Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Rozcestník: Odbory

Odbory

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2017

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2017

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2017 kontrolními pracovníky Odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, dodržování povinností při značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, dále dodržování zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a dodržování vybraných povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 148 kontrol, z toho 6 společných kontrol s Českou obchodní inspekcí.

  • 81 kontrol fyzických osob
  • 67 kontrol právnických osob

Bylo uloženo 16 pokut příkazem na místě v celkové výši 14.500,- Kč.

Bylo uloženo 16 pokut v přestupkovém řízení v celkové výši 27.000,- Kč.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – výkon státního odborného dozoru podle § 81 a § 82.

Kontrolovanými subjekty jsou stanice technické kontroly ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedena nebyla žádná kontrola.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovanými subjekty jsou provozovatelé autoškol, kteří jsou registrovaní ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 9 kontrol.  Nebyla uložena žádná pokuta.

V souladu s novelou stavebního zákona došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

V souladu s novelou stavebního zákona došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Konkrétně v § 79 odst. 4 zákona, kdy orgán odpadového hospodářství vydává nově od 01.01.2018:

 

  • závazná stanoviska ke všem stupňům stavebního řízení (k umístění stavby, změně využití území, k povolení stavby, atp.)
  • vyjádření v případech, které jsou vyjmenovány taxativně:

- ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, 

- k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s   odpady,

- k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,

- ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů)

 

 

Omlouváme se žadatelům za administrativní zátěž. V současné době hledáme způsob, jak by bylo možné žádosti optimalizovat

K ŽÁDOSTI JE VŽDY TŘEBA PŘEDLOŽIT:

 Projektová dokumentace (je třeba předložit dokumentaci, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, zejména Souhrnnou technickou zprávu)

 Projektová dokumentace musí obsahovat údaje uvedené v příslušné příloze vyhlášky a v části Celkový popis stavby, základní bilance stavby výčet odpadů:

Katalogové číslo odpadu a název odpadu dle vyhlášky č. 93/2016. o Katalogu odpadů, kategorii odpadu (O, N, O/N), přibližné množství odpadu, který vznikne realizací záměru, způsoby nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Katalogové číslo odpadu 1/

Název odpadu 1/

Výpočet/odhad množství

Způsob nakládání s odpadem 2/

 

 

 

 

1/dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

2/dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn.: Množství odpadů není striktně závazné, ale mělo by se blížit realitě.

Formulář odpady_zadost_zs.doc 

Generel dopravy v Českém Brodě

Generel dopravy Generel dopravy.pdf 11158 kB
Příloha 1 - Cestovní deník formuláře Priloha 1_Cestovni denik_formulare.pdf 597 kB
Příloha 2 - Dopravní vztahy Priloha 2_Dopravni vztahy.pdf 1370 kB
Příloha 3 - Kartogram zatížení_scénář 0 Priloha 3_Kartogram zatizeni_scenar 0.pdf 465 kB 
Příloha 4 - Kartogram zatížení_scénář 1 Priloha 4_Kartogram zatizeni_scenar 1.pdf 528 kB
Příloha 5 - Kartogram zatížení_scénář 2 Priloha 5_Kartogram zatizeni_scener 2.pdf 539 kB
Příloha 6 - Kartogram zatížení_scénář 3 Priloha 6_Kartogram zatizeni_scenar 3.pdf 538 kB
Příloha 7 - Kartogram zatížení_scénář 4 Priloha 6_Kartogram zatizeni_scenar 3.pdf 538 kB 
Příloha 8 - Kartogram zatížení_scénář 5 Priloha 8_Kartogram zatizeni_scenar 5.pdf 545 kB
Priloha 9 - Kartogram zatizeni_scénář 6 Priloha 8_Kartogram zatizeni_scenar 5.pdf 545 kB
Příloha 10 - Kartogram zatíženi - scénář 7 Priloha 10_Kartogram zatizeni_scenar 7.pdf 541 kB 
Příloha 11 - Kartogram zatížení - scénář 8 Priloha 11_Kartogram zatizeni_scenar 8.pdf 510 kB
Priloha 12 - Problémový výkres dopravního systému Priloha 12_Problemovy vykres dopravniho systemu.pdf 896 kB 
Priloha 13 - funkční rozdělení komunikací Priloha 13_funkcni rozdeleni komunikaci.pdf 959 kB 
Priloha 14 - Cilovy stav cyklystické infrastruktury Priloha 14_Cilovy stav cykl infrastruktury.pdf 890 kB 
Priloha 15 - Návrh tras pěší dopravy Priloha 15_Navrh tras pesi dopravy.pdf 873 kB 
Priloha 16 - Stav a navrh VHD Priloha 16_Stav a navrh VHD.pdf 308 kB 
Priloha 17 - Navrh opatření dopravy v klidu Priloha 17_Navrh opatreni dopravy v klidu.pdf 1992 kB 
Priloha 18 - Zpráva o stavu povrchů vozovek Priloha 18_Zprava o stavu povrch vozovek.pdf 8851 kB 
Priloha 19a - Souhrn dopravních opatření Priloha 19a_Souhrn dopravnich opatreni.pdf 303 kB 
Priloha 19b - přehled opatření investice - etapizace Priloha 19b_prehled_opatreni_investice_etapizace.pdf 45 kB
Priloha 19c - cyklisticka doprava_opatření Priloha 19c_cyklisticka doprava_opatreni.pdf 896 kB
Priloha 19d - pěší doprava_opatření Priloha 19d_pesi doprava_opatreni.pdf 887 kB

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2016

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2016 kontrolními pracovníky Odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, dodržování povinností při značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, dále dodržování zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a dodržování vybraných povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 159 kontrol, z toho 8 společných kontrol s Českou obchodní inspekcí.

  • 97 kontrol fyzických osob
  • 59 kontrol právnických osob
  • 3 zahraniční fyzické osoby
  • Bylo uloženo 63 blokových pokut v celkové výši 60 900 Kč.
  • Bylo uloženo 15 pokut ve správním řízení v celkové výši 18 000 Kč.

Ceník palivového dřeva od 1.3. 2017

(ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH)

Štípané palivové dřevo sypané (za 1 PRMS délky 33cm) :
listnaté tvrdé směs   1050 Kč/prms
buk      1150 Kč/prms
bříza      1000 Kč/prms
listnaté měkké  750 Kč/prms
jehličnaté     850 Kč/prms
 Štípané palivové dřevo rovnané (za 1 PRMR délky 33cm) :
listnaté tvrdé směs   1550 Kč/prms
buk      1650 Kč/prms
bříza      1500 Kč/prms
listnaté měkké  1150 Kč/prms
jehličnaté     1300 Kč/prms
 Štípané palivové dřevo  (za 1 PRMR délky 1m) :
listnaté tvrdé směs   1200 Kč/prms
buk      1300 Kč/prms
bříza      1150 Kč/prms
listnaté měkké  800 Kč/prms
jehličnaté     1000 Kč/prms

      

  Neštípané palivové dřevo (za 1 PRMR délky 1M) :

listnaté tvrdé směs   1100 Kč/prms
buk      1200 Kč/prms
bříza      1100 Kč/prms
listnaté měkké  750 Kč/prms
jehličnaté     900 Kč/prms

 

 Příplatek za délku štěpin 20–30 cm – 100 Kč

PRMS = prostorový metr sypaný

PRMR = prostorový metr rovnaný

Telefon: 605 064 519, 723 469 064 E-mail: kopacek@cesbrod.cz

21.02.2017 Městské lesy

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace (Vydáno ve středu 15.02.2017.) Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde. Celé znění zde. smog.pdf

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla 2.2.2017 z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace. Odvolána byla druhý den 3.2.2017 v 15:50 hodin. Aktuální informace o stavu ovzduší naleznete zde. Celé znění zprávy zde. odvol._smog_situace_06.02.2017.pdf

06.02.2017 Ovzduší
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist