Informační centrum pro mládež
Město Český Brod

Informační centrum pro mládež - O ICM

Provozní řád

Každý návštěvník ICM je povinen řídit se tímto řádem:

 • Otevírací doba ICM: pondělí, středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 16:00 hodin ( květen – září přidána pracovní doba sobota, neděle 11:00 – 16:00 hodin).
 • Ve výjimečných případech, kdy nebudou provozní důvody dovolovat dodržení otevíracích  veřejných hodin a bude nutno ICM uzavřít, budou o tom klienti a další potenciální uživatelé služeb ICM informováni s dostatečným předstihem formou informace na dveřích ICM a budově a prostřednictvím zveřejnění této informace na webových stránkách.
 • ICM je otevřené především dětem a mládeži, ale i široké veřejnosti bez ohledu na jejich postavení, původ, pohlaví, náboženství nebo sociální zařazení.
 • ICM je snadno přístupné v rámci otvírací doby bez nutnosti domlouvat si schůzku.
 • Každý uživatel je respektován jako jednotlivec a odpověď na každou otázku je osobní.
 • Každý návštěvník ICM si může zvolit způsob poskytnutí informace (osobně, elektronicky, telefonicky, dopisem.. )
 • Informace jsou bezplatné – doplňkové služby (kopírování, faxování, internet, tisk, laminace, vázání, prodej propagační materiálů..) jsou poskytovány za režijní ceny dle platného ceníku ICM a mohou je vykonávat jen pracovníci ICM.
 • Brožury, letáky, jízdní řády ČD, časopisy ..vystavěné na označených místech v ICM si mohou návštěvníci vzít zdarma.
 • Součástí bezplatně poskytovaných služeb ICM je též možnost použití sociálního zařízení., klíč je k dispozici u pracovníků ICM.
 • V prostorách  ICM je zakázáno kouřit, rušit hlukem ostatní návštěvníky ICM.
 • Při použití ICM je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například šíření pornografie, nacistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporující rasovou nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže, porušování autorských práv podobně...
 • Za obsah programů a souborů stažených z internetu nenese provozovatel ICM žádnou zodpovědnost.
 • Pokud návštěvník ICM zanechá na PC stažená data mohou být obsluhou z PC odstraněna.
 • Jakkoliv zasahovat do konfigurace a nastavení PC a operačního systému je přísně zakázáno.
 • Uživatel platí cenu strávenou u PC dle platného ceníku ICM.
 • Informace získané na internetu či vytvořené na PC si může uživatel odnést na disketě, nebo vytisknout dle ceníku ICM.
 • Návštěvníci se mohou pohybovat ve veřejné části místnosti, do jiných prostor v rámci kanceláře není možno bez předchozího souhlasu pracovníka ICM vstupovat. V případě potřeby zajištění bezbariérového přístupu vám pomohou pracovníci ICM.
 • V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník vykázán z prostor ICM. Tím však nezaniká povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u PC, další využité služby a případné škody.
 • Uživatelé jsou povinni dbát pokynů obsluhy.

Provozní řád je platný od 1.1.2012  

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
TOPlist