Zdravý Brod
Město Český Brod

Aktuality

Český Brod má nového městského architekta

Na základě doporučení výběrové komise, jejíž členkou byla například Zdeňka Vydrová, architektka města Litomyšl, a za souhlasu Rady města ze dne 12. 7. 2017, byl do funkce architekta města Český Brod ke dni 24. 7. 2017 jmenován Ing. arch. Jiří Pavlíček, PhD. (37). 

Absolvent pražské fakulty architektury s několika mezinárodními zkušenostmi, včetně práce u Normana Fostera, je dnes pedagogem a jedním ze dvou partnerů atelieru Pavlíček Hulín architekti. Porotu nejvíce zaujal jak odbornými znalostmi, tak schopností praktického přístupu v kontextu platné legislativy i systematickým uvažováním v souvislostech.

Městský architekt bude pracovat jako externí konzultant radnice v oblasti architektury, urbanismu a tvorby veřejného prostoru v rámci samostatné působnosti obce. Bude nápomocen při zpracování stanovisek obce k plánovaným stavebním záměrům i při přípravě vlastních investic města. Bude moci sám navrhovat různé menší úpravy veřejného prostoru. Prvními úkoly, které vedení města architektu Pavlíčkovi svěřilo, je organizace výběru architektonických návrhů na výstavbu MŠ Kollárova, dokončení standardů městského mobiliáře a návrh dopravního řešení lokality Škvárovna v souvislosti s opravou části ulice Pod Velkým Vrchem. Kromě pravidelné přítomnosti architekta na úřadě počítáme na podzim s přednáškou pro veřejnost i s dalšími akcemi.

Od prvního dne je jasné, že úkolů je dost a běžný provoz si vyžádá řadu dalších příležitostí k zapojení městského architekta do chodu města. Architekt Pavlíček se své agendy ujal okamžitě a první výstupy už jsou k dispozici. Věříme, že městský architekt přinese nový pohled, pomůže nám s odbornou argumentací, například ve stavebních řízeních, kde je obec účastníkem, a přispěje k celkovému zlepšení prostředí ve městě.

Tomáš Klinecký

03.08.17 Aktuality

Přidejte nový komentář:přihlásit Facebookem


Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist