I na místech, o kterých mluvíte se strážníci pohybují, i když ne v takové četnosti jako na náměstí.

42

(38 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Omlouvám se za vzniklé komplikace. Parkovací automaty v současnosti berou bankovky. Automat na parkovišti v Klučovské ulici v dohledné době opatříme zařízením na karty. Na parkovišti u nádražní budovy to není technicky možné a bude potřeba vyměnit celý automat. To je ale finančně poměrně náročné, takže to bude trvat déle.

Městská policie má mezi svými povinnostmi i pochůzkovou činnost a po městě se pohybuje. Ale není to jejich jediná náplň práce.

44

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Na včerejším zasedání zastupitelstvo města souhlasilo se zpracováním studie proveditelnosti pro veřejné sportoviště v prostorách nefunkčního koupaliště, vzalo na vědomí informaci o postupu při využití areálu koupaliště Na Kutilce a zároveň souhlasilo s tím, že stavba koupaliště může být zdemolována a plocha bude sloužit v souladu s územním plánem jako plocha občanského vybavení pro tělovýchovná a sportovní zařízení. Pro výše zmíněná usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé, tedy 18 z 21.

45

(21 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

I to je možné. Chceme, aby cesta byla v co nejkratší době zprovozněná. Přesto nechceme přistoupit na nějaké provizorní řešení a pokoušíme se sehnat i peníze mimo rozpočet město, proto vás prosím o trpělivost.

46

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Omlouvám se za mystifikaci, měl jsem špatné informace, jedná se o relaxační centrum.

47

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

ubytovna

48

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážení, na nových pravidlech se pracuje, prosíme vás ještě o trpělivost, protože stále nemáme situaci vydiskutovanou ani sami mezi sebou. Též je nezbytné s úpravou seznámit krajský úřad Středočeského kraje a získat od něj předběžný souhlas. Předpokládám, že někdy v průběhu února bychom mohli nový návrh představit a začít jej projednávat s veřejností, tak aby mohl od jarních měsíců začít platit. Dalším problémem je, že se stále nepodařilo uzavřít smlouvy zajišťující užívání prostor bývalého cukrovaru na provizorní parkoviště.

49

(4 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Zakázka stále ještě vyhlášena nebyla, protože se upravují parametry parkovacích boxů tak, aby byly zamykatelné.
https://www.facebook.com/cesbrod/photos … mp;theater

50

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Zamezení příjezdu z Klučovské ulice bude provedeno v jarních měsících. Zákaz odbočení ze Zborovské ulice je potřeba doplnit. Rezidentní parkování nebylo zrušeno, jen jeho zavedení rada města odložila o několik měsíců z důvodů stanovení adekvátní ceny parkovného pro rezidenty, doby omezeného stání a také zajištění možnosti parkování pro nerezidenty. Také jsme chtěli odsunutím účinnosti této regulace na teplejší měsíce umožnit dojíždějícím využít alternativní způsoby dopravy i s výhledem nového parkoviště Bike and Ride. Také se stále ještě nepodařilo dojednat provizorní parkoviště v areálu cukrovaru, které se ze začátku zdálo být snadnou záležitostí. Vlastník pozemků požaduje smluvní zajištění, které by se mělo vztahovat i na další využití celého prostranství.