Informační centrum pro mládež
Město Český Brod

Informační centrum pro mládež - Sociálně-patologické jevy

Sociálně-patologické jevy

Sociální patologie je označení pro jevy, které společnost klasifikuje jako nežádoucí (sociálně-patologické), protože porušují sociální, morální či právní normy společnosti (často např. kriminalitatoxikomanievandalismusdomácí násilí a další) jakož i pro příčiny těchto jevů.

Sociální problematiku na komunální úrovni řeší město v kategorii Zdravý Brod - sociální oblast

Prevence rizikového chování - Prevence-info.cz

Linky pomoci

Bezdomovectví

Domácí násilí

Regionální úroveň
Celostátní úroveň

Drogy a jiné závislosti

Kriminalita a delikvence

Probační a mediační služba

Poruchy příjmu potravy

Obchodování s lidmi

Primární prevence

Prostituce

Šikana

Počítačová kriminalita

Týrání a zneužívání dětí

Xenofobie a rasismus

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
TOPlist