121

Re: Koncepce dopravy

Vážený Alane, možná i Jirko, nevím.

Byl jsem opravdu na návštěvě v jednom bytě v Jungmannově ulici. Povídali jsme si v kuchyni asi hodinu o problémech města a před svým odchodem jsem chtěl vidět na vlastní oči tu zoufalou situaci. Přes otevřené dveře do vedlejší místnosti jsem nic nezaznamenal. Bohužel jsem ani u okna do Jugmannky výrazný hluk neslyšel, projelo totiž jedno osobní auto.

Má návštěva proběhla kolem šesté hodiny večerní a je možné, že v jiných částech dne je situace horší. Do této lokality chodím poměrně často a situaci opravdu nepovažuji za tragickou. Vámi zmíněný názor jsem nezměnil. I když ze svého subjektivního dojmu mám pocit, že v poslední době se objem dopravy v Jungmannově ulici zvýšil.

122 Naposledy upravil: Gamibo (25.04.2012 22:37:59)

Re: Koncepce dopravy

Když sedím doma ve svém bytě, projíždějící, mnohdy přetížené vozy mi klepou se skleničkami v sekretáři. Nic s tím udělat nejde, bydlím totiž u silnice!!!!!

123

Re: Koncepce dopravy

Milý Alane a ostatní,

budou-li se ctít pravidla slušného chování, věcné diskusi se nebráním. Můžete si všimnout, že se snažím odpovídat jen na konkrétní odborné dotazy. Ostatní je jen ztráta času všech zúčastněných, přičemž každý z nás si svůj čas váží trochu jinak...

K diskusi ohledně Jungmannovy a Havlíčkovy ulice nemám v tuto chvíli již více co říci. Stačí se podívat na mé příspěvky z 29.11.2011 (ten především), 29.3., 16. a 18.4.2012 a zjistíte, že vše bylo již řečeno a točíme se tak trochu v kruhu. Taková diskuse pak nemá smysl a je to s odpuštěním jen tlachání. Bude-li nalezeno nějaké nové proveditelné řešení, tak o něm diskutujme.

Určitou nevýhodou této diskuse je omezený počet diskutujících. Ve věci Jungmannova a Havlíčkova jsem napočítal cca 8 odpůrců stávajícího řešení. Tím diskusi nechci nijak zlehčovat - aspoň nějaké reakce od občanů, ale přeci jen to, co se napíše zde, nemusí být většinovým názorem (a to samozřejmě nejen v této kauze). Mimochodem, to je i odpověď pro Pivase na jeho narážky o mém opuštění komise dopravy.

Marek Binko

124

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
pouze bych rád poznamenal, že v Jungmannově ulici bydlí velké procento důchodců . Tito lidé těžko přistoupí na korespondenci přes internet. Myslím že by bylo dobré , aby se zástupci města do této lokality vypravili a zeptali se lidí ,
jestli jsou s dopravou spokojeni nebo ne. Ostatně první podzimní jednání u pana starosty ukázalo, že se rozhodně nejedná o osm lidí. Petice je také důkazem.
S pozdravem
Dvořáček

125

Re: Koncepce dopravy

Vážený pane starosto,
z vašeho příspěvku ze dne 24.4.12 cítím výsměch obyvatelům Jungmannovy a Havlíčkovy ulice, kteří si, podle vašeho výroku problémy vznikající obousměrnou dopravou vymýšlejí. Použil jste výraz "zoufalou situaci"......projelo totiž jedno osobní auto" atd. viz výše. Pak ovšem studie, o které se s obhajobou dopravy opíráte, neuvádí pravdu.
Máte však jistou pravdu v tom, že zoufalou situaci nevidíte. Vy si opravdu myslíte že ti lidé to nechají dojít až do zoufalé situce. Pak se ovšem mýlíte ! Nenechají.

126

Re: Koncepce dopravy

Vážený pane Binko,
jsem rád že požadujete ctít pravidla slušného chování. Jak je dodržuje vámi řízená komise dopravy a odbor dopravy řízený členem této komise ?
- přechod v říjnu 2011 do zkušebního provozu s obousměrným provozem v Jungmannově a Havlíčkově ulici bez předchozího projednání s obyvateli kterých se tato negativní změna dotkne je slušné chování ?
- příslib pana starosty a vedoucího odboru dopravy na jednání 12.10.2011 na MÚ, kde bylo cca 45 obyvatel z těchto ulic, že vyhodnocení tohoto zkušebního provozu se urychlí a bude provedeno do konce listopadu 2011, ale nebylo splněno - to je slušné chování?
- zkušební provoz měl být ukončen do 31.3.2012 - je prodloužen do konce roku 2012 - odbor a komise dopravy nemá jasno po půlročním provozu - to je slušné chování ?

Odpovím vám jak si vážíme svého času - buďte si jist že minimálně stejně jako vy. A mnozí ho již nemají tolik k dispozici jaky vy neb jste mlád. A toto uspořádání dopravy lidem v uvedených ulicích jejich čas zkracuje.Vy už nemáte do diskuse kolem Jungmannovy a Havlíčkovy ulice co říci, vy máte jasno. Diskusi jste nazval tlacháním, ale nám jako tlachání nepřipadá, ti lidé se se zhoršením již dříve silného jednosměrného provozu na obousměrný nesmíří. Uvědomujete si vy a komise dopravy a pan starosta, jak negativním způsobem jste ovlivnili jejich bydlení, jejich žití ?

Na poslední odstavec vašeho příspěvku z 26.4.12, vám zřetelně odpověděl Milan.

Pane Binko, vyjdu vám vstříc, rovněž mě přešlo tímto "tlacháním", jak jste diskusi nazval, svůj čas marnit.

127

Re: Koncepce dopravy

Vážení,
NEsouhlasím s obousměrným provozem v úzké ulici JUNGMANNOVA a toto řešení ODMÍTÁM!
Nejen, že je tato ulice pro obousměrný provoz velmi úzká, i když normou to prošlo a už se tak jezdí po několik měsíců, ale její zoobousměrnění navíc přispívá např. ke zvýšení hlučnosti a k zbrždění provozu na křižovatce s ulicemi Jana Kouly a Prokopa Velikého.

Apeluji proto na rozum všech, kteří mají s organizací dopravy v našem městě cokoli do činění, aby se opravdu hluboce zamysleli nad svými rozhodnutími.

Marek Binko napsal:

Určitou nevýhodou této diskuse je omezený počet diskutujících. Ve věci Jungmannova a Havlíčkova jsem napočítal cca 8 odpůrců stávajícího řešení. Tím diskusi nechci nijak zlehčovat - aspoň nějaké reakce od občanů, ale přeci jen to, co se napíše zde, nemusí být většinovým názorem (a to samozřejmě nejen v této kauze).

Ano, jak je zde na fóru vidět, AKTIVNĚ diskutuje jen velmi omezené množství obyvatel našeho města a to nejen na uvedené téma. Avšak tento fakt není, ani v nejmenším, možno požívat jako hledisko k určení odpůrců určitého řešení. Důvodem může být i ta skutečnost, že většina návštěvníků zdejší diskuse pročte a nemá dále důvodu zasahovat, poněvadž shodné názory s jejich byly již vyřčeny a JE to tudíž zcela zbytečné viz.:

Marek Binko napsal:

K diskusi ohledně Jungmannovy a Havlíčkovy ulice nemám v tuto chvíli již více co říci. Stačí se podívat na mé příspěvky z 29.11.2011 (ten především), 29.3., 16. a 18.4.2012 a zjistíte, že vše bylo již řečeno a točíme se tak trochu v kruhu. Taková diskuse pak nemá smysl a je to s odpuštěním jen tlachání. Bude-li nalezeno nějaké nové proveditelné řešení, tak o něm diskutujme.

Pro zjištění většinového a snad i objektivního názoru bych doporučil DOTAZNÍKY s přesně položenými otázkami, a to jak zde na fóru či stránkách města tak i v městském zpravodaji. Tímto by se mohla k danému tématu vyjádřit většina obyvatel města, kterým tato situace není lhostejná, namísto ponechání rozhodnuítí na několika úřednících s odboru dopravy za přispění několika členné komise.

Doporučuji tímto obyvatelům ulice Jungmannova, aby opětovně zorganizovali podpisovou akci (PETICE ZA JEDNOSMĚRNOU JUNGMANNKU), tentokráte však na celém území Českého Brodu s využitím různých občanských sdružení, škol a třeba i sociálních sítí (Facebook).

S pozdravem Claudyus

128

Re: Koncepce dopravy

Vážení,
Souhlasím s obousměrným provozem v ulici JUNGMANNOVA
Nejen, že je tato ulice pro obousměrný provoz je vhodna,  normou to prošlo a už se tak jezdí po několik měsíců, ale její zoobousměrnění navíc přispívá např. k rychlejšimu a bezpečnějšímu prujezdu městem hlavně směr od nadraží do Tismic...odlechčilo to provozu v ulici Kolarova kde se pohybuje mnoho dětí

129 Naposledy upravil: h.dub (03.05.2012 08:09:27)

Re: Koncepce dopravy

NESOUHLASÍM s obousměrnou Jungmannovou!

k argumentaci co uvádí Claudye, se kterou zcela souhlasím, přidám ještě něco:

1) kvůli šíři samotné silnice to svádí, zvláště pak mladé a nevybouřené borce s "vytuněnými" výfuky to pořádně na rovince vytůrovat. Z hlavy dokáži vyjmenovat kupř. opravdového i...a v modrém "vytuněném" renaultu clio s ústeckou SPZ, kterého slýchávám několikrát denně a když ho potkám, tak rozhodně po městě ani 50 nejezdí. A to je jeden z mnoha. 30 tam nedodržuje dle mého soudu a pozorování nikdo. Když tam osobně jedu vlastním autem 30, tak se mi již dvakrát stalo že mě auta předjeli. A to vše v ulici Jungmannova, která vede z centra k parku a přes kterou přecházejí děti a matky...

2) ...po přechodu, který je nebezpečný umístěním, protože je bezprostředně za křižovatkou a rohem domu. Tento přechod není nijak doplňkově označen ani zvýrazněn před křižovatkou ze směru z Havlíčkovi. Navíc v momentě, kdy tam odbočuje autobus je to velmi nebezpečné místo. Za jednosměrného provozu to bylo také nebezpečné, nicméně člověk si musel hlídat jen jeden směr. Takto je to opravdu o "hubu".

3) kvůli obousměrnému provozu také vzrostl provoz (a to významně) v okolí parku s dětskými hřišti. Taktéž zóna, kde je pravděpodobnost, že dítě vyrazí do silnice velmi vysoká, není nijak značena. Tato pravděpodobnost je vyšší za obousměrného provozu

4) poslední spíše obecně: městská a státní policie neustále tvrdí, že přechody hlídají, ale nestíhají všechny. Z mého pohledu to však vypadá, že jsou všude a nikde. Na křižovatce u výkupu u nádraží jsem je v životě nepotkal a to tam chodím dvakrát denně, v ulici Jugmannova není nikoho kdo by dohlížel na dodržování rychlosti, takže se tam nedodržuje, o běžných pochůzkách v době kdy je to nejvíc třeba se tvrdí že je to "ironie". Odbor dopravy umístí značku a tím to pro něj končí. Místo toho, aby se dali peníze na věci které nás všechny trápí - např. na ty kola pro strážníky, na dalšího strážníka apod. tak si město kupuje certifikáty ISO pro úředníky, odpouští nájmy v nemocnicí a platí zájezdy za ekologickou výchovou pro ředitele škol, kteří pak v běžném provozu šetří i na papíru. A k dovršení všeho nás městská rada chrání před dezinterpretací jejich vlastních názorů cenzurou....

Něco shnilého ve státě dánském! Pardon, brodském...

130

Re: Koncepce dopravy

pro quadman:
Velmi slušná imitace quadman, to se opravdu povedlo.
Bohužel nesprávný názor :-)

S pozdravem Claudyus