Bezpečný Brod

Prevence - Prevence Městské policie

Prevence

Hlídková činnost

Městská policie Český Brod drží nepřetržitou 24 hodinovou službu, tudíž je možné se na ni kdykoliv obrátit. Její hlídková činnost se nesoustředí jen na město samotné, ale také na přilehlé obce Liblice, Štolmíř, Zahrady, ale i na garáže, čerpací stanice atd. Území města je rozčleněno do takzvaných okrsků. Každý okrsek má na starosti jeden strážník, který si jej kontroluje a řeší zde vzniklé problémy. Jde spíše o záležitosti dlouhodobého charakteru nebo specifické. Samozřejmě fakt, že je území přiřazeno jednomu ze strážníků neznamená, že by daná oblast již nebyla jinak kontrolována. Naopak. Kontroly jsou prováděny pravidelně i všemi ostatními strážníky.

Hlídka MP 1 Hlídka MP 2

 

 

 

 

 

Pult centrální ochrany (PCO)

MP zajišťuje pomocí pultu centrální ochrany (PCO) ochranu objektů, které jsou ve vlastnictví Města Český Brod a ušetří tak nemalé finanční prostředky, které by musely být vynaloženy při zajištění této služby soukromou firmou, která si samozřejmě finančně nárokuje i výjezdy způsobené obsluhou zabezpečovacích systémů. Jedná se zejména o budovy mateřských škol , základních škol, budovy MěÚ, budovu MKD, atd.. Pult sleduje všechny naprogramované údaje a v případě narušení některého objektu ihned informuje operátora, který na místo okamžitě vysílá hlídku MP.

Život 90

Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany

Služba pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem, při které jsou starší, nemocní, osamocení nebo postižení občané pomocí elektronického zabezpečovacího systému zabudovaného v bytě klienta napojeni na nepřetržitý 24 hodinový dispečink. Ten jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou pomoc dle potřeby (lékař, plynaři, policie,městská policie, hasiči, elektrikáři, rodinní příslušníci apod.) Kontakt se navazuje pomocí bezdrátového tlačítka, které nosí klient u sebe. Aby se předešlo planým výjezdům, systém je nastaven tak, že po vyslaném signálu o pomoc, se automaticky propojí dispečerka pomocí „hlasitého telefonu“ s klientem a zjišťuje nastalou situaci. Pokud ke komunikaci nedojde, vyjíždí ke klientovi výjezdová skupina, která zjišťuje skutečný stav věcí. Více informací pro zájemce na http://www.zivot90.cz

Ranní dohled u přechodů pro chodce

Každé všední ráno se můžeme na přechodech setkat se strážníky, kteří dohlížejí na bezpečnou cestu dětí do školy.
Vedle zelených reflexních bund strážníků je v poslední době možné na českobrodských přechodech vidět také dobrovolníky v oranžových vestách, kteří strážníkům každé všední ráno pomáhají.

Ukázky výcviku a vybavení

Práce s dětmi a mládeží je důležitou součástí prevence. Městská policie Český Brod si to uvědomuje a proto se snaží účastnit podobných aktivit co nejvíce. Psovodi navštěvují školy, školky a skautské oddíly, kde předvádí různé ukázky cvičení se psy. Dále děti seznamují s vybavením služebního vozidla a pomůckami, které strážníci ve službě používají. Děti si mohou vše vyzkoušet. Při této činnosti jsou jim vštěpovány různé zásady, například správného chování na silnici i mimo ni.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist