Informační centrum pro mládež
Město Český Brod

Informační centrum pro mládež - O nás

Informační centrum pro mládež (ICM)

ICM

náměstí Arnošta z Pardubic 1, 282 01, Český Brod

Vedoucí ICM Český Brod Zdenka Bočková: 
Telefon: 321 612 219, E-mail: zbockova@cesbrod.cz

ICM Český Brod
Telefon: 321 612 218, 321 612 219, Mobil: 730 870 954 
E-mail: info@cesbrod.cz | http://www.cesbrod.cz/icm

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA OD 1.8.2018 aKTUÁLNÍ ZMĚNY
pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
čtvrtek 10:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek 10:00 - 11:00 12:00 - 16:00
sobota (květen - září) 11:00 - 16:00  
neděle (květen - září) 11:00 - 16:00  
   
V době státních svátků je v IC zavřeno.

 Základní dokumenty a odkazy

ICM nabízí bezplatné informace, které jsou rozděleny tematicky do jednotlivých kategorií a jsou k dispozici buď na internetových stránkách, nebo v tištěné podobě v prostorách IC. S vyhledáváním informací může pomoci odborný pracovník.

V současné době ICM v Českém Brodě splnilo požadavky certifikace ICM, dle podmínek daných MŠMT a Národním informačním centrem pro mládež www.nicm.cz, které je jedním z oddělení Národního ústavu pro vzdělání www.nuv.cz, který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz a se kterým spolupracuje na projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce www.infoabsolvent.cz a projektu Europass.

Naše ICM úzce spolupracuje s místní akční skupinou (MAS) Region Pošembeří pro rozvoj venkova metodou LEADER www.posemberi.cz a zapsaným spolkem Leccos.

V rámci projektu Galaxie informací  Středočeského kraje naše IC úzce spolupracuje s Asociací turistických informačních center a Středočeskou centrálou cestovního ruchu a Profesia

 

V Našem ICM nabízíme tyto služby:

 • bezplatné poradenství při vyhledávání informací
 • informace z regionu
 • přístup na internet
 • tisk (černobílý/barevný)
 • kopírování (černobílé/barevné)
 • skenování
 • laminování
 • faxování po ČR
 • svázaní dokumentu do kroužkové vazby
 • vývěsková a inzertní činnost
 • prodej vstupenek v síti Ticketportal
 • prodej vstupenek na vybrané místní akce

Dokumenty ICM

Dokumenty NICM

Provozní řád

Každý návštěvník ICM je povinen řídit se tímto řádem:

 • Otevírací doba ICM: pondělí, středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 16:00 hodin ( květen – září přidána pracovní doba sobota, neděle 11:00 – 16:00 hodin).
 • Ve výjimečných případech, kdy nebudou provozní důvody dovolovat dodržení otevíracích  veřejných hodin a bude nutno ICM uzavřít, budou o tom klienti a další potenciální uživatelé služeb ICM informováni s dostatečným předstihem formou informace na dveřích ICM a budově a prostřednictvím zveřejnění této informace na webových stránkách.
 • ICM je otevřené především dětem a mládeži, ale i široké veřejnosti bez ohledu na jejich postavení, původ, pohlaví, náboženství nebo sociální zařazení.
 • ICM je snadno přístupné v rámci otvírací doby bez nutnosti domlouvat si schůzku.
 • Každý uživatel je respektován jako jednotlivec a odpověď na každou otázku je osobní.
 • Každý návštěvník ICM si může zvolit způsob poskytnutí informace (osobně, elektronicky, telefonicky, dopisem.. )
 • Informace jsou bezplatné – doplňkové služby (kopírování, faxování, internet, tisk, laminace, vázání, prodej propagační materiálů..) jsou poskytovány za režijní ceny dle platného ceníku ICM a mohou je vykonávat jen pracovníci ICM.
 • Brožury, letáky, jízdní řády ČD, časopisy ..vystavěné na označených místech v ICM si mohou návštěvníci vzít zdarma.
 • Součástí bezplatně poskytovaných služeb ICM je též možnost použití sociálního zařízení., klíč je k dispozici u pracovníků ICM.
 • V prostorách  ICM je zakázáno kouřit, rušit hlukem ostatní návštěvníky ICM.
 • Při použití ICM je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například šíření pornografie, nacistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporující rasovou nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže, porušování autorských práv podobně...
 • Za obsah programů a souborů stažených z internetu nenese provozovatel ICM žádnou zodpovědnost.
 • Pokud návštěvník ICM zanechá na PC stažená data mohou být obsluhou z PC odstraněna.
 • Jakkoliv zasahovat do konfigurace a nastavení PC a operačního systému je přísně zakázáno.
 • Uživatel platí cenu strávenou u PC dle platného ceníku ICM.
 • Informace získané na internetu či vytvořené na PC si může uživatel odnést na disketě, nebo vytisknout dle ceníku ICM.
 • Návštěvníci se mohou pohybovat ve veřejné části místnosti, do jiných prostor v rámci kanceláře není možno bez předchozího souhlasu pracovníka ICM vstupovat. V případě potřeby zajištění bezbariérového přístupu vám pomohou pracovníci ICM.
 • V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník vykázán z prostor ICM. Tím však nezaniká povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u PC, další využité služby a případné škody.
 • Uživatelé jsou povinni dbát pokynů obsluhy.

Provozní řád je platný od 1.1.2012  

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
TOPlist