BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PAVILONU E NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém Brodě spočívající ve vybudování bezbariérové rampy ke vstupu do pavilonu,  instalace a zprovoznění výtahové plošiny,  dispoziční úpravy v přízemí a v 1. patře a vybudování bezbariérového WC pro imobilní pacienty.

Registrační číslo projektu: 135D073001908

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Celkové náklady: 1.731.204,- Kč

Poskytnutá dotace: 1.030.353,- Kč

Vlastní zdroje financování: 700.851,- Kč

07.07.2021

OPRAVA POMNÍKU PROKOPA HOLÉHO

Cílem projektu je celková oprava a restaurování kulturní památky -  pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě včetně okolí pomníku.

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj, program Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Celkové náklady: 1.010.184,- Kč

Poskytnutá dotace: 741.220,- Kč

Vlastní zdroje financování: 268.964,- Kč

07.07.2021

VÝMÉNA KABELŮ NN PRO VO

Cílem projektu byla výměně stávajících kabelů NN za nové pro napájení světelných bodů vč. nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení na sídlišti Jahodiště v Českém Brodě.

Na projekty byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu SFPI.

Registrační číslo projektu: 3908110153

Poskytovatel: Státní fond podpory investic

Celkové náklady: 1.289.860,- Kč

Poskytnutá dotace: 600.140,- Kč

Vlastní zdroje financování: 689.720,- Kč

07.07.2021

ZATEPLENÍ A INSTALACE VZT S REKUPERACÍ – ZŠ TYRŠOVA V UL. ŽITOMÍŘSKÁ 760 V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu je oprava obvodového pláště budovy ZŠ v ulici Žitomířská čp. 760 v Českém Brodě spolu se zateplením, zateplením půdy a výměnou oken. V rámci stavby je řešen další projekt -  nucené větrání s rekuperací odpadního tepla a osvětlení učeben.

Na projekty byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu OPŽP.

Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009365;                         CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009360

Poskytovatel: Operační program Životního prostředí

Celkové náklady: 9.911.812,- Kč

Poskytnutá dotace: 3.104.882,- Kč

Vlastní zdroje financování: 6.806.930,- Kč

07.07.2021

VÝSTAVBA PŘECHODŮ PRO CHODCE V ČESKÉM BRODĚ A V LIBLICÍCH

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Český Brod a městské části Liblice, a to prostřednictvím vybudování čtyř  přechodů pro chodce na silnicích III.  třídy. Součástí všech přechodů bude dopravní značení včetně veřejného osvětlení. Všechny nově vybudované přechodu budou bezbariérové.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014265

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program 

Celkové náklady: 883.487,- Kč

Poskytnutá dotace: 666.235,00,- Kč

Vlastní zdroje financování: 217.252,- Kč

07.07.2021

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI ŽIŽKOVA A KOMENSKÉHO V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu je vybudování nových chodníků a rekonstrukce stávajících chodníků po obou stranách ulice Žižkova od křižovatky s ulicí Palackého  po křižovatku s ulicí Komenského, včetně chodníků v ulici Komenského po křižovatku s ulicí Žitomířská. Chodníky budou plně bezbariérové splňující požadavky na bezbariérové řešení stavby.

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014352

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program  

Celkové náklady: 2.789.207,- Kč

Poskytnutá dotace: 2.649.747,00,- Kč

Vlastní zdroje financování: 139. 460,- Kč

07.07.2021

ČESKÝ BROD, UL. ZBOROVSKÁ – REKONSTRUKCE CHODNÍKU, VÝCHODNÍ STRANA

SFDI

východní straně silnice Zborovská. Projekt se skládá z několika stavebních částí - rekonstrukce původního nevyhovujícího chodníku na  bezbariérový chodník, vybudování 4 přechodů pro chodce s varovnými a signálními pásy  mezi chodníky a bezbariérové autobusové zastávky navazující na jeden z chodníků.  

Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5217510328

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Celkové předpokládané náklady: 2.238.637,- Kč

Poskytnutá dotace: 1.518.191,- Kč

Vlastní zdroje financování: 720.446,- Kč

07.07.2021

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODU PRO CHODCE, UL. JANA KOULY, ČESKÝ BROD

Cílem projektu bylo vybudovat bezbariérový přechod pro chodce s výstavbou středního dělícího můstku v blízkosti stávajícího přechodu pro chodce u křižovatky ulic Krále Jiřího a Jana Kouly. Původní přechod pro chodce byl zrušen. Součástí vybudování přechodu pro chodce byla bezbariérová úprava navazujících částí chodníků a nasvícení přechodu.

Registrační číslo projektu:  ISPROFOND 5217510358

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Celkové náklady: 1.437.311,- Kč

Poskytnutá dotace: 918.000,- Kč

Vlastní zdroje financování: 519.311,- Kč

07.07.2021

TERÉNNÍ ZÁKLADNA PRO EKOLOGICKOU A POLYTECHNICKOU VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE VRÁTKOV

Projekt řeší vybudování a vybavení terénní základny pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí v městských lesích v obci Vrátkov. Základna má sloužit pro zájmové a neformální vzdělávání především dětí a mládeže ze správního obvodu ORP Český Brod. Základna je bezbariérová.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010528

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program

Celkové náklady: 3.862.082,84 Kč

Poskytnutá dotace: 3.472.121,- Kč (z toho  365.485,46 z rozpočtu ČR)

Vlastní zdroje financování: 389.971,01 Kč

Posemberi_logo_web

11.06.2021

Dětský lesní ráj

Cílem  projektu je v bezprostřední blízkosti města Český Brod, v obci Vrátkov,  vytvořit podmínky pro dětský lesní klub a příměstské tábory ve zdravém a  enviromentálně podnětném prostředí areálu bývalé hájenky městských lesů. Provozní doba tohoto zařízení je v pracovní dny mimo vyučování tak, aby rodiče  dětí na 1. stupni základních škol, kteří jsou aktivní na trhu práce,  měli snazší podmínky pro výkon zaměstnání a mohli sladit svůj rodinný a pracovní život. 

Termín realizace: září 2020 až prosinec 2022

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015921

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí  -  Operační program zaměstnanost

Celkové náklady: 818.237,50 Kč

Poskytnutá dotace: 777.325,62,- Kč (z toho  81. 823,75 z rozpočtu ČR)

Vlastní zdroje financování: 40.911,88,- Kč

Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena místní akční skupinou Region Pošembeří, o.p.s  a byla součástí  schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje .

22.03.2021
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist