21

(8 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Milan Majer byl do zastupitelstva města zvolen jako nezávislý kandidát na kandidátce ODS. Na posledním koaličním jednání byla tato záležitost řešena a pan Majer se k tomu vyjádřil, že své názory nemění a ctí koaliční dohodu. Tedy Trikolóra do vedení města nepřibyla, jen jeden radní do ní vstoupil a kandiduje za ní do krajského zastupitelstva. Shodli jsme se na tom, že je důležitější věnovat se věcným záležitostem než rozebírat, kdo kam vstoupil či odkud vystoupil.

22

(20 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pokusili jsme se dohodnout s pořadatelem, ale ten stále trvá na pokračování akce včetně ohňostroje. Jelikož se nejedná o venkovní akci s počtem účastníků překračující 1000, není v kompetenci veřejné moci atrakce ukončit. Dnes budeme hlásit městským rozhlasem upozornění na zvýšené bezpečnostní riziko a doporučíme obyvatelům, aby nejen při sledování ohňostroje dodržovali bezpečnou vzdálenost.

23

(15 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Na obecní úřad se již obracet nemusíte, předal jsem podnět k prošetření odboru životního prostředí, který by měl v součinnosti s dalšími provést místní šetření a situaci řešit.

24

(145 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vyhnít to nenecháváme. Máte pravdu, že kompletní rekonstrukce chodníku ve Školní ulici plánovaná v letošním roce není. Musíme se dohodnout s TS alespoň na opravě, aby se dalo přejít suchou nohou.

25

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Nee, nebude moci být čerpána dotace, kterou se městu podařilo sehnat a provedené práce město musí zaplatit ze svého. Na plánované investice by to snad mít negativní vliv nemělo.

26

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Návrh regulačního plánu byl významně přepracován a vypořádání s námitkami a připomínkami bude veřejně projednáno na jednání zastupitelstva města, i když to stavební zákon nevyžaduje. Většině těchto podnětů se navrhuje vyhovět.

27

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Rada bude zastupitelstvu města předkládat k projednání návrh vypořádání námitek a připomínek nikoliv schválení regulačního plánu jako takového. Vypořádat námitky a připomínky je v kompetenci pověřeného zastupitele, kterým jsem já. Avšak můj slib se vztahoval k tomu, že právě námitky a připomínky nevypořádá pověřený zastupitel, ale rozhodne o nich na veřejné jednání zastupitelstvo. Jednání proběhne ve středu 24. června. Jelikož očekáváme zájem veřejnosti, bude zasedání zastupitelstva svoláno do velkého sálu místní sokolovny. Dle stavebního zákona je nové veřejné projednání potřeba svolat v případě, že by nový návrh doznal zásadních změn. Jelikož se ve velké míře snažíme námitkám i připomínkám vyhovět a nové regulativy nezavádíme, nepředpokládáme, že by nové veřejné projednání bylo nezbytně nutné. Samotný regulační plán by se schvaloval až po zapracování všech změn do původního návrhu.

28

(6 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Bohužel v sobotu nejsou ochotni prodejci do Brodu přijet.

29

(28 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Příspěvky vydrží dlouho, když jejich pisatel dodržuje pravidla slušného chování bez ohledu na to, jaký názor sdílí.

30

(28 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Nabízím vám osobní schůzku, kde to můžeme probrat.