61

(6 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Touto stavbou by se kompletně vyřešilo stravování pro základní a střední školy v Českém Brodě.

Po dohodě s provozovatelem vodovodů a kanalizací bude město povolovat zřízení přípojky z vodovodního přivaděče pro obyvatele Zahrad. Situace nám opravdu není lhostejná.

63

(21 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Město má již zpracovanou projektovou dokumentaci a zajišťuje vyjadřovačky.

64

(49 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Nově zvolená rada města projedná nabídku TJ Slavoj na odprodej pozemku do majetku města na příštím jednání 21.11.2018 a doporučí nebo nedoporučí zastupitelstvu pozemek odkoupit. O pořízení nemovitého majetku totiž musí dle zákona o obcích rozhodnout zastupitelstvo, které se sejde 28.11.2018.

65

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Včera jsme o záležitosti jednali na první schůzi nově zvolené rady a dohodli jsme se, že na příští jednání 21.11.2018 předložím upravený ceník, který v případě schválení bude platit již od 1.1.2019.

66

(145 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Ve Lstibořské ulici se o solárních lampách uvažuje. Pan ředitel TS  má v úkolech tuto instalaci nacenit.

67

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

To si nemyslím. Opravdu jsme nemluvili o konkrétních částkách. Ale "první vozidlo zdarma nebo za náklady" opravdu zaznělo, osobně se domnívám, že by tato částka neměla přesáhnout 100,- Kč. "Druhé vozidlo za finančně dostupnou částku" taktéž zaznělo. Opět uvedu svůj osobní názor, tedy za adekvátní považuji částku 1.000,- Kč za rok. Od třetího auta částka 5.000,- Kč mně nevadí. V tomto duchu se budu snažit předchozí rozhodnutí ještě na radě zvrátit.

68

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Nikdy jsme nezastírali, že cílem tohoto opatření je znemožnit parkování lidem přijíždějícím auty na nádraží. V celé lokalitě Škvárovny dochází ke změně dopravního režimu a budou se instalovat nové dopravní značky. K žádné úpravě povrchu komunikací zatím nedochází, neb na to je potřeba zpracovat projekty a vyčlenit potřebné a nemalé peníze. Na parkování pro návštěvy se vztahuje stejný režim jako na rezidenty, tedy mohou využít parkovacích karet. Ceny jsem si osobně taky představoval trochu nižší, ale nakonec převládl názor, že roční parkovací karta v lokalitě Škvárovny bude za první auto za poplatek 200,- Kč, za druhé auto 2.000,- Kč a za třetí a další auto 5.000,- Kč.

69

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Takže si to zopakujeme. Rada města vyhlásila záměr na výpůjčku areálu koupaliště pro SK Český Brod. Mimochodem tato výpůjčka byla odsouhlasena již před rokem a tři čtvrtě na základě záměru, do kterého se mohl přihlásit kdokoliv. Tenkrát město obdrželo dvě nabídky a jako vítězná byla vyhodnocena ta od SK Český Brod. Avšak k samotné výpůjčce nedošlo, protože se uvažovalo o směně pozemků koupaliště a hřiště u školy. Z té nakonec sešlo a protože od schválení uplynula docela dlouhá doba, aniž by byla podepsaná smlouva, rozhodla se rada města znovu vypsat záměr, tentokrát již předem určenému zájemci.

Tato výpůjčka umožňuje využívat areál koupaliště. K jakékoliv další investici však SK potřebuje souhlas vlastníka a tím i nadále zůstává město. Žádná podobná investiční akce nebyla schválena a zatím není ani zpracována nějaká projektová dokumentace. Čili bazén se zatím zasypávat nebude.

Ve skutečnosti to dopadne asi takto: SK bude koupaliště využívat na parkování automobilů a jako manipulační plochu. Ve spolupráci s městem pak bude hledat nějaký vhodný dotační titul na přebudování areálu na další sportoviště. O podobě takového sportoviště a zda jeho součástí bude i nějaká vodní plocha však ještě není rozhodnuto. Případné návrhy jistě budou i nadále projednávány s veřejností.

70

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Jde o záměr, ke kterému se teď může vyjádřit veřejnost. Po uplynutí zákonné doby bude záležitost postoupena k rozhodnutí nové radě, která projedná, zda SK bude moci využívat pozemek pro své účely. Město se tímto majetku nezbavuje a jakákoliv investice či zhodnocení majetku podléhá opětovně schválení vlastníka. Čili jde o faktické narovnání současného stavu, kdy tam fotbalisté a diváci stejně parkují. Do budoucna, hlavně v případě, že by se vyskytla nějaká dotace, se stejně musí vlastník (Město) a uživatel (SK) dohodnout, co a v jakém rozsahu bude dělat. SK tam za své peníze rozhodně bazén opravovat nebude. Město by tam nějaké koupání mělo rádo, ale nemá finance na pořízení a ani provoz klasického koupaliště. Takže spíš vidím možnost nějakého kompromisu v podobě biotopu a vedle hřiště s umělým povrchem. Další možností jen využití celé plochy bývalého koupaliště pro sportoviště (nejen fotbalová hřiště) a vytipování místa pro koupání v jiné lokalitě. Jen chci upozornit že v územní studii je plánované přírodní koupaliště v areálu cukrovaru.