Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Odbory

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace. 
Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 3568 kB
Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 1727 kB
Vyváženost územních jednotek Vyvazenost_uzemnich_jednotek_2016.pdf 223 kB
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_2016.pdf 3215 kB
Výkres hodnot vykres_hodnot_2016.pdf 6342 kB
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2016.pdf 7008 kB
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2016.pdf 5099 kB
Výkres záměru vykres_zameru_2016.pdf 3863 kB 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016.pdf 1437 kB
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016.pdf 725 kB
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016.pdf 1015 kB
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016.pdf 2577 kB
Produktovod produktovod_2016.pdf 725 kB
Ropovod ropovod_2016.pdf 727 kB
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016.pdf 2230 kB
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016.pdf 1471 kB
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016.pdf 1453 kB
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016.pdf 1450 kB 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016.pdf 1535 kB 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016.pdf 2241 kB

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 3568 kB
Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 1727 kB
Vyváženost územních jednotek Vyvazenost_uzemnich_jednotek_2016.pdf 223 kB
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_2016.pdf 3215 kB
Výkres hodnot vykres_hodnot_2016.pdf 6342 kB
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2016.pdf 7008 kB
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2016.pdf 5099 kB
Výkres záměru vykres_zameru_2016.pdf 3863 kB 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016.pdf 1437 kB
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016.pdf 725 kB
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016.pdf 1015 kB
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016.pdf 2577 kB
Produktovod produktovod_2016.pdf 725 kB
Ropovod ropovod_2016.pdf 727 kB
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016.pdf 2230 kB
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016.pdf 1471 kB
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016.pdf 1453 kB
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016.pdf 1450 kB 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016.pdf 1535 kB 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016.pdf 2241 kB

Schválený územní plán

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_20_12_2016.pdf 3428 kB
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_20_12_2016.pdf 144 kB
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_20_12_2016.pdf 3537 kB  
Hlavní výkres hlvykres_20_12_2016.pdf 4155 kB  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_20_12_2016.pdf 3523 kB  
Výkres dopravy doprava_20_12_2016.pdf 4023 kB  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_20_12_2016.pdf 4096 kB  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_20_12_2016.pdf 3330 kB

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_20_12_2016.pdf 3650 kB

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_20_12_2016.pdf 3626 kB

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_20_12_2016.pdf 3369 kB

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_20_12_2016.pdf 3223 kB  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_20_12_2016.pdf 3666 kB  
Koordinační výkres koordvykres_20_12_2016.pdf 8011 kB  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_20_12_2016.pdf 3108 kB  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_20_12_2016.pdf 4716 kB  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_20_12_2016.pdf 3773 kB  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_20_12_2016.pdf 4047 kB  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_20_12_2016.pdf 7347 kB  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_20_12_2016.pdf 1834 kB  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_20_12_2016.pdf 3997 kB  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf 680 kB
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf 7348 kB
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf 7399 kB

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf 7431 kB

 

 

Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Dne 01.12.2016 nabývá účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, který se významně dotýká i zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr se převádí mimo režim živnostenského podnikání ode dne 01.12.2016. 

Návrh 4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
 Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_navrh_2016.pdf 3567 kB
 Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_navrh_2016.pdf 1723 kB
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_navrh_2016.pdf 3191 kB
Výkres hodnot vykres_hodnot_navrh_2016.pdf 6399 kB
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_navrh_2016.pdf 7055 kB
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_navrh_2016.pdf 5110 kB
Výkres záměru vykres_zameru_navrh_2016.pdf 3781 kB 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016_navrh.pdf 1436 kB
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016_navrh.pdf 724 kB
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016_navrh.pdf 1015 kB
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016_navrh.pdf 1859 kB
Produktovod produktovod_2016_navrh.pdf 725 kB
Ropovod ropovod_2016_navrh.pdf 727 kB
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016_navrh.pdf 1513 kB
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016_navrh.pdf 1470 kB
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016_navrh.pdf 1452 kB
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016_navrh.pdf 1449 kB 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016_navrh.pdf 1534 kB 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016_navrh.pdf 2229 kB
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist