Český BrodOficiální stránky města

Základní kontakty

Město Český Brod

náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Banka: 9294910237/0100

Telefon: 321 612 111
Fax: 321 612 201
Dat. schr.: jgqbsve
E-mail:
cesbrod@cesbrod.cz
E-podatelna:
epodatelna@cesbrod.cz

Budova 1
náměstí Husovo 70

282 01 Český Brod

Budova 2
nám. Arnošta z Pardubic 56

282 01 Český Brod

Provozní hodiny podatelna, pokladna, CzechPoint:
pondělí 8 - 11, 12 - 17:00
úterý 8 - 11, 12 - 14:30
středa 8 - 11, 12 - 17:00
čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30
pátek 8 - 11, 12 - 13:00
E-mailový formulář

Nejdůležitější zprávy

Porušení OZV 1/2014

Porušení OZV 1/2014

17. prosince si hlídka MP při pochůzce všimla tří osob, které v parku ul.Za Svitavkou popíjeli lahvové pivo. Vzhledem k tomu, že se jedná o porušení obecně závazné vyhlášky, strážníci vyřešili přestupek na místě v blokovém řízení.

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR od 1. ledna 2015

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR od 1. ledna 2015

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

  1. Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.
  2. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.
  3. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

Provoz Městského úřadu bude ve vánočním období omezen

V pondělí 22. a 29. prosince 2014 bude vzhledem k čerpání dovolených zajištěna činnost všech odborů MěÚ aspoň v omezené míře. Dne 31. prosince 2014 bude úřad pro veřejnost otevřen do 11 hodin, pokladna pouze do 10 hodin.
Informační centrum bude 31. prosince 2014 pro veřejnost uzavřené.
Děkujeme za pochopení.

Nález peněženky

Nález peněženky

14. prosince hlídka MP nalezla v ul.Jana Kouly před prodejnou Penny dámskou koženou peněženku s osobními doklady. Hlídce se s pomocí Městské policie Kladno podařilo kontaktovat majitelku bydlící v Kladně - Kročehlavy, která si následující den peněženku vyzvedla na služebně MP Č.Brod.   

Pálení kabelů

Pálení kabelů

13. prosince bylo anonymně oznámeno, že poblíž podjezdu dráhy ČD stoupá černý štiplavý kouř. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že na zahradě domu v ul.Na Křemínku pálí muž ve stavebním kolečku na otevřeném ohni izolace z měděných kabelů. Městská policie přestupek dle zákona o ochraně ovzduší postoupila na odbor životního prostředí MěÚ Č.Brod

 

Návštěva rumunské delegace v Pošembeří

Návštěva rumunské delegace v Pošembeří

Ve čtvrtek 11. prosince tým MAS Region Pošembeří společně s místostarostou města Pavlem Janíkem přivítali v regionu Pošembeří dvanáctičlennou delegaci z rumunského Ministerstva zemědělství a venkova - Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova. Tato historicky první zahraniční návštěva byla vyústěním spolupráce MAS s Ministerstvem zemědělství ČR - Celostátní sítí venkova a Oddělením zahraničních vztahů Státního zemědělského intervenčního fondu Praha (SZIF).

Trestná činnost na katastrálním území města

Trestná činnost na katastrálním území města

Městská policie Český Brod po dohodě s policií ČR, která jí tyto údaje bude poskytovat, se rozhodla zveřejňovat trestnou činnost v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Některé subjekty prezentují nápad trestné činnosti, ten je však za okres Kolín a tudíž zkreslený. Pro českobrodské občany, je daleko zajímavější přehled trestné činnosti spáchaný na katastrálním území jejich města, a proto budou zveřejňovány trestné činy spáchané na katastrálním území města počínaje 24. 11. 2014. 24. 11 - 30. 11. byly spáchány 4 trestné činy, z toho 1 x fyzické napadení v restauraci, 1 x krádež v prodejně LIDL (předávala MP), 2 x zanedbání povinné výživy. 1. 12. - 7. 12. byly spáchány 3 trestné činy, z toho 1 x řízení vozidla pod vlivem návykové látky, 2 x zanedbání povinné výživy.

Jízdní řády 2015

Jízdní řády 2015

Informační centrum Český Brod nabízí nové jízdní řády 2015, které jsou platné od 14. prosince 2014. Zde jsou jízdní řády ke stažení i v elektronické podobě ve formátu PDF.

další aktuality

Copyright © Město Český Brod, 2005-2014 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist