31

(28 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Nejsme sebestřední. Nikdo vám  nebrání návrh řešení napsat. Na způsobu dopravního řešení se shodla většina na několika veřejných projednání .

32

(28 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážená paní Semerádová!
Váš příspěvek jsem smazal, protože byl velmi urážlivý! Jestli se budete držet tématu, pak samozřejmě k podobnému zásahu nebude důvod. Pan místostarosta vám v dobré víře odpovídá, proto očekáváme podobné chování i o od vás. Jestli se zase snížíte k podobnému způsobu komunikace, budu  nucen
opět vás příspěvek vymazat.
Přeji krásný večer!

Městská policie i město musí dodržovat platnou legislativu a nemůže si jen tak dovolit odtáhnout soukromé vozidlo. Je na to postup, který dodržujeme. V případě, že vozidlo tvoří překážku silničního provozu, je možné jej odtáhnout okamžitě. Řekněte, o jaké vozidlo se jedná a určitě se na to podíváme.

34

(1 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Na nádraží je pozastaveno placení a můžete zde parkovat zdarma.

35

(145 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Na tuto záležitost jsme při posledním jednání upozornili zástupce vlastníka, kteří přislíbili zjednání nápravy.

36

(38 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Opravdu jde o jednoduchou záležitost, jejíž pochopení požadujeme i po praktikantech ze středních škol. Proto mě překvapuje hluboká neznalost u zkušeného dlouhodobého zastupitele. Rozpočet města obsahuje jen a pouze příjmy a výdaje daného konkrétního roku. Hospodaření města pak musí být ze zákona vyrovnáno v tzv. financování. Vyrovnat se může příjmy let minulých čili přebytky hospodaření nebo příjmy let budoucích tedy půjčkami. První varianta je i případem rozpočtu Českého Brodu na rok 2020. Ano, máme schodkový rozpočet, ale de facto utrácíme peníze, které jsme ušetřili v minulém roce. Tedy celkové zadlužení města se nezvyšuje. Ale naopak klesne, neboť uhradíme plánované splátky v minulosti přijatých úvěrů. I tyto informace se můžete dozvědět z rozpočtu města a jsou obsažené v položkách financování.

37

(38 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

ZZN nebylo pořízeno kvůli parkovacímu domu, ale z důvodu strategického významu tohoto prostoru. Již od devadesátých let jsou v této lokalitě plánované pro město důležití dopravní stavby včetně kruhové křižovatky. Budoucnost docení, že šlo o správný krok.
Parkovací dům byl v této lokalitě naplánován, neboť by mohl posloužit nejen pro potřeby nádraží, ale i jako nutné parkování pro centrum města, tak jak je tomu běžné v západní Evropě i v některých městech v ČR.
Projekt parkovacího domu nebyl špatně připraven. Zastupitelstvo jej odmítlo hlavně kvůli zvolené technologii "zakladačů". Obava byla hlavně z provozních nákladů a případné poruchovosti technologie.
Tuto variantu zvolil zpracovatel z důvodu nedostatku místa, v případě že by nebyla demolována budova sila. Na rychlo to bylo zpracováváno kvůli přislíbené dotaci, kterou jsme po nesouhlasu zastupitelstva museli odmítnout.
Využití areálu ZZN i z ohledem na finanční možnosti města bude postupné, tak jak se tomu děje u areálu nemocnice. V tomto volebním období bude pravděpodobně pouze zbudována okružní křižovatka a dojde spíše ke kosmetickým úpravám, které nebudou velmi nákladné. Chceme se spíše věnovat dobré přípravě již územním plánem zamýšlených dopravních staveb. Avšak může se vyskytnout určitá v tuto chvíli spíše tušená příležitost, kterou město bude moci využít.
Provoz areálu prakticky nenese významné provozní náklady a jakékoliv další využití bude posuzováno i z výše budoucích provozních nákladů.
Pan Kokeš sčítá jablka a hrušky. Schodek letošního rozpočtu je ve velké míře pokryt použitím prostředků minulého období, tedy přebytků let minulých. Ke konci loňského roku bylo zadlužení města ve výši 38 miliónů a na konci letošního roku by mělo činit 31,5 miliónů korun.

38

(11 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Městská policie pochůzky po městě včetně sídliště provádí a je kontrolována. Víme přesně, kde se strážníci pohybují. Ale kdo nechce odpověď slyšet, ten ji neslyší. Hezký den!

Strážníci mají tablety s GPS, takže přesně víme, kde pochůzkovou činnost provádí. Je mi líto, jestli jste je po městě nepotkala, ale oni se opravdu po městě pohybují.

40

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Již při jednáních o územním plánu bylo konstatováno, že plocha koupaliště není pro tuto funkci dostatečně velká. Chybí zde prostor pro doplňkové aktivity jako je například hřiště na beach volleyball, minigolf či dětská hřiště a brouzdaliště. Taktéž zde chybí místo na parkování. Rekonstruovat koupaliště ve stávající dispozici by bylo chybou, protože by bylo kapacitně nedostatečné nebo by nemohlo splňovat současné požadavky. Proto bylo městu doporučeno, aby hledalo jinou lokalitu. Zatím však nebylo rozhodnuto, kde by zřejmě celoroční koupání bylo nejvhodnější. Ano, diskutujeme o areálu cukrovaru, ale i třeba Pivovarském rybníku či jiných lokalitách.