51

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

No konečně už víme, kdo je viník! No přece radnice! Bingo!

52

(49 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Moc prosím, aby jste nepřekrucoval jasná fakta. Kdyby jste pozorně četl, zjistil byste, že rada města byla narychlo svolána kvůli úplně jiným bodům viz program. V obecné rozpravě, která je součástí každého jednání rady i zastupitelstva města zmínil Ing. Majer, že jde o důležité téma a investor chce vědět, zda bude město tuto investici podporovat či nikoliv. Jde pouze o deklaraci podpory, nikoliv o finanční spoluúčast. Proč jste nezmínil, že jsem nechal diskuzi přerušit, neb nešlo o řádný bod na jednání rady a také nebylo přijaté žádné usnesení? Rada města se k problematice určitě po Novém roce vrátí.

Na žádné soukromé akci TJ Slavoj jsem s investorem nejednal. Setkal jsem se s ním v kanceláři tajemnice TJ, kde mi byl projekt obecně představen a byl jsem dotázán na svůj názor. Řekl jsem, že se mi to líbí a zeptal jsem se, zda to ví a co na to říká ředitel školy. Jeho názor jsem považoval za důležitý.

No a teď bych se zeptal já vás!
- S jakými argumenty jste se obraceli na občany, když jste zajišťovali podpisy na petici?
- Byly všechny argumenty pravdivé? Kde jste čerpali informace?
- Proč jste na některé lidi vyvíjeli nátlak a strašili je?
- Kdy oficiálně odevzdáte petici?
- Proč napadáte osoby a nejde vám pouze o věc?
- Vadila by vám hala, kdyby stála v centru města nebo na Kutilce?
- Víte kolik má město připravovaných investičních akcí? Kolik to město bude stát?
- Víte kolik by stála nová tělocvična? Víte z jakých zdrojů lze čerpat finance a jak je velká případná spoluúčast města?

Děkuji za odpovědi a otázek mám ještě mnohem mnohem víc!

53

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dočasně máme na mysli do konce zimy. Ještě se nepodařilo dotáhnout smlouvu s majitelem cukrovaru o zřízení provizorního parkoviště. Jejich právník tam má nějaké připomínky, které si chtějí vyjasnit na osobním jednání. Také se stále diskutuje nastavení parametrů, aby to bylo vyvážené jak směrem k rezidentům, tak případným návštěvníkům či řemeslníkům. Doladit je potřeba i ceník. Dopravní režim ale bude v této lokalitě upraven.

54

(49 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pro zdatného demagoga pana Kvapila odpovídám na jeho otázky:

- s panem Morávkem jsem jednal jednou, když jsem byl pozván jako starosta města na jednání na půdě TJ Slavoj Český Brod, z tohoto jednání žádný zápis nebyl pořízen a tak město Český Brod nemůže nic evidovat,

- dle mých informací mají o tuto investici zájem již tři města a městské části,

- již 20 let jednám v zájmu města Český Brod na rozdíl od jiných, kteří hájí pouze a jenom své osobní zájmy,

- člověku s průměrným ekonomickým uvažováním je jasné, že větší návratnost má projekt sportovní haly, která bude naplněná jak v dopoledních tak i odpoledních hodinách, naopak je ekonomickým nesmyslem stavět tělocvičnu pro dopolední sportování školních dětí a vedle halu pro odpolední sportování klubů a kroužků.

Naprosto nehorázně lživým tvrzením je, že zde někdo lobuje za soukromý byznys pochybného podnikatele na úkor skutečných potřeb škol. Na lživé nařčení a následné zpochybňování osobního kreditu musí mít člověk opravdu silný žaludek. Podobné manýry si bohužel pamatujeme z nedávné minulosti. Ano, neumím nebo nemůžu argumentovat, pak napadnu nositele opačného názoru. Je mi moc líto, že se toto stává normou i v našem městě.

55

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dneska jsme se na pracovním jednání členů rady města dohodli, že nařízení obce upravíme a zóna placeného parkování na Škvárovně zatím zřízena nebude.

56

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážení, tak tedy ještě jednou.

1) V průběhu prosince by mělo být v areálu cukrovaru zřízeno provizorní parkoviště pro cca 200 aut,
2) nařízení by se mělo na radě města 12.12.2008 změnit a doba omezena Po-Pá 8:00 - 14:00,
3) stejná rada projedná i úpravu cen za parkovací karty (první za 50,- či 100,- Kč a druhá za 1.000,- Kč).

Přeji hezký večer!

57

(6 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Stávající kuchyně bude zrekonstruována, protože její technologie je již za svým zenitem.

58

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

1) Nový ceník by měla projednat rada 12.12.2018, avšak na základě došlé petice zazněly i hlasy celé nařízení zrušit,
2) omezení doby od 8-14 osobně podporuji, avšak nařízení obce musí být změněno opět nařízením obce se souhlasem krajského úřadu, zítra ráno máme na toto téma další schůzku, po ní vám řeknu víc,
3) provizorní parkoviště v areálu cukrovaru je dohodnuté a začne fungovat po úpravě a oplocení technickými službami, předpokládám, že do konce roku bude zprovozněno.

59

(6 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

1) až 1300
2) ano
3) ano

60

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dnes na radnici dorazila petice vůči přijatému nařízení obce, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel za sjednanou cenu. Petici budeme muset projednat i s právníky a zaujmout k ní nějaké stanovisko.

Petice nenapadá legálnost tohoto právního aktu, tedy oprávněnost či zákonem danou pravomoc nařízení přijmout. Ale spíš legitimitu, tedy naplnění v tomto případě však spíše nenaplnění očekávání, akceptovatelnosti a dodržení principu právní předvídatelnosti a dle v petici obsaženého tvrzení je nařízení obce i v rozporu s dobrými mravy.

Konkrétně pak autorům i petentům vadí nastavení cenové hladiny za jednotlivá povolení k parkování a také stav, kdy parkovací karta je pouze možností a nikoliv nárokem k zajištění parkovacího místa.

Požadavkem je pak zrušení této právní normy, zpracování podrobné analýzy a v neposlední řadě i diskuze s rezidenty a dalšími obyvateli města.

K tomu bych chtěl jen dodat, že opatření přijímáme na základě diskuze s obyvateli, avšak projednány nebyly některé technické záležitosti. Jako jsou třeba ceny, časové omezení či možnost legálního parkování pro nerezidenty. Zrušením celého nařízení bychom problém parkování lidí dojíždějících na nádraží a prakticky vrácení se více jak rok zpátky.

Vedení města i členové rady jsou si těchto skutečností vědomi a budeme projednávat následující tři opatření:
1) Snížení cen za parkovací karty na 50,- či 100,- Kč za první auto a 1.000,- Kč za druhé auto,
2) omezení zpoplatněné doby na 8:00 - 14:00 jen ve všední dny,
3) zajištění provizorního parkoviště pro cca 100 automobilů v areálu cukrovaru.