Zdravý Brod

MA21

Harmonogram prací pro zpracování Strategického plánu rozvoje města Český Brod

Stručný přehled hlavních kroků

Prosinec 2006 – prosinec 2007

termín

činnost

Prosinec 2006 - únor 2007

Přípravná jednání,  příprava Návrhu na zpracování Strategického plánu

20.12.2006 a 15. 1. 2007

Setkání Výboru pro strategické a komunitní plánování

Leden 2007

Zpracování návrhu na zpracování Strategického plánu (SP)

24.1.

Schválení Návrhu na zpracování strategického plánu zastupitelstvem města Český Brod - 4.zasedání Zastupitelstva města Český Brod

Leden - únor

Zpracování návrhu podrobného postupu prací

20. 2.

Setkání Výboru pro strategické a komunitní plánování:

- dopracování struktury profilu města

- dopracování harmonogramu prací

- návrh na složení Strategického týmu (ST) a dalších partnerů

- podklady pro informování občanů, cílových skupin, návrhy nadoprovodné akce

Do konce dubna

Zpracování profilu města

Vypracování seznamu podkladů pro zpracování SP

Vypracování seznamu poskytovatelů sociálních služeb

Zpracování přehledu rozvojových plánů organizací a institucí ve městě

Příprava průzkumu názorů občanů

13.3.

1. setkání Strategického týmu

- představení procesu a metody zpracování moderního strategického plánu rozvoje města

- definice problémových oblastí ve městě

- příprava dotazníku pro veřejnost

- doplnění seznamu členů Strategického týmu

21.3.

2. setkání Strategického týmu

- pravidla jednání Strategického týmu

- dokončení dotazníku pro veřejnost

- Komunikační strategie

26.3.

Finální verze dotazníku pro veřejnost

Do konce března

Zpracování Komunikační strategie pro zpracování SP

Od 5.4. do 17.4.

Průzkum názorů veřejnosti – dotazníkové šetření

17.5.

Veřejné setkání - výsledky průzkumu, podklady pro práci na SP

21.5.

Setkání s NNO

22.5.

Setkání s podnikateli

Duben – červen

Doprovodné akce k získání podkladů pro SP

5.6.

3. setkání Strategického týmu

- prezentace města, jeho profilu

- prezentace získaných podkladů zprůzkumu, doprovodných akcí, anket atd.

- SWOT města vč. trendů rozvoje

- hodnoty (MISE)

- VIZE rozvoje města na stanovené období

- stanovení klíčových oblastí (KO) rozvoje

- návrhy členů pracovních skupin pro KO

Do 30.6.

Ustanovení složení pracovních skupin

10. – 14.9.

1. kolo setkání PS

25.9.

1. koordinační schůzka vč. SEA

2. - 5.10.

2. kolo setkání PS

16.10.

2. koordinační schůzka vč. SEA

23.10.

4. setkání Strategického týmu vč. SEA

- závěry zPS, odsouhlasení

- vyladění a doplnění strategických a specifických cílů a ukazatelů

- doladění VIZE

- motto města

30.10.

Zpracování 1. verze SP

Do 1.11.

Uveřejnění motta na webu – anketa

1.-14.11.

Zveřejnění 1. verze SP k připomínkování

13.11. od 18h

Veřejné setkání II. (ve velkém sále Sokolovny)

- představení pracovní verze Strategického plánu

- diskuse k vybraným oblastem života a rozvoje města

- volba motta města

22.11.

5. setkání Strategického týmu vč. SEA

- motto – finální výběr

- MISE a VIZE – finální odsouhlasení

- návrhy na projekty

- priority vyšších územních celků a priority města

26.11.

Zpracování 2. verze SP

4.12.

6. setkání Strategického týmu (dle vývoje situace)

- odsouhlasení finální verze textu

7.12.

Odevzdání finální verze vč. doporučení dalšího postupu pro praktickou implementaci SP

Leden 2008

SEA

 

Předložení Strategického plánu radě a zastupitelstvu

Legenda:

Proběhlo

Právě aktuální

Chystá se

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist