841

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
předně je potřeba poděkovat Janě Kratochvílové za aktivní přístup k problematice a tak oba projekty již dostávají konkrétnější tvář. Takže mateřské centrum je připravené poskytovat služby spojené s hlídáním dětí a také mateřská škola v Sokolské ulici je připravena zřídit "odloučené pracoviště" a krajský úřad jej zanést do sítě škol a následně hradit mzdové náklady již od září letošního roku. Problém je však s prostory, neb zdravotní pojišťovna nepovolila převod zdravotnických činností z příspěvkové organizace na nového provozovatele nemocnice a údajně tak učiní až k 1.7. letošního roku. Tím se uvolnění prostor pavilonu bývalé gynekologie opět posouvá a jeho využití pro tyto potřeby již od letošního září se tím stává nereálné. Čili je možné otevřít další třídu školky již letos, ale chybí nám odpovídající prostory.

842

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, budeme se snažit od školního roku 2008/09 otevřít další třídu v plánované půdní vestavbě na mateřské školce v Sokolské ulici a v případě zájmu ještě v letošním roce ve spolupráci s občanským sdružením Leccos nabídnout možnost pro umístění dětí pod dohledem kvalifikovaných pedagogů patrně v přízemí bývalé budovy gynekologického a porodnického oddělení v nemocnici. V těchto prostorách je v současnosti chirurgická ambulance, která se pravděpodobně přemístí do areálu nemocnice. Samozřejmě by byla nutná úprava těchto prostor a tak nejprve proběhne nějaký průzkum, zda by o tuto službu byl vůbec zájem. Bude nutné uhradit provozní náklady poplatky rodičů, které budou mnohem vyšší než ve školkách (zatím uvažujeme o částce 1.500,- Kč za měsíc), protože toto zařízení by zatím nebylo zařazeno do sítě škol a tak nedostaneme od kraje prostředky na úhradu mzdových nákladů jako u ostatních školských zařízení.

843

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Takže situace vypadá následovně: MŠ Liblice přijala všechny děti, které přišly k zápisu, MŠ Sokolská musela odmítnout 10 až 15 dětí a na MŠ Kollárova přišlo k zápisu asi 70 dětí a kapacita je 42 děcek, z těch 70 některé děti ještě nebudou způsobilé nástupu do školky. Čili v tuto chvíli chybí kapacita pro asi 40 dětí. Musím však říct, že budou přijata všechna děcka, jejichž oba rodiče budou zaměstnaní a všechny neuspokojené žádosti budou na tzv. čtyřhodinový pobyt, kdy maminky jsou stále na mateřské dovolené. I jim umístit děti do mateřské školky umožňuje nová legislativa, která je platná tuším od minulého roku a nepřísluší mi ji na tomto místě kritizovat.
Nicméně souhlasím s tím, že bychom se měli pokusit i pro tyto dětičky něco udělat a tak jsem na příští úterý svolal schůzku, na které bychom si měli vyříkat, zda se pro to vůbec něco udělat dá a já doufám, že ano.

844

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, zatím se zřízení nové školky neplánuje o jeslích ani nemluvě. Ale opravdu by tato diskuze měla být zahájena a je to určitě jeden z podnětů do nově zpracovávané strategie města.