Zdravý Brod

Aktuality

Jaký má Český Brod směr?

Stále nás zajímá, jak se vám v našem městě žije a co bychom mohli pro lepší život ve městě udělat. Letošní názorový průzkumu proběhne od 19. 9. do 18. 10. 2020 online na webu  dotaznik.cesbrod.cz. Zájemci se mohou zapojit také vyplněním dotazníku v tištěné podobě na podatelně MěÚ, v knihovně nebo v infocentru.

V minulých ročnících dotazníkového šetření respondenti upozorňovali na nedostatečnou kapacitu parkovacích míst. V roce 2020 bylo zpoplatněno parkování u nádraží částkou 10 Kč / 12 hod. a přibylo 80 míst pro kola a několik míst pro motorky. Součástí parkoviště B + R jsou i uzamykatelné boxy a několik stání pro invalidy. Dokončen byl také bezpečný přechod u ZZN. Na náměstí byla zavedena první hodina parkování zdarma.

Dalším palčivým problémem byla bezpečnost, zejména pak drogová problematika. Dle statistik městské policie došlo za poslední roky k poklesu řešení situací spojených s tímto tématem a dá se tedy říci, že ve srovnání s jinými městy si Český Brod vede dobře.

Jedním z témat, která nevyšla v minulých průzkumech příliš pozitivně, byla také kvalita veřejných prostor. Zde je ale třeba rozlišit využití veřejných prostranství jako jsou parky, klidové zóny apod. a každodenní „nelibosti na chodníku“ jako jsou například psí sekrety. V silách města je koncepčně budovat a zlepšovat například parky, ale chování pejskařů nebo vandalismus, to je už na každém jedinci. Město má zpracované studie na revitalizaci náměstí, sídliště Jahodiště i městského parku v Jungmannově ulici. Jde však o velmi nákladné projekty, které není možno realizovat bez dotační podpory, a tak se čeká na příležitost.

V oblasti školství lidé poukazovali na nedostatečnou kapacitu a stav budov. Reakcí bylo vybudování školy pro první stupeň ZŠ Žitomířská s výdejnou obědů v areálu nemocnice, kde se nyní staví i nová velkokapacitní školní kuchyň a jídelna. Vznikly i dvě odborné učebny pro žáky ZŠ Tyršova. Zpracována je také studie na přístavbu hlavní budovy ZŠ Žitomířská, kde se právě vyhodnocují nabídky na zpracování projektové dokumentace. V neposlední řadě je tu i stav a nedostatečná kapacita mateřských škol. Po zrušené architektonické soutěže na novostavbu MŠ Kollárova město návrhy vybíralo jinak. Vize nové podoby od MS architekti byla doporučena odbornou komisí jako nejlepší.

Naším městem dlouho rezonovalo také téma obnovy starého koupaliště. Stávající zastupitelstvo rozhodlo o využití této plochy pro volnočasové sportovní aktivity bez obnovy koupaliště. Nyní se zpracovává studie, která by optimalizovala fungování nového sportoviště se stávajícím stadionem Kutilka.

Co se dopravy týče, ve městě je zákaz tranzitní dopravy. Největším problémem se stále jeví křižovatka u ZZN, kde by měla vzniknout okružní křižovatka.

A jaké jsou další plány?

Opuštěným objektům postupně hledáme využití, což je vidět v areálu nemocnice, kde se to již povedlo nejméně u pěti budov. Zbývá rozestavěná a žlutá poliklinika. Budova Disku na křižovatce ul. Žižkovy a ul. Komenského ustoupí křižovatce, část areálu ZZN bude využita pro okružní křižovatku. Zbývající části budou městem využity nebo nabídnuty soukromým subjektům nebo spolkům. 

Existují záměry několika cyklostezek podél rušných silnic, především cyklostezka v ul. Klučovské a cyklostezka a chodník do Štolmíře. Město spolu s Klučovem získalo dotaci na cestu z Liblic do Klučova a plánuje obnovu některých dalších zaniklých polních cest na svém katastru, které jsou stále v našem majetku. Cyklostezky do Tismic nebo Přistoupimi budou vyžadovat výkupy zemědělských pozemků podél silnic.

Máme projekt, stavební povolení a získali jsme dotace na připojení nových zdrojů vody a nový hlavní přivaděč z Dolánek. Stejně bylo město úspěšné u druhé komory hlavního vodojemu a rozšíření čistírny odpadních vod. Všechny stavby by měly začít od příštího roku.

Nový povrch dostala ulice Pod Velkým Vrchem. O rekonstrukci Žižkovy ulice jednáme se Středočeským krajem jako jejím vlastníkem. Město bude v roce 2021 opravovat ulici K Vysílači, chodník v ulici Zborovská a projektuje vybudování nového povrchu v ulici Za Rybníkem ve Štolmíři. Další chodníky budeme opravovat bez projektové dokumentace v současné podobě z prostředků fondu komunikací.  Město také obdrželo dotaci na přechody v ulicích Tuchorazská, Bylanská a Školní a plánuje opravu chodníků v těchto třech ulicích. Existuje i projekt na rekonstrukci náměstí, který by měl být aktualizován.

Projekt výstavby cukrovaru připravuje vlastník areálu, společnost NELI. S městem konzultuje podobu čtvrti, například výšku budov, parkování nebo šířku ulic. Město ale také chce, aby se investor podílel na nákladech, které nám vybavenost pro budoucích asi 3.000 nových obyvatel přinese.

Tomáš Klinecký, místostarosta

18.09.20 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist