Zdravý Brod

MA21

Upravená závěrečná zpráva dotazníkového šetření

Závěrem veřejného setkání došlo k diskusi nad příčinami zhoršování kvality životního prostředí v Českém Brodu. Obyvatelé Liblic nás upozornili na možnou nesrovnalost u otázky 16, protože si byli jisti, že alespoň 5 z nich do dotazníku uvádělo jako znečišťovatele provoz RIGIPS právě v Liblicích. Vnímáme jako svou povinnost toto nedorozumění uvést na pravou míru a pečlivě jsme znovu analyzovali všechny textové odpovědi v dané otázce. Zjistili jsme, že přímo Rigips opravdu uvedli pouze 2 respondenti, jak bylo napsáno ve zprávě z výzkumu. Další 3 respondenti zřejmě měli na mysli také RIGIPS, ale uváděli jej pod jinými názvy často v souvislosti s výrobou PVC a polystyrenu (pro úplnost dodejme, že ve dvou případech byly uvedeny jiné textové odpovědi, ale přeškrtané a nečitelné). K tomuto nedorozumění došlo nedostatečnou znalostí místní problematiky a jsme proto rádi a děkujeme obyvatelům Liblic, kteří nás na tuto nesrovnalost upozornili. Posláním občanského sdružení Agora CE je vytvářet možnosti zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a řešení místních problémů ve městě. Naší snahou je proto vždy hlavní problémy odhalit a nikoliv je zamlčovat a informace zkreslovat.

Mgr. Libuše Králová

závěrečná zpráva v pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist