Zdravý Brod
Město Český Brod

Aktuality

Veřejné projednání přístavby hlavní budovy ZŠ Žitomířská

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 proběhla v hlavní budově ZŠ Žitomířská prezentace projektu přístavby školy jeho tvůrci. Veřejného projednání se zúčastnilo kolem třiceti lidí. Akci zahájil ředitel školy pan Jiří Slavík, který zúčastněným poskytl pár základních informací o historii školy a dále se věnoval důvodům nutnosti přístavby. Těmi jsou hlavně rychle rostoucí počet žáků, se kterým se pojí následný nedostatečný prostor pro výuku. 

Prezentaci architektonické studie představil sám autor Tomáš Zdvihal. Seznámení se stavem projektové dokumentace se ujali též zpracovatelé pánové Richard Šembera a Miroslav Lán a sdělili přítomným, že již na začátku září byla podána žádost o stavební povolení. Následovala otevřená diskuze, kdy na palčivé otázky odpovídali nejen tvůrci projektů, ale také zástupci města Český Brod starosta Jakub Nekolný a místostarosta Tomáš Klinecký spolu s vedoucí odboru rozvoje paní Hanou Dočkalovou a investičním referentem Petrem Čermákem. Nejvíce se diskutovalo o řešení dopravní situace v okolí školy a vzniku tzv. parkovacích míst K+R neboli „Kiss and ride“, které označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob. Dále vás zajímal počet parkovacích míst pro učitele, kteří budou mít svá vyhrazená stání v areálu školy. Na řadu přišly také dotazy technického rázu týkající se vytápění školy, kapacity trafostanice a plynovodu. Důležitým bodem diskuze bylo řešení zajištění odtoku dešťové vody ze střechy a její následné využití. Nová přístavba počítá s vybudováním nádrže, do které bude dešťová voda svedena a dále využívána. V případě prudkých dešťů by měla plynulý odtok dešťové vody zajistit vegetace vysazená za tímto účelem na střeše přístavby.

Prezentace - Ing. arch. Tomáš Zdvihal


27.09.21 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist