Portál sociálních služeb

Potřebuji si zařídit

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

V případě osob v evidenci (pěstounů na přechodnou dobu) činí odměna pěstouna 20 000 Kč za měsíc, a to i v případě, že aktuálně nepečuje o žádné dítě. Pokud má osoba v evidenci svěřeno do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu, další dítě, odměna pěstouna se zvyšuje o 6 000 Kč.

Kde se zařizuje
 • Na Úřadu práce, v případě ORP Český Brod se jedná o kontaktní pracoviště v Českém Brodě
 • Adresa: Sportovní 501, Český Brod 28201
Co potřebuji k zařízení
 • Pro identifikaci:
  • průkaz totožnosti,
  • rodný list − u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,
  • povolení k pobytu − u cizinců.
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (pozn.: elektronický formulář je dostupný na portálu Ministerstva financí).
 • Doklady prokazující skutečnost uplatňovaných slev, např. průkaz ZTP/P, potvrzení o invaliditě, rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby atd.
 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (pozn.: elektronický formulář je dostupný na portálu Ministerstva financí).
 • Rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
 • Rozhodnutí soudu o svěření uvedeného dítěte / dětí do pěstounské / předpěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl ustanoven poručník tomuto dítěti / dětem s doložkou vykonatelnosti.
 • Rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči s doložkou vykonatelnosti.
 • Návrh na svěření nezletilého dítěte / dětí do pěstounské péče.
 • Rozhodnutí příslušného soudu o svěření dítěte / dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu s doložkou vykonatelnosti.
 • Doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníka dítěti.
 • Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu (rozhodnutí ČSSZ).
 • Průkaz zdravotní pojišťovny pěstouna / poručníka.
 • Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (EU); formulář je dostupný na webu ČSSZ.
 • Potvrzení o splnění podmínek pro uznání slev na dani a daňové zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (potvrzení vydává FÚ).
 • Rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
 • Případně další doklady.
 • Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte.
 • Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte.
 • Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.
 • Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.

Formulář ke stažení  naleznete zde

 

zdroj: MPSV a Úřad práce

 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist