Bezpečný Brod
Město Český Brod

Prevence - Kamerový systém

Kamerový systém města

Náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí - zadní vchod (vedle odboru dopravy)

Mapa

Telefon: 321 612 212Kamerový dohled
Mobil: 734 346 669
E-mail: kamerovy.dohled@cesbrod.cz

strážník pověřen vedením MP: Jan Svoboda
Mobil: 733 576 693
E-mail: svoboda@cesbrod.cz 

Hlavní úlohou kamerových systémů v městských aplikacích je zajistit monitorování vybraných lokalit. MKDS má vyvolávat větší pocit bezpečí a plnit úlohu prevence. Z praxe je zřejmé, že MKDS, které již byly nainstalovány, se staly postupně nedílnou součástí prostředků jichž využívá policie ČR a Městská policie  pro prevenci, odhalení a následné vyhodnocení protiprávního jednání. Kromě tohoto plní kamerové systémy ve městech i funkci technického prostředku pro monitoring dopravní situace.

Kamerové systémy se zaměřují na:

  • pouliční trestnou činnost, vandalismus, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, výtržnictví, fyzické napadání osob
  • ochranu městského majetku i majetku dalších subjektů (bank, obchodních společností, drobných provozoven)
  • ochranu majetku a nemovitostí našich spoluobčanů
  • ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel
  • projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů, konzumace alkoholu na VP, volné pobíhání psů, znečisťování veřejného prostranství

Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách.

MKDS jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst.

MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků.

Zároveň jsou MKDS využitelné pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.

O tom, že je určitý prostor monitorován, musí být občané města a jeho návštěvníci dostatečně srozumitelně informováni.

Režim dispečerského pracoviště MKDS musí být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl zabráněn vstup nepovolaným osobám.

Provozování MKDS musí být v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v ust. § 2 odst. 1 stanoví demonstrativní výčet činností obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi ně například patří dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívání k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků.


31.03.2016 Kamerový systém

INFORMACE O INSTALACI KAMEROVÝCH BODŮ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU

Kamera č. 1 - Náměstí Arnošta z Pardubic 56 (otočná Dome)

1a 1b

Kamera č. 2 - Náměstí Arnošta z Pardubic 7 (otočná Dome)

2a 2b

Kamera č. 3 - Náměstí Husovo 70, radnice (otočná Dome)

3a 3b

Kamera č. 4 - ulice Na Cihelně 1327, (otočná Dome)

4a 4b

Kamera č. 5 - ulice 28.října 1270 (otočná Dome)

5a 5b

Kamera č. 6 - ulice Palackého 1256 (otočná Dome)

6a 6b

Kamera č. 7 - parkoviště ulice Suvorovova (otočná Dome)

7a 7b

Kamera č. 8 - parkoviště u hřbitova (otočná Dome)

8a

Kamera č. 9 - Pokladna, Czech point - budova MěÚ, náměstí Arnošta z Pardubic 56 (statická)

9a

Kamera č.10 - vchod do budovy MěÚ, náměstí Arnošta z Pardubic 56 (statická)

10a

Kamera č.11 - vchod do budovy MKIC, Náměstí Arnošta z Pardubic 1 (statická)

11a

 

Kamery č. 12 až 16 - objekt nádraží (statické kamery)

nadrazi1 nadrazi2

nadrazi3 nadrazi4

nadrazi5

30.01.2010 Kamerový systém
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist