Portál sociálních služeb

Komunitní plánování - Komunitní plánování

Co je komunitní plánování?

Komunitní plánování je jedním z prostředků, jak mohou poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé a veřejnost vyjádřit své potřeby. Tento systém spolupráce je přínosný pro obě strany, posiluje pocit partnerství a sounáležitosti. Bez zapojení odborné i laické veřejnosti by nebyly zjištěny objektivní potřeby území a nebyl by vytvořen efektivní komunitní plán. Komunitní plánování se ve městě osvědčilo jako efektivní nástroj spolupráce samosprávy, neziskových organizací, škol a dalších subjektů.

Město Český Brod využívá metodu komunitního plánování již od roku 2008 a od této doby byly zpracovány čtyři komunitní plány sociálních služeb (dále jen „Plán“). První Plán byl zpracován pro období 2009 – 2011 (schválen ZM dne 17. 6. 2009 usnesením č. 50/2009), druhý pro období 2012 – 2014 (schválen ZM dne 19. 9. 2012 usnesením č. 250/2012), třetí s názvem Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod do roku 2016 (schválen ZM dne 29. 1.2014 usnesením č. 8/2014). Poslední komunitní plán se týkal období 2017-2019 (schválen ZM dne 1.2.2017 usnesením č. 4/2017). Jednotlivé komunitní plány je možné nalézt v sekci Dokumenty.

Na městě fungují tři pracovní skupiny, pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež a skupina Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Členy těchto skupin jsou zástupci veřejnosti, zástupci pobytových sociálních služeb (Domov ANNA, Zvoneček Bylany), terénních sociálních služeb (Spirála pomoci, HEWER, Život 90) úřadů (odbor sociálních věcí, Úřad práce) a neziskových organizací poskytujících sociální služby (LECCOS, Prostor plus z Kolína) a zástupci škol. Tyto skupiny se pravidelně scházejí, smyslem těchto setkání je vyjádření se „jak to vidím já“ a následné nalezení shody mezi ostatními členy. Proces komunitního plánu není jen o sepsání plánu, podstatné jsou další činnosti, které se v jeho průběhu realizují. Důležité je se věnovat reálným tématům, občas se plýtvá čas a energie nad věcmi, které není možné aktuálně řešit.

Komunitní plánování je otevřený proces a role veřejnosti je v něm nezastupitelná. Rádi se seznámíme s Vašimi názory k sociálním službám ve městě a okolí. V případě Vašeho zájmu se obracejte na koordinátorku komunitního plánování Janu Tůmovou, tel.: 730 870 953 nebo email: tumova@cesbrod.cz.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist