Zdravý Brod

MA21

Pracovní verze Strategického plánu

Pracovní verze Strategického plánu rozvoje města do roku 2022 určená k veřejnému připomínkování v období 1. 11. - 14. 11. 2007

SWOT analýza města SWOT.doc 76 kB – silné stránky města, slabé stránky města, příležitosti, které město může uchopit a ohrožení, kterým může být vystaveno

VIZE VIZE.doc 30 kB rozvoje města – žádoucí stav města v roce 2022

MISE MISE.doc 26 kB – principy, postupy a účel práce na rozvoji města

Klíčové oblasti rozvoje města – v každé klíčové oblasti je vždy uvedena SWOT analýza oblasti, Vize oblasti v roce 2022 – jak by měla oblast vypadat za 15 let, strategické cíle oblasti a specifické (konkrétní) cíle, které jsou rozděleny do podoblastí. K cílům jsou přiřazeny indikátory neboli ukazatelé, jejichž sledování bude ukazovat, jestli jsou cíle naplňovány nebo ne. Indikátory budou ještě dopracovány.

 1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň KO1-Vzhled mesta.doc
 2. Podnikání, zaměstnanost, služby podnikani.doc 113 kB
 3. Doprava doprava.doc 110 kB
 4. Bydlení bydleni.doc 102 kB
 5. Zdravotnictví a sociální služby zdravotnictvi.doc 123 kB
 6. Bezpečnost bezpecnost.doc 106 kB
 7. Cestovní ruch a památky cest_ruch.doc 138 kB
 8. Vzdělávání vzdelavani.doc 127 kB
 9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce rozvoj.doc 116 kB
 10. Rekreace, sport, kultura,aktivity volného času KO10_Rekreace.doc 108 kB

Podklady a výstupy strategického plánování

Na tomto místě máte možnost stáhnout si všechny materiály vztahující se ke strategickému plánování rozvoje města Český Brod. Pro stanovení směrů dalšího rozvoje města při strategickém plánování slouží řada podkladů:

 • Písemné podklady - které byly k dispozici před začátkem strategického plánování
 • Průzkum názorů veřejnosti, veřejné setkání, setkání s neziskovými organizacemi a setkání s podnikateli
 • Výstupy doprovodných akcí
 • Zpracované podklady

Upravená závěrečná zpráva dotazníkového šetření

Závěrem veřejného setkání došlo k diskusi nad příčinami zhoršování kvality životního prostředí v Českém Brodu. Obyvatelé Liblic nás upozornili na možnou nesrovnalost u otázky 16, protože si byli jisti, že alespoň 5 z nich do dotazníku uvádělo jako znečišťovatele provoz RIGIPS právě v Liblicích. Vnímáme jako svou povinnost toto nedorozumění uvést na pravou míru a pečlivě jsme znovu analyzovali všechny textové odpovědi v dané otázce. Zjistili jsme, že přímo Rigips opravdu uvedli pouze 2 respondenti, jak bylo napsáno ve zprávě z výzkumu. Další 3 respondenti zřejmě měli na mysli také RIGIPS, ale uváděli jej pod jinými názvy často v souvislosti s výrobou PVC a polystyrenu (pro úplnost dodejme, že ve dvou případech byly uvedeny jiné textové odpovědi, ale přeškrtané a nečitelné). K tomuto nedorozumění došlo nedostatečnou znalostí místní problematiky a jsme proto rádi a děkujeme obyvatelům Liblic, kteří nás na tuto nesrovnalost upozornili. Posláním občanského sdružení Agora CE je vytvářet možnosti zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a řešení místních problémů ve městě. Naší snahou je proto vždy hlavní problémy odhalit a nikoliv je zamlčovat a informace zkreslovat.

Mgr. Libuše Králová

závěrečná zpráva v pdf zprva-CB-upravy.pdf

Základní informace o zpracování Strategického plánu

Jak by město mělo vypadat za 15 let?silueta

Český Brod 2022 - známé město s významnými historickými památkami, kam se sjíždějí návštěvníci z celých Čech i ze zahraničí. Nacházejí zde rušný kulturní a společenský život do pozdních nočních hodin i oázy klidu pro relaxaci a zdraví. Utrácet není problém, protože Český Brod patří k městům s vysokou životní úrovní ... Všichni obyvatelé mají práci přímo ve městě nebo blízkém okolí a nemusejí dojíždět do Prahy …. … Je to fikce nebo jsou to více méně reálné cíle? Je to Vaše představa o Českém Brodě v blízké budoucnosti? Jaké problémy by mělo město řešit, na co by mělo soustředit svoji pozornost při svém rozvoji?

Strategický tým (konečné složení)

Proces zpracování Strategického plánu města Český Brod bude řídit tzv. Strategický tým – tým složený ze zástupců města, městských organizací, podnikatelů, zájmových organizací a dalších. Strategický tým se v průběhu zpracování strategického plánu (březen až prosinec 2007) sejde 6x na půldenním jednání a bude řešit zásadní otázky, které se týkají strategického plánu: Jaká je vize rozvoje města, SWOT analýzu města, jaké jsou klíčové oblasti rozvoje, priority ad.

pravidla jednání strategického týmu (otevřít dokument doc) pravidla st.doc

zápis z 1. setkání strategického týmu (otevřít dokument doc) zapis1setkaniST.doc 98 kB

zápis ze 2. setkání strategického týmu (otevřít dokument doc) zapis2setkaniST.doc 95 kB

zápis ze 3. setkání strategického týmu (otevřít dokument doc) ST_070605_zapis.doc 45 kB

zápis ze 4. setkání strategického týmu (otevřít dokument doc) ST4.doc 72 kB

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist