Modernizace veřejného osvětlení ve městě Český Brod

 

Cílem projektu je dodávka a montáž 301 ks svítidel, dále pak dodávka a montáž 29 ks výložníků včetně doplnění vedení, kompletace celé soustavy VO, revize a měření.

Číslo rozhodnutí: 2182000033

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program: Národní plán obnovy – komponenta 2.2.2 realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného  osvětlení             

Realizace: 2023

Rekonstrukce části chodníků v ulici Tyršova Český Brod

Cílem projektu je rekonstrukce části stávajících chodníků v ulici Tyršova od křižovatky s ulicí Kollárova po délce budovy Sokolovny. Ulice je místní komunikací vedoucí do centra města. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti a kvality pohybu osob, chodník bude plně bezbariérový. Zeleň bude vysazena v délce celého chodníku ulice Tyršova po rekonstruované straně. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017106
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program
Celkové náklady: 1 967 841,- Kč
Poskytnutá dotace: 1 191 586,15 Kč

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PAVILONU F NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě spočívající ve vybudování dvou bezbariérových ramp ke vstupu do pavilonu,  dispoziční úpravy vstupních prostor a vybudování bezbariérového WC pro imobilní pacienty.

Registrační číslo projektu: 135D073002101

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Celkové náklady: 3.653.618,- Kč

Poskytnutá dotace: 2.289.400,- Kč

Vlastní zdroje financování: 1.364.218,- Kč

OBNOVA SCHODIŠTĚ S BALUSTRÁDAMI ČP. 70, ČESKÝ BROD

Cílem projektu je obnova schodiště s balustrádami v budově městského úřadu, náměstí Husovo č.p. 70, Český Brod.

 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Celkové náklady:   463.430,- Kč

Poskytnutá dotace:  184.000,- Kč

Vlastní zdroje financování: 279.430,- Kč

OBNOVA KOUŘIMSKÉ BRÁNY

Cílem projektu je obnova předbraní Kouřimské brány v Českém Brodě – obnova omítky v restaurátorském režimu, aplikace kletované omítky, úprava kamene paty zdi.

 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Celkové náklady: 1.139.378,63 Kč

Poskytnutá dotace: 416.000,- Kč

Vlastní zdroje financování:  723.378,63 Kč

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PAVILONU F NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě spočívající ve vybudování dvou bezbariérových ramp ke vstupu do pavilonu,  dispoziční úpravy vstupních prostor a vybudování bezbariérového WC pro imobilní pacienty.

Registrační číslo projektu: 135D073002101

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Celkové náklady: 3.653.618,- Kč

Poskytnutá dotace: 2.289.400,- Kč

Vlastní zdroje financování: 1.364.218,- Kč

ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT EVVO NA TERÉNNÍ ZÁKLADNĚ PRO EKOLOGICKOU A POLYTECHNICKOU VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE VRÁTKOV

Projekt řeší zajištění činností EVVO na nově vybudované terénní základně v bývalé hájence na Vrátkově.  Jedná se o činnost v době školního roku, která zahrnuje projektové dny pro kolektivy školních tříd, kroužky pro děti z MŠ a žáky ZŠ, víkendové workshopy pro veřejnost.

Termín realizace:  leden 2020 – prosinec 2021

Na projekt je poskytována finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje .

Registrační číslo projektu: S 4153/OŽP/2020

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program.

Celkové náklady: 1.000.000,-  Kč

Poskytnutá dotace ze Středočeského kraje: 500.000,- Kč

Neinvestiční část dotace z IROP (TERÉNNÍ ZÁKLADNA PRO EKOLOGICKOU A POLYTECHNICKOU VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE VRÁTKOV): 475.000 Kč

Vlastní zdroje (rozpočet města Český Brod): 25.000 Kč

Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Cílem projektu jsou stavební úpravy v budově čp. 507 směřující k vybudování infrastruktury PPP Český Brod zřízené u ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, která umožní navýšit kapacitu poradny a dále k vytvoření tréninkových bytů, multifunkčního tréninkového pracoviště a specializované učebny pro ZŠ a Praktickou školu, Český Brod, Žitomířská 1359. Následné aktivity v nově vybudovaných prostorách přispějí ke snazšímu přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacím proudu a k samostatnému způsobu života. Budova bude bezbariérová.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_108/0010619

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, výzva č. 86 Rozvoj sociálních služeb z Integrovaného regionálního operačního programu

Celkové náklady: 32.645.000,- Kč

Poskytnutá dotace: 27.580.500,- Kč

Vlastní zdroje financování: 5.064.500,- Kč

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist