Bezpečný Brod

Prevence - Kamerový systém

Kamerový systém města

Náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí - zadní vchod (vedle odboru dopravy)

Mapa

Telefon: 321 612 212Kamerový dohled
Mobil: 734 346 669
E-mail: kamerovy.dohled@cesbrod.cz

strážník pověřen vedením MP: Jan Svoboda
Mobil: 733 576 693
E-mail: svoboda@cesbrod.cz 

Hlavní úlohou kamerových systémů v městských aplikacích je zajistit monitorování vybraných lokalit. MKDS má vyvolávat větší pocit bezpečí a plnit úlohu prevence. Z praxe je zřejmé, že MKDS, které již byly nainstalovány, se staly postupně nedílnou součástí prostředků jichž využívá policie ČR a Městská policie  pro prevenci, odhalení a následné vyhodnocení protiprávního jednání. Kromě tohoto plní kamerové systémy ve městech i funkci technického prostředku pro monitoring dopravní situace.

Kamerové systémy se zaměřují na:

  • pouliční trestnou činnost, vandalismus, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, výtržnictví, fyzické napadání osob
  • ochranu městského majetku i majetku dalších subjektů (bank, obchodních společností, drobných provozoven)
  • ochranu majetku a nemovitostí našich spoluobčanů
  • ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel
  • projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů, konzumace alkoholu na VP, volné pobíhání psů, znečisťování veřejného prostranství

Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách.

MKDS jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst.

MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků.

Zároveň jsou MKDS využitelné pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.

O tom, že je určitý prostor monitorován, musí být občané města a jeho návštěvníci dostatečně srozumitelně informováni.

Režim dispečerského pracoviště MKDS musí být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl zabráněn vstup nepovolaným osobám.

Provozování MKDS musí být v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v ust. § 2 odst. 1 stanoví demonstrativní výčet činností obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi ně například patří dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívání k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků.


INFORMACE O INSTALACI KAMEROVÝCH BODŮ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU

Přehled kamerových bodů

č.1) Parkoviště P+R ul. Klučovská, záběr po celém parkovišti + část ul. Klučovská.
č.2) Na radnici  nám. Husovo, čp. 70, otočná,  zabírá nám. Husovo a příjezd z nám. A.z.Pardubic
č.3) Na budově čp. 1, pohled na náměstí A.z.Pardubic směr kostel neotočná 
č.4) Na budově čp. 56 nám A.z.Par. otočná, zabírá, náměstí A.z.Par. ul. Suvorovova a část nám. Hosovo
č.5) Budova čp. 56 zadní vchod, zabíra vntřní prostory chodby a výtahu 
č.6) Budova čp. 56 snímá  pokladnu 
č.7) ul. Palackého, otočná záběr ul. Ke Spravedlnosti, ul. Zárubova a výjezd z ul. 28. října + Pap OIL.
č.8) zatím volná, bez připojení
č.9) Krále Jiřího, vchod do budovy ČD, otočná, zabíra i parkoviště před KD
č.10) Jana Kouly, otočná, snímá OC Lidl a Penny
č.11) Krále Jiřího + Jana Kouly, otočná snímá příjezd od OC Pila a křižovatku směr do města a na nádraží
č.12) 28. října, otočná, snímá hřiště, zadní parkoviště a část ul. 28. října  
č.13) Budova čp. 70, snímá vnitřní vstup do této budovy 
 č.14) Budova čp. 1 zadní dvorek, neotočná 
 č.15) Budova čp. 1 hlavní vchod 
č.17) B+R ul. Klučovská, otočná nové parkoviště+ východ z podchodu na ul. Klučovská
č.18) Budova čp. 56, vnitřní, snímá hlavní vchod do budovy 
č.19) Krále Jiřího , přednádraží, snímá vchod a kolostav, neotočná 
č.20) Parkoviště na ul. Klučovská, neotočná, snímá vjezd na parkoviště
č.21) Parkoviště P+R Cukrovarská, neotočná snímá zadní část parkoviště 
č.22) Parkoviště u KD,  neotočná, snímá větší část tohoto parkoviště 
č.23) Parkoviště P+R ul. Cukrovarská, snímá vjezd na toto parkoviště a častečně i ul. Cukrovarskou směr Liblice 
č.4) OC Pila, neotočná, snímá zadní část OC směr Jana Kouly a částečně parkoviště u KB
č.25) OC Pila, otočná snímá parkoviště a část ul. Jana Kouly směr od OC Lidl a Penny 
č.26) Hřbitov, neotočná, snímá hlavní vchod na hřbitov
č.27) Hřbitov, neotočná, snímá parkoviště a kolostav u hřbitova 
č.28) Křižovatka Žižkova a  Komenského, snímá přechod na ul. Žižkova a část ul. Komenského 
č.29) Žižkova směr nemocnice,  Nová Ves 
č.30) Křižovatka Žižkova + Palackého + Suvorovova, neotočná snímá prostor této křižovatky a výjezd z parkoviště 
č.31) Křižovatka Žižkova + Palackého, neotočná, snímá prostor křižovatky a část ul . Palackého 
č.32) na budově č. 7, neotočná, snímá  nám. A.z. Pardubic směrem k budově čp. 56  
č.33) na budově č.7 neotočná, snímá křižovatku a  výjezd z nám Hosovo a ul. Kríle Jiřího ven z náměstí
č.34) na budově č. 7, neotočná, snímá  ul. Krále Jiřího ven z města a část nám. A.z.Pardubic  
č.35) na budově čp.7 neotočná, snímá nám.A.z.Pardubic směr k domu čp. 25 a vrchní  vchod do kostela 
č36) neotočná,  snímá levou část kolstavu před nádražní budovou ČD
č.37) neotočná,  snímá pravou část kolstavu před nádražní budovou ČD
Areál KD Svět
č.01) KD - neotočná sníma hlavní vchod do KD
č.02)  neotočná, snímá vstupní halu a šatnu v KD
č.03) neotočná,snímá chodbu u občerstvení v KD
č.04) neotočná, sníma chodnu as chodiště jak do sklepa tak i do prvního patra 
č.05) neotočná, snímá schodiště do sklepa
 č.06) neotočná, sníma venkovní  zadní vchod z ul. Kréle Jiřího 
 č.07) neotočná, snímá venkovní zadní vchod do KD
Areál nemocnice
č.01) nemocnice, neotočná, snímá hlavní vjezd do areálu neocnice směr ul. Žižkova
č.02) neotočná, snímá hlavní vjez do areálu, vnitřní prostor
č.03) neotočná, snímá hlavní vchod do nemocnice z ul. Žižkova 
č.04) neotočná, snímá hlavní vchod a navazující chodby uvnitř budovy nemocnice 
č.05) neotočná, snímá schodiště do prvního patra a chodbu od zadního vchodu
č.06) neotočná, snímá zadní vchod do budovy nemocnice 
č.07) sklad města ve staré poliklinice čp. 620
č.08) přístupová chodba do staré polikliniky,  čp. 620  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist