OBNOVA KOUŘIMSKÉ BRÁNY

Cílem projektu je obnova předbraní Kouřimské brány v Českém Brodě – obnova omítky v restaurátorském režimu, aplikace kletované omítky, úprava kamene paty zdi.

 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Celkové náklady: 1.139.378,63 Kč

Poskytnutá dotace: 416.000,- Kč

Vlastní zdroje financování:  723.378,63 Kč

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PAVILONU F NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě spočívající ve vybudování dvou bezbariérových ramp ke vstupu do pavilonu,  dispoziční úpravy vstupních prostor a vybudování bezbariérového WC pro imobilní pacienty.

Registrační číslo projektu: 135D073002101

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Celkové náklady: 3.653.618,- Kč

Poskytnutá dotace: 2.289.400,- Kč

Vlastní zdroje financování: 1.364.218,- Kč

ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT EVVO NA TERÉNNÍ ZÁKLADNĚ PRO EKOLOGICKOU A POLYTECHNICKOU VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE VRÁTKOV

Projekt řeší zajištění činností EVVO na nově vybudované terénní základně v bývalé hájence na Vrátkově.  Jedná se o činnost v době školního roku, která zahrnuje projektové dny pro kolektivy školních tříd, kroužky pro děti z MŠ a žáky ZŠ, víkendové workshopy pro veřejnost.

Termín realizace:  leden 2020 – prosinec 2021

Na projekt je poskytována finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje .

Registrační číslo projektu: S 4153/OŽP/2020

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program.

Celkové náklady: 1.000.000,-  Kč

Poskytnutá dotace ze Středočeského kraje: 500.000,- Kč

Neinvestiční část dotace z IROP (TERÉNNÍ ZÁKLADNA PRO EKOLOGICKOU A POLYTECHNICKOU VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE VRÁTKOV): 475.000 Kč

Vlastní zdroje (rozpočet města Český Brod): 25.000 Kč

Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Cílem projektu jsou stavební úpravy v budově čp. 507 směřující k vybudování infrastruktury PPP Český Brod zřízené u ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, která umožní navýšit kapacitu poradny a dále k vytvoření tréninkových bytů, multifunkčního tréninkového pracoviště a specializované učebny pro ZŠ a Praktickou školu, Český Brod, Žitomířská 1359. Následné aktivity v nově vybudovaných prostorách přispějí ke snazšímu přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacím proudu a k samostatnému způsobu života. Budova bude bezbariérová.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_108/0010619

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, výzva č. 86 Rozvoj sociálních služeb z Integrovaného regionálního operačního programu

Celkové náklady: 32.645.000,- Kč

Poskytnutá dotace: 27.580.500,- Kč

Vlastní zdroje financování: 5.064.500,- Kč

OPRAVA POMNÍKU PROKOPA HOLÉHO

KU

Cílem projektu je celková oprava a restaurování kulturní památky -  pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě včetně okolí pomníku.

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj, program Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Celkové náklady: 1.010.184,- Kč

Poskytnutá dotace: 741.220,- Kč

Vlastní zdroje financování: 268.964,- Kč

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PAVILONU E NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém Brodě spočívající ve vybudování bezbariérové rampy ke vstupu do pavilonu,  instalace a zprovoznění výtahové plošiny,  dispoziční úpravy v přízemí a v 1. patře a vybudování bezbariérového WC pro imobilní pacienty.

Registrační číslo projektu: 135D073001908

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Celkové náklady: 1.731.204,- Kč

Poskytnutá dotace: 1.030.353,- Kč

Vlastní zdroje financování: 700.851,- Kč

OPRAVA POMNÍKU PROKOPA HOLÉHO

Cílem projektu je celková oprava a restaurování kulturní památky -  pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě včetně okolí pomníku.

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj, program Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Celkové náklady: 1.010.184,- Kč

Poskytnutá dotace: 741.220,- Kč

Vlastní zdroje financování: 268.964,- Kč

VÝMÉNA KABELŮ NN PRO VO

Cílem projektu byla výměně stávajících kabelů NN za nové pro napájení světelných bodů vč. nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení na sídlišti Jahodiště v Českém Brodě.

Na projekty byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu SFPI.

Registrační číslo projektu: 3908110153

Poskytovatel: Státní fond podpory investic

Celkové náklady: 1.289.860,- Kč

Poskytnutá dotace: 600.140,- Kč

Vlastní zdroje financování: 689.720,- Kč

ZATEPLENÍ A INSTALACE VZT S REKUPERACÍ – ZŠ TYRŠOVA V UL. ŽITOMÍŘSKÁ 760 V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu je oprava obvodového pláště budovy ZŠ v ulici Žitomířská čp. 760 v Českém Brodě spolu se zateplením, zateplením půdy a výměnou oken. V rámci stavby je řešen další projekt -  nucené větrání s rekuperací odpadního tepla a osvětlení učeben.

Na projekty byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu OPŽP.

Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009365;                         CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009360

Poskytovatel: Operační program Životního prostředí

Celkové náklady: 9.911.812,- Kč

Poskytnutá dotace: 3.104.882,- Kč

Vlastní zdroje financování: 6.806.930,- Kč

VÝSTAVBA PŘECHODŮ PRO CHODCE V ČESKÉM BRODĚ A V LIBLICÍCH

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Český Brod a městské části Liblice, a to prostřednictvím vybudování čtyř  přechodů pro chodce na silnicích III.  třídy. Součástí všech přechodů bude dopravní značení včetně veřejného osvětlení. Všechny nově vybudované přechodu budou bezbariérové.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014265

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program 

Celkové náklady: 883.487,- Kč

Poskytnutá dotace: 666.235,00,- Kč

Vlastní zdroje financování: 217.252,- Kč

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist