Portál sociálních služeb

Komunitní plánování - Odkazy na důležité dokumenty

Komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Český Brod

Komunitní plán sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020 – 2024 a Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021

Záměr rozšířit komunitní plánování na celé území ORP Český Brod byl obsažen již ve všech předchozích plánech, nicméně pro jeho realizaci chyběla potřebná finanční podpora. Tu se podařilo získat v roce 2017 z evropských fondů, konkrétně z OP Zaměstnanost.

Tento komunitní plán sociálních služeb a na něj navazující Akční plán na období 2020-2021 je určen:

  • k zmapování dostupných služeb a poskytovatelů
  • k vymezení cílů dalšího vývoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území ORP Český Brod
  • k zajištění spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu města Český Brod

Oba dva dokumenty byly schváleny zastupitelstvem města dne 4.12.2019 usnesením č. 125/2019.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2020 – 2024

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2020-2021

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2022-2024

Komunitní plány sociálních služeb města Český Brod

Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod na období 2009 - 2011

Tento první strategický dokument pro oblast sociálních služeb byl připravován od roku 2008. Komunitní plán byl schválen zastupitelstvem města dne 17.6.2009 usnesením č. 50/2009.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2009 -2011


Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod na období 2012 - 2014

Tento dokument navázal na původně vytvořený komunitní plán. Plán  obsahuje souhrnné informace a přehledy potřebných služeb ve městě pro všechny cílové skupiny. Komunitní plán byl schválen zastupitelstvem města dne 19.9.2012 usnesením č. 250/2012.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD PRO OBDOBÍ 2012 – 2014


Aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb města Český Brod do roku 2016

Dokument vycházel z předchozího plánu a byl schválen zastupitelstvem města 29.1.2014 usnesením č. 8/2014.

AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016


Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod na období 2017 - 2019

Na tvorbě nového plánu se začalo pracovat od začátku roku 2016, revidovala se stávající opatření a vznikaly podněty na nová opatření. Dokument byl zpracován ve spolupráci s veřejností a třemi pracovními skupinami. Schválen byl zastupitelstvem města dne 1.2.2017 usnesením č. 4/2017.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD PRO OBDOBÍ 2017 – 2019

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist