cz

Finanční spoluúčast uživatele:

NE

Kapacita služby:

3 intervence denně

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist