Bezpečný Brod

Aktuality

Důležité informace pro cizince

Povinnosti cizince po příjezdu na území České republiky

Dle ustanovení § 93 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců  je  cizinec z třetí země povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo pobytu na území (§ 97). Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele (§ 102).

Dle ustanovení § 97 zák. č. 326/1999 Sb., cizinec provede registraci vyplněním přihlašovacího tiskopisu. Zde vyplní jméno, příjmení přihlašovaného cizince, datum jeho narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a místo pobytu, předpokládanou dobu a účel pobytu na území.

Při registraci cizinec na cizinecké policii předkládá cestovní doklad, zdravotní pojištění, doklad na zajištění ubytování (vydává majitel nemovitosti, ten, kdo je zapsán v katastru nemovitostí). Toto je postačující v současné době pro občany Ukrajiny, kteří do schengenského prostoru přicestovali po 24. 2. 2022.

Pro cizince, kteří přicestovali před 24. 2. 2022 platí ještě povinnost očkování, nebo testu na onemocnění Covid 19 a vyplnění příjezdového formuláře.

Registraci cizince může splnit i ubytovatel dle ust. § 102. Učiní tak do 3 pracovních dnů po jeho ubytování, oznámení učiní útvaru policie.

Ubytovatel plní povinnost dle ust § 102 zák. č. 326/1999 Sb., formou vyplnění přihlašovacího tiskopisu a prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře  - UBYPORT.  Toto je dostačující a cizinec se nemusí osobně dostavit na policii k registraci.

Cizinci z Ukrajiny jsou na základě bezvízového styku registrováni na 90 dnů od překročení schengenské hranice. Na OCP OPA dostanou informační leták a internetovou adresu s potřebnými informacemi: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx                                                                                                              

Seznam pracovišť Odboru cizinecké policie („OCP“), oddělení pobytových („OPA“) a Odboru azylové a migrační politiky („OAMP“)

 1. OCP OPA Praha 5
  Zborovská 1505/13
  150 93 PRAHA 5 - SMÍCHOV

  Tel: 974 882 688
  Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00
  (nemá společné pracoviště s OAMP)
  MV ČR OAMP
  Žukovského 888
  160 00 Praha 6 – Dědina
 2. OCP OPA KLADNO
  U Šestého 1017
  272 03 KLADNO

  Tel.: 974 873 733
  Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00
  (nemá společné pracoviště s OAMP)
  MV ČR OAMP
  Severní 2952
  272 04 KLADNO
 3. OCP OPA PŘÍBRAM
  Žežická 498
  261 01  PŘÍBRAM

  Tel: 974 879 219
  Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00
  *má společné pracoviště s OAMP
 4. OCP OPA MLADÁ BOLESLAV
  Štefánikova 1304
  293 01 MLADÁ BOLESLAV

  Tel: 974 877 300
  Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00
  *má společné pracoviště s OAMP
 5. OCP OPA KUTNÁ HORA
  Na Náměti 419
  284 01 KUTNÁ HORA

  Tel: 974 875 427
  Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00
  (nemá společné pracoviště s OAMP)
  MV ČR OAMP
  Hornická 642
  284 01 KUTNÁ HORA
 6. OCP OPA BENEŠOV
  K Pazderně 906
  256 01  BENEŠOV

  Tel: 974 871 670
  Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00
  (nemá společné pracoviště s OAMP)
  MV ČR OAMP

  Jiráskova 801
  256 01 BENEŠOV

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje

01.03.22 Policie ČR
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist