1

(15 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

I to je možné. Chceme, aby cesta byla v co nejkratší době zprovozněná. Přesto nechceme přistoupit na nějaké provizorní řešení a pokoušíme se sehnat i peníze mimo rozpočet město, proto vás prosím o trpělivost.

2

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Omlouvám se za mystifikaci, měl jsem špatné informace, jedná se o relaxační centrum.

3

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

ubytovna

4

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážení, na nových pravidlech se pracuje, prosíme vás ještě o trpělivost, protože stále nemáme situaci vydiskutovanou ani sami mezi sebou. Též je nezbytné s úpravou seznámit krajský úřad Středočeského kraje a získat od něj předběžný souhlas. Předpokládám, že někdy v průběhu února bychom mohli nový návrh představit a začít jej projednávat s veřejností, tak aby mohl od jarních měsíců začít platit. Dalším problémem je, že se stále nepodařilo uzavřít smlouvy zajišťující užívání prostor bývalého cukrovaru na provizorní parkoviště.

5

(3 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Zakázka stále ještě vyhlášena nebyla, protože se upravují parametry parkovacích boxů tak, aby byly zamykatelné.
https://www.facebook.com/cesbrod/photos … mp;theater

6

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Zamezení příjezdu z Klučovské ulice bude provedeno v jarních měsících. Zákaz odbočení ze Zborovské ulice je potřeba doplnit. Rezidentní parkování nebylo zrušeno, jen jeho zavedení rada města odložila o několik měsíců z důvodů stanovení adekvátní ceny parkovného pro rezidenty, doby omezeného stání a také zajištění možnosti parkování pro nerezidenty. Také jsme chtěli odsunutím účinnosti této regulace na teplejší měsíce umožnit dojíždějícím využít alternativní způsoby dopravy i s výhledem nového parkoviště Bike and Ride. Také se stále ještě nepodařilo dojednat provizorní parkoviště v areálu cukrovaru, které se ze začátku zdálo být snadnou záležitostí. Vlastník pozemků požaduje smluvní zajištění, které by se mělo vztahovat i na další využití celého prostranství.

7

(9 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Krásné vánoce všem! Nejen Lídě ;-)

8

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

No konečně už víme, kdo je viník! No přece radnice! Bingo!

9

(49 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Moc prosím, aby jste nepřekrucoval jasná fakta. Kdyby jste pozorně četl, zjistil byste, že rada města byla narychlo svolána kvůli úplně jiným bodům viz program. V obecné rozpravě, která je součástí každého jednání rady i zastupitelstva města zmínil Ing. Majer, že jde o důležité téma a investor chce vědět, zda bude město tuto investici podporovat či nikoliv. Jde pouze o deklaraci podpory, nikoliv o finanční spoluúčast. Proč jste nezmínil, že jsem nechal diskuzi přerušit, neb nešlo o řádný bod na jednání rady a také nebylo přijaté žádné usnesení? Rada města se k problematice určitě po Novém roce vrátí.

Na žádné soukromé akci TJ Slavoj jsem s investorem nejednal. Setkal jsem se s ním v kanceláři tajemnice TJ, kde mi byl projekt obecně představen a byl jsem dotázán na svůj názor. Řekl jsem, že se mi to líbí a zeptal jsem se, zda to ví a co na to říká ředitel školy. Jeho názor jsem považoval za důležitý.

No a teď bych se zeptal já vás!
- S jakými argumenty jste se obraceli na občany, když jste zajišťovali podpisy na petici?
- Byly všechny argumenty pravdivé? Kde jste čerpali informace?
- Proč jste na některé lidi vyvíjeli nátlak a strašili je?
- Kdy oficiálně odevzdáte petici?
- Proč napadáte osoby a nejde vám pouze o věc?
- Vadila by vám hala, kdyby stála v centru města nebo na Kutilce?
- Víte kolik má město připravovaných investičních akcí? Kolik to město bude stát?
- Víte kolik by stála nová tělocvična? Víte z jakých zdrojů lze čerpat finance a jak je velká případná spoluúčast města?

Děkuji za odpovědi a otázek mám ještě mnohem mnohem víc!

10

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dočasně máme na mysli do konce zimy. Ještě se nepodařilo dotáhnout smlouvu s majitelem cukrovaru o zřízení provizorního parkoviště. Jejich právník tam má nějaké připomínky, které si chtějí vyjasnit na osobním jednání. Také se stále diskutuje nastavení parametrů, aby to bylo vyvážené jak směrem k rezidentům, tak případným návštěvníkům či řemeslníkům. Doladit je potřeba i ceník. Dopravní režim ale bude v této lokalitě upraven.