Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21

Základní informace o zpracování Strategického plánu

Jak by město mělo vypadat za 15 let?silueta

Český Brod 2022 - známé město s významnými historickými památkami, kam se sjíždějí návštěvníci z celých Čech i ze zahraničí. Nacházejí zde rušný kulturní a společenský život do pozdních nočních hodin i oázy klidu pro relaxaci a zdraví. Utrácet není problém, protože Český Brod patří k městům s vysokou životní úrovní ... Všichni obyvatelé mají práci přímo ve městě nebo blízkém okolí a nemusejí dojíždět do Prahy …. … Je to fikce nebo jsou to více méně reálné cíle? Je to Vaše představa o Českém Brodě v blízké budoucnosti? Jaké problémy by mělo město řešit, na co by mělo soustředit svoji pozornost při svém rozvoji?

Na tyto a další otázky bude soustředěná pozornost v následujících měsících, neboť vedení města spolu s Výborem pro komunitní a strategické plánování právě zahájilo práce na Strategickém plánu rozvoje města Český Brod na dalších 15-20 let. Spolu se strategickým plánem budou zpracovány podklady pro Komunitní plán sociálních služeb.

Strategický plán je moderním nástrojem pro systematické řízení dlouhodobého a harmonického rozvoje města. Řada rozhodnutí, která vedení města činí, má nejenom viditelné výsledky, ale také skryté dlouhodobé dopady, které je třeba brát v úvahu, je potřeba zvažovat rozhodnutí v souvislostech různých oblastí života – ekonomiky, zdraví, kulturního a sportovního vyžití, infrastruktury, ochrany životního prostředí, sociálních služeb ad.

Cílem vedení města je zvyšovat kvalitu života pro obyvatele a atraktivnost pro návštěvníky města, efektivně využívat všechny vlastní zdroje a získávat další vnější zdroje, především z fondů EU, pro projekty, které pomohou řešit problémy ve městě a rozvíjet to, co je potřeba rozvíjet.

Dobrý strategický plán není záležitostí jenom odborníků, ale zpracovává se spolu s občany, podnikateli, neziskovými organizacemi, významnými partnery ve městě, okolními obcemi ad. Je to společná dohoda o tom, kam se chce město ve svém rozvoji ubírat, na co klást důraz, co chránit, jaké problémy řešit a jakým způsobem pracovat na dosažení cílů.

Občané, podnikatelé, neziskové a další organizace budou mít příležitost aktivně se zapojit do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Český Brod. O jednotlivých krocích budeme pravidelně informovat.

Informace naleznete v denním tisku, v Českobrodském zpravodaji a na webové stránce města www.cesbrod.cz . Jedním z prvních kroků bude průzkum názorů občanů na současnou situaci a rozvoj města. Tento průzkum proběhne mezi 2. až 13. dubnem 2007. O podrobnostech vás budeme dále informovat.

Proces zpracování strategického plánu bude řídit tzv. Strategický tým – tým složený ze zástupců města, městských organizací, podnikatelů, zájmových organizací a dalších.

V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obracejte na slečnu Veroniku Andršovou, tel.: 321 612 124, e-mail: andrsova@cesbrod.cz.

Těšíme se na spolupráci při rozvoji města!

Za vedení města Jakub Nekolný, místostarosta města

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist