21

Re: Parkování ve městě.

Omlouvám se za vzniklé komplikace. Parkovací automaty v současnosti berou bankovky. Automat na parkovišti v Klučovské ulici v dohledné době opatříme zařízením na karty. Na parkovišti u nádražní budovy to není technicky možné a bude potřeba vyměnit celý automat. To je ale finančně poměrně náročné, takže to bude trvat déle.

22

Re: Parkování ve městě.

V rámci diskuse o koupališti jsem se odpovědí nedočkal, tak to zkusím tady.
Město pořídilo za 15 milionů areál ZZN, protože tam má být parkovací dům. Zastupitelstvo na konci roku 2018 neschválio architektonickou studii, takže, jak nám řekl pan Klinecký, nebylo možno podat žádost o dotaci a v dohledné době není ani jasné, zda nějaké dotační kolo bude. Při pohledu na zápis z onoho jednání zastupitelstva jsem se dočetl, že pro architektonickou studii hlasovali POUZE 2 (slovy DVA) zastupitelé, a to nějaký pan Nekolný a Klinecký. Zbytek byl buď proti, nebo se zdržel. A teď poprosím o odpovědi na moje otázky:

1. Jak je možné, že dva radní, notabene starosta a místostarosta, při jednání o budoucnosti areálu, který nás stal opravdu velký peníze, předkládají naprosto nepřipravený materiál, načež jim ho zastupitelstvo hodí na hlavu?
2. Jaká je plánovaná budoucnost areálu ZZN v tomto volebním období?
3. Kolik nás, daňové poplatníky, bude v následujícíh letech stát provoz téhle "správné" a "jedinečné" investice?

23

Re: Parkování ve městě.

Jenom bych doplnil, že studie na parkovací dům stála město 900 tis. Kč a nikdo nenese žádnou odpovědnost za vyhozené peníze, protože i koaliční zastupitele /někteří/ hlasovali proti takto navrženému parkovacímu domu. Obdoba MŠ Kolárova, kde studie stála 1,2 mil. Kč. Město je v celkovém dluhu i s letošním schváleným rozpočtem - 13 mil. ve schodku 50 mil. Kč. Opozice nehlasovala pro tento rozpočet.

24 Naposledy upravil: Filip Ulík (13.02.2020 11:57:07)

Re: Parkování ve městě.

Rád bych odpověděl nicku "jberger" na jeho otázky.

Nejdřív ale doplním, že město nekupovalo ZZN jen kvůli parkování, ale kvůli možnosti vyřešit konečně nekritičtější křižovatku ve městě a zajistit si prostory v centru pro další budoucí využití.

K vašim otázkám:

1) Zastupitelstvo je suverénní těleso složené z 21 lidí. Materiál byl dobře připravený, neprošel, a po úpravách se tam nejspíš zase vrátí.

2) Plánovaná budoucnost areálu je téma, které mě také zajímá. Zatím se pracuje na projektu kruháku, který část areálu využije. Další velké investice určitě nebudou z rozpočtu města (máme opravdu větší problémy k řešení), takže to bude právě otázka připravenosti na dotační programy nebo jiné příležitosti. Osobně jsem pro to, aby se areál co nejdříve otevřel pro nějaké krátkodobé využití (třeba i parkování). Známe to i z privátního sektoru, kdy developer shání peníze na velkou investici a mezitím se areál využívá tak, jak je. Příklady z Prahy jsou např. budova Elektrických podniků na Vltavské, Kasárna Karlín nebo Manifesto.

3) Náklad na provoz prázdného areálu jsou minimální. Větší škoda je, že je prázdný.

Hezký den
Filip Ulík

25 Naposledy upravil: Tomáš Klinecký (13.02.2020 12:12:41)

Re: Parkování ve městě.

Ještě k obsahu příspěvku p. Kokeše. Má-li být město úspěšné v žádosti o dotaci na školu, školku, vodojem nebo třeba parkovací dům, musí mít kompletní projektovou dokumentaci, zpravidla včetně pravomocného stavebního povolení. Aby tedy město mohlo získat externí podporu, je třeba projektovat dopředu i tím rizikem, že některé projekty napoprvé (anebo dokonce vůbec) neuspějí. Bohužel u větších staveb nejsou projektové dokumentace levná záležitost. Pokud bychom to nedělali, tak by město žádnou dotaci nikdy nezískali. V případě tohoto parkovacího domu jsme byli poskytovatelem dotace osloveni s tím, že je velká šance na podporu parkoviště P+R, a proto jsme pospíchali, abychom tuto přípravu v termínu stihli. Zastupitelstvo bohužel nesouhlasilo nikoli s parkhousem, ale s navrženým technickým řešením v podobě mechanického systému. Výhodou systému zakladačů byla úspora místa, nevýhodou byla, že šlo o techniku se všemi riziky, která z toho plynou. Rozhodně se nejednalo o vyhozené peníze. Studie je hotová. Pokud nechceme tzv. zakladače, můžeme ji upravit na klasický parkovací dům jen s tím, že klasický dům pojme méně vozidel. Podpora pro parkoviště P+R by měla být i po roce 2021, takže kdybychom chtěli, máme čas to v klidu připravit.
Pokud jde o vámi zmíněnou MŠ Kollárova, tak žádná studie na tuto školku nestála 1,2 mil. Kč. Žádné takové peníze město na přípravu školky zatím nevynaložilo.
Není pravda ani to, že by město bylo ve schodku 50 mil. Kč. Mícháte dohromady aktuální výši závazků města ke konci roku 2019 a letošní plánovaný schodek rozpočtu, což jsou dvě zcela odlišné věci. Ke konci roku 2019 mělo město nesplacené úvěry ve výši 38 mil. Kč (toto zadlužení se každoročně snižuje o cca 6 - 7 mil. Kč). Letošní plánovaný schodek rozpočtu (13 mil. Kč) je v rozsahu 12 mil. Kč kryt použitím prostředků z minulého období. Tvrdit, že schodek je 50 mil. Kč je stejné jako kdybych doma sčítal zůstatek hypotéky na byt a částku, kterou jsem vloni ušetřil z platu a letos za ni chci koupit novou ledničku.

26

Re: Parkování ve městě.

ZZN nebylo pořízeno kvůli parkovacímu domu, ale z důvodu strategického významu tohoto prostoru. Již od devadesátých let jsou v této lokalitě plánované pro město důležití dopravní stavby včetně kruhové křižovatky. Budoucnost docení, že šlo o správný krok.
Parkovací dům byl v této lokalitě naplánován, neboť by mohl posloužit nejen pro potřeby nádraží, ale i jako nutné parkování pro centrum města, tak jak je tomu běžné v západní Evropě i v některých městech v ČR.
Projekt parkovacího domu nebyl špatně připraven. Zastupitelstvo jej odmítlo hlavně kvůli zvolené technologii "zakladačů". Obava byla hlavně z provozních nákladů a případné poruchovosti technologie.
Tuto variantu zvolil zpracovatel z důvodu nedostatku místa, v případě že by nebyla demolována budova sila. Na rychlo to bylo zpracováváno kvůli přislíbené dotaci, kterou jsme po nesouhlasu zastupitelstva museli odmítnout.
Využití areálu ZZN i z ohledem na finanční možnosti města bude postupné, tak jak se tomu děje u areálu nemocnice. V tomto volebním období bude pravděpodobně pouze zbudována okružní křižovatka a dojde spíše ke kosmetickým úpravám, které nebudou velmi nákladné. Chceme se spíše věnovat dobré přípravě již územním plánem zamýšlených dopravních staveb. Avšak může se vyskytnout určitá v tuto chvíli spíše tušená příležitost, kterou město bude moci využít.
Provoz areálu prakticky nenese významné provozní náklady a jakékoliv další využití bude posuzováno i z výše budoucích provozních nákladů.
Pan Kokeš sčítá jablka a hrušky. Schodek letošního rozpočtu je ve velké míře pokryt použitím prostředků minulého období, tedy přebytků let minulých. Ke konci loňského roku bylo zadlužení města ve výši 38 miliónů a na konci letošního roku by mělo činit 31,5 miliónů korun.

27

Re: Parkování ve městě.

Jednoduchá záležitost pane starosto a pane místostarosto. Schodek města k
31.12.2019 je cca 38 mil. Kč. Na zastupitelstvu jste předložil rozpočet se schodkem 13 mil. Takže k dnešnímu dni je celkový schodek cca 51 mil. Kč. Jestli je za hrušky nebo jablka, to je celkem jedno. Taková je realita ve financích našeho města. Jak byl materiál dobře připraven ohledně ZZN na jednání zastupitelstva, ukazuje výsledek hlasování. Tak byl dobře připraven, že i vaši koaliční partneři /někteří/ hlasovali proti. Tomu říkáte, že byl dobře připraven. To, že 2 roky areál není jakýmkoliv způsobem využíván je vizitka vedení města. Přeji krásné dny.

28

Re: Parkování ve městě.

Já tímto děkuji nicku "Filip Ulík" za zajímavé odpovědi. Zejména mne rozesmála odpověď, že dobře připravený materiál byl naprostou drtivou členů suverénního tělesa zamítnut a vrácen k přepracování. Když moje dcerka ještě psávala do písanky, tak jsem jí také dobře připravené domácí úkoly gumoval a nechal je předělat, zatímco ty odfláknuté jsem nechal bez komentáře. Fakt jste mne pobavil.
Moc se mi líbí ten přehled o nákladech za ZZN. Aniž by zazněla konkrétní částka, tak se předem ví, že to je částka minimální. Když se probíral nákup ZZN, tak se náklady na provoz prázdných budov odhadovaly na 130.000. Panu Klineckému připomenu, že v diskusi o sídlišti neopomněl podotknout, jak město každý rok investuje do kamerového systému částku - podržme se - 200.000 korun. Takže také jen minimální částku. Ale zda jsou náklady opravdu minimální, to nikdo neví. Proto uctivě zopakuji svůj dotaz: kolik nás dosud stál provoz téhle švandy?
A teď k tomu účelu, protože tady se mi otevírá kudla v kapse (obrazně, fakt nevyhrožuju násilím). Když se rozhodovalo o nákupu ZZN, byla připravená moc hezká prezentace, kde krom toho panem Klineckým popíraného podnikatelského inkubátoru a koncertní síně byly prezentovány hromady variant parkování. Parkování na volné ploše, parkovací dům tenhle, parkovací dům onenhle. Ta studie je pořád k nalezení na netu a víte co je zajímavé? Opravdu tam jsou i varianty s kruháčem, nebo i bez kruháče. Ale není tam ŽÁDNÁ varianta s kruháčem bez parkoviště. Rozumíte? Žádná!!! A teď tu budete tvrdit, že hlavním cílem nákupu téhle parády za 15 míčů (o hodně milionů nad cenou určenou znalcem) byla možnost stavby kruháče? To je nějaká sofistikovaná verze humoru ve stylu Filipa Ulíka? Bavíme se celou dobu o možnostech parkování - polovina prezentace se věnuje variantám parkování - právě proto, aby tam stál kruháč? Jsem tu jedinej, kdo si pamatuje, jak Českobroďák Petrásek vykřikoval, že tam lze obratem namalovat bílou čárou parkovací místa, posadit bábu na židli a parkovat se tam dá druhý den? Kde je ta bába? Někdo jí ukradl židli?

29

Re: Parkování ve městě.

Opravdu jde o jednoduchou záležitost, jejíž pochopení požadujeme i po praktikantech ze středních škol. Proto mě překvapuje hluboká neznalost u zkušeného dlouhodobého zastupitele. Rozpočet města obsahuje jen a pouze příjmy a výdaje daného konkrétního roku. Hospodaření města pak musí být ze zákona vyrovnáno v tzv. financování. Vyrovnat se může příjmy let minulých čili přebytky hospodaření nebo příjmy let budoucích tedy půjčkami. První varianta je i případem rozpočtu Českého Brodu na rok 2020. Ano, máme schodkový rozpočet, ale de facto utrácíme peníze, které jsme ušetřili v minulém roce. Tedy celkové zadlužení města se nezvyšuje. Ale naopak klesne, neboť uhradíme plánované splátky v minulosti přijatých úvěrů. I tyto informace se můžete dozvědět z rozpočtu města a jsou obsažené v položkách financování.

30

Re: Parkování ve městě.

Jakub Nekolný napsal:

Opravdu jde o jednoduchou záležitost, jejíž pochopení požadujeme i po praktikantech ze středních škol. Proto mě překvapuje hluboká neznalost u zkušeného dlouhodobého zastupitele. Rozpočet města obsahuje jen a pouze příjmy a výdaje daného konkrétního roku. Hospodaření města pak musí být ze zákona vyrovnáno v tzv. financování. Vyrovnat se může příjmy let minulých čili přebytky hospodaření nebo příjmy let budoucích tedy půjčkami. První varianta je i případem rozpočtu Českého Brodu na rok 2020. Ano, máme schodkový rozpočet, ale de facto utrácíme peníze, které jsme ušetřili v minulém roce. Tedy celkové zadlužení města se nezvyšuje. Ale naopak klesne, neboť uhradíme plánované splátky v minulosti přijatých úvěrů. I tyto informace se můžete dozvědět z rozpočtu města a jsou obsažené v položkách financování.

Pochopit ten Váš úřad je nad lidské síly i pro ty, kteří vlastní a zakládají si na titulech.
I člověk s titulem JUDr. ten Váš úřad nepochopil a prohlásil, že tohle ještě neviděl..., natož jen středoškolák.... .  K tomu fakt už není co dodat.