1

(4 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

1) Chodník z Brodu do Štolmíře podél silnice. Spíše několik let, souvisí s připravovanou výstavbou.

2) Přechod pro chodce přes státovku od Brodu na Zahrady. Tak do dvou, tří let, nejde udělat bez vybudování chodníků od stezky z Chouraníku a ve směru na autokemp, přechod nemůže končit vyústěním na silnici.

3) Podchod pod touto státovkou k Podviňáku. Zřejmě v roce 2023, souvisí s plánovanou rekonstrukcí mostu, kterou bude zajišťovat ŘSD po dokončení rekonstrukce mostu v Přistoupimi.

4) Prodej rozestavěné polikliniky. Možná už letos či příští rok. Hledáme nejvhodnější využití. Zájemců o přestavbu na bytový dům bychom měli několik, ale to zatím není v souladu s územním plánem.

2

(4 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Na všech uvedených projektech se pracuje, ale zatím není stav přípravy takový, aby se brzo dostaly k realizaci.

3

(2 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Město o záměru informováno bylo, avšak zatím nebylo zahájeno žádné řízení, do kterého by bylo možné podávat připomínky či námitky.

4

(3 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vadí, ale zjednání nápravy není jednoduché. Město má zpracovaný projekt na celkovou rekonstrukci ulice, zajištěné stavební povolení a na letošní rok získanou dotaci na opravu chodníků ve výši přes 3 mil. Kč. Letos se tedy část této nehezké ulice opraví, ale bude to opravdu jenom malá část.

5

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Libore, špína a hnus bylo koupaliště, kde celá vana již byla degradovaná a musí se odstranit, stejně jako se odstranily ostatní stavby v tomto prostoru. O demolici již rozhodlo zastupitelstvo města. Naopak není stále rozhodnuto o dalším využití prostoru, proto bude díra dle projektu zavezena, uhutněna a místo zatravněno. Prostranství bude stále veřejně přístupné ale už bez rizika, že se tam někomu něco stane.

Znova se do hry vrátila i směna tohoto pozemku za pozemek hřiště u horní školy a právě starý bazén byl jednou z překážek možné výměny. Pak se opravdu může stát, že na místě vyroste nové sportoviště, ale dětem ze ZŠ Žitomířská se vrátí prostor horního hřiště. Město se tam však budovat hřiště s UMT nechystá.

Můžeme se dále bavit i o plánech, kde by nové koupaliště mělo být umístěné, proč stávající prostor není vhodný a jaké další úpravy jsou na Kutilce v plánu. Ale to patrně nezapadá do tvého napadání bez důkazů a celkového očerňování vedení města. Podobným vyvoláváním nenávisti určitě problematice nepomůžeš, ale dělej, jak myslíš.

Ano, volby jsou od toho, aby lidé posoudili, kdo bude pro rozvoj města přínosný a kdo nikoliv. Tak uvidíme, jak ty příští dopadnou.

Hezký den!

6

(33 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Postel bude zrušena, kvůli takové maličkosti celkový projekt neohrozíme!

7

(2 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Diskuze na toto téma stále probíhá, ale je potřeba respektovat usnesení rady města i v případě, že máte odlišný názor.

Se stávajícím provozovatelem je potřeba se znovu sejít, seznámit jej s novou situací a pobavit se, zda je či není možné spolupracovat i na novém modelu oslav Posvícení.

Je pravděpodobné, že nový model fungování dočasně zatíží městský rozpočet, ale výhledem je, aby si akce na sebe vydělala sama. Atrakce k Posvícení patří, ale neměly by být náplní oslav zabírající náměstí po celý týden. Osobně bych se spíš přikláněl využít peníze za zábor veřejného prostranství na zajištění dalšího programu oslav, ale tento koncept podporu zatím nezískal.

Tradici nikdo ničit nechce, spíš je tady snaha vrátit Posvícení původní obsah a tím byla oslava vysvěcení kostela sv. Gotharda. Oslavu stáhnout pouze na víkend a ten naplnit řemesly, tržištěm, hudbou, divadlem, tancem ale i některými atrakcemi.

Akce Brodění se přeměnila na oslavy města, které probíhají jednou za pět let, naposledy v roce 2017. Další slavnosti jsou plánovány na rok 2022, kdy oslavíme 585 let povýšení města na město královské.

Trikolóru mezi sebou nemáme, populisticky nerozhodujeme a na křiklouny jsme si již zvykli. Rozhodně i jejich názor bereme v potaz a zvážíme jej. Přesto musí padnout nějaké rozhodnutí a jak se říká, nezavděčíte se všem.

8

(7 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Zasedání zastupitelstva se již standardně přenáší online bez ohledu na epidemiologickou situaci.

Přeji krásný den!

9

(1 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Protože už byla nebezpečná. Lávka byla postavená v rámci oslav města pracovníky městských lesů jako provizorní stavba. O trvalejším řešení se bude jednat, ale v současné době na stavbu lávky nejsou v městském rozpočtu peníze.

10

(9 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Ano je! Stavba ještě neskončila, tudíž ještě nebyla kolaudována. Nově položená asfaltová vrstva musela vyzrát, aby se na ní mohl nastříkat červený zpomalovací pás. Ten by měl být nainstalován tento měsíc s ohledem na klimatické podmínky.