111

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
dovolil bych si poznamenat, že za naší přítomnosti jste se dohodli s p. Pohůnkem, že snížení tonáže na 3,5 t od K.brány  a odklánějící značky nejsou žádným problémem, pouze náklady na pořízení by byly cca. 40 tis.. Tuto částku starosta na místě odsouhlasil. Tak kde se stala chyba ?  Dvořáček

112

Re: Koncepce dopravy

Dobrý večer,
já si průběh našeho jednání pamatuji trochu jinak - tak, jak jsem ještě týž den zapsal do zápisu: "P. Svoboda doporučil snížení tonáže v Jungmannově ul. na 3,5 t, nicméně podle Ing. Pohůnka to bez řádného odůvodnění (musí být např. posudek mostařů, statiků, KHS, vlastníka komunikace apod.) narazí na nevoli dopravního inspektorátu PČR." Nicméně o tom co bylo nebo nebylo řečeno se nechci přít - ničemu by to beztak nepomohlo.
Bylo zde domluveno, že jako občané podáte žádost o měření na Krajskou hygienickou stanici, s čímž Vám odbor dopravy může pomoci. Pokud by žádalo město, tak by toto měření KHS na rozdíl od občanů muselo zaplatit a navíc město se na problematiku zátěže v dotčených ulicích dívá jinak než místní obyvatelé (jen pro upřesnění - já nejsem výkonný orgán města a navíc v této záležitosti nemám zcela jednoznačný názor, což jsem uvedl již několikrát).
Včera jsem na jednání komise dopravy mluvil s Ing. Pohůnkem a v této věci se na něj prý nikdo z vás dosud neobrátil.
Tudíž, pokud chcete, aby se celá kauza někam pohla, musíte se starat sami -  omlouvám se za tu upřímnost. Podejte si žádost na KHS a nečekejte, že se to vyřeší na tomto diskusním fóru. (Pokud bych přijal taktiku mrtvého brouka, která s úspěchem vládne v jiných vláknech diskusního fóra, např. ohledně nemocnice, kvality pitné vody, či zveřejňování zápisů z rady města, tak by i zde panoval klid...)
S pozdravem
Marek Binko

Re: Koncepce dopravy

Marek Binko napsal:

Dobrý večer,
já si průběh našeho jednání pamatuji trochu jinak - tak, jak jsem ještě týž den zapsal do zápisu: "P. Svoboda doporučil snížení tonáže v Jungmannově ul. na 3,5 t, nicméně podle Ing. Pohůnka to bez řádného odůvodnění (musí být např. posudek mostařů, statiků, KHS, vlastníka komunikace apod.) narazí na nevoli dopravního inspektorátu PČR." Nicméně o tom co bylo nebo nebylo řečeno se nechci přít - ničemu by to beztak nepomohlo.
Bylo zde domluveno, že jako občané podáte žádost o měření na Krajskou hygienickou stanici, s čímž Vám odbor dopravy může pomoci. Pokud by žádalo město, tak by toto měření KHS na rozdíl od občanů muselo zaplatit a navíc město se na problematiku zátěže v dotčených ulicích dívá jinak než místní obyvatelé (jen pro upřesnění - já nejsem výkonný orgán města a navíc v této záležitosti nemám zcela jednoznačný názor, což jsem uvedl již několikrát).
Včera jsem na jednání komise dopravy mluvil s Ing. Pohůnkem a v této věci se na něj prý nikdo z vás dosud neobrátil.
Tudíž, pokud chcete, aby se celá kauza někam pohla, musíte se starat sami -  omlouvám se za tu upřímnost. Podejte si žádost na KHS a nečekejte, že se to vyřeší na tomto diskusním fóru. (Pokud bych přijal taktiku mrtvého brouka, která s úspěchem vládne v jiných vláknech diskusního fóra, např. ohledně nemocnice, kvality pitné vody, či zveřejňování zápisů z rady města, tak by i zde panoval klid...)
S pozdravem
Marek Binko

Dobrý den, pouze připojuji, že vedoucí Odboru dopravy p. Pohůnek je připraven pomoci s žádostí o hygienické měření, stačí se za ním stavit. Prašnost ulice se snížila díky čištění ulice čistícím strojem ze strany TS. Také kanály na dešťovou vodu jsou vyčištěné. To ze strany TS, i když komunikace je ve správě kraje.

114

Re: Koncepce dopravy

Pane Binko,
několikrát jsem se zde vyjádřil k činnosti komise dopravy a k vašemu cíli zvýšit podíl nemotorové dopravy ve městě a zároveň zklidnit centrální část města od motorové dopravy. Ocenil jsem vaší aktivitu ohledně podílu nemotorové dopravy avšak způsob řešení zklidnění centrální šásti města považuju za velmi špatné. Na mé příspěvky jste nereagoval, tady jste přijal taktiku "mrtvého brouka" ačkoliv o pár příspěvků výše píšete že tuto taktiku nepoužíváte. Ve vašem příspěvku Milanovi dne 18.4.12 radíte aby se obyvatelé Jungmannovi a Havlíčkovi ulice starali sami. Jak jsem však tuto kauzu sledoval, mám pocit, že se obyvatelé z těchto ulic snažili docela dost. A slyšel jsem jak jim vedoucí dopravy vychází "všemožně" vstříc. Snad si nemyslíte že vedoucí odboru dopravy bude někomu pomáhat proti práci jeho odboru ? Možná to vidím špatně. Např. jsem od něj neviděl žádný příspěvek na tomto fóru.
Děkuju tímto panu Krulišovi za snahu o snížení prašnosti a vyčištění kanálů v Jungmannově ulici. Šel jsem však tuhle touto ulicí když pršelo, kanály byly sice čisté, leč voda ze silnice stříkala, po projetí auta, na chodce vesele dál. Dříve jsme my chodci byli kryti alespoň na jednom chodníku zaparkovanými auty, nyní jsme bez nich.
A co s hlukem, vybracemi a zplodinami? Ptám se kdo z členů dopravní komise bydlí na rušné ulici? Ještě prosím o odpověď na otázku ohledně délky zkušebního provozu 1 rok a tři měsíce.
Díky za odpověď.

115

Re: Koncepce dopravy

Milý Alane,
přečtěte se, co jste napsal 8.1.2012 v 21:53 na konci předposledního odstavce svého příspěvku. Překvapuje mne, že jste dosud nepochopil, že jste tímto diskusi mezi námi již uzavřel...
Marek Binko

116 Naposledy upravil: Pivas (23.04.2012 21:18:30)

Re: Koncepce dopravy

Marek Binko napsal:

Milý Alane,
přečtěte se, co jste napsal 8.1.2012 v 21:53 na konci předposledního odstavce svého příspěvku. Překvapuje mne, že jste dosud nepochopil, že jste tímto diskusi mezi námi již uzavřel...
Marek Binko

Ale, ale, že by uražená ješitnost??? On už tu někdo také vyhrožoval, že s tím praští, když mají lidé pocit, že to nedělá dobře.  Neslyšel jste o tom milý pane Binko? Ale nepraštil. Takže diskuse pokračuje..... ;-). Mimo jiné, jak to vypadá se starostenskou prioritou, tj. tunelem (pod tratí) na Škvárovnu? Nic nového?

Born stupid? Try again!

117

Re: Koncepce dopravy

Na prodloužení podchodu a rekonstrukci nástupišť na nádraží (vč. výtahů z podchodu) se nyní zpracovává aktualizace přípravné dokumentace, aby stavba mohla být, v příp. zařazení do plánu investic, zahájena v roce 2013.

118

Re: Koncepce dopravy

Bohužel musím konstatovat, že vedení města, za účelem zklidnění náměstí, obyvatele ulic Jungmannova a Havlíčkova úplně odepsala.
Doprava se přibližně zdvojnásobila a s tím i doprovodné jevy jako hluk, prach, otřesy, zplodiny.
K tomu zákaz parkování a přiblížení provozu k oknům domů na vzdálenost 2 metry sad
Zato v centru, kde jsou širší chodníky i silnice, auto skoro nepotkáte.
To jste opravdu vymysleli výborně. Zklidnit náměstí, kde jsou v přízemí obchody a nasměrovat dopravu občanům kolem ložnic, kuchyní, obývacích pokojů a zahrádek.
Tak to Vám milí zastupitelé pěkně děkujeme.  mad

119

Re: Koncepce dopravy

Marek Binko napsal:

Na prodloužení podchodu a rekonstrukci nástupišť na nádraží (vč. výtahů z podchodu) se nyní zpracovává aktualizace přípravné dokumentace, aby stavba mohla být, v příp. zařazení do plánu investic, zahájena v roce 2013.

Děkuji za odpověď. Věřím, že příjemná zpráva a naděje na konec steeplů přes koleje bude naplněna.

Born stupid? Try again!

120

Re: Koncepce dopravy

Pane Binko,
omlouvám se za to co jsem napsal 8.1.12 na konci předposledního odstavce, nebylo to dobré vyjádření. K tomuto vyjádření mě tehdy přivedlo dění kolem Jungmannovy a Havlíčkovy ulice kdy jsem ze sledování činnosti a vyjadřování některých členů dopravní komise, včetně vás, a vyslechnutí názorů, stesků a pocitu beznaděje obyvatel těchto ulic, viděl, že jste začali, mimo jiné, jako nejdůležitější argument obyvatel těchto ulic uvádět nemožnost parkování aut před svými domy.
Sledoval jsem jak vámi vedená dopravní komise z původní dobré a silné aktivity řešení dopravy ve městě na počátku roku 2011 postupně sklouzla s pomocí dvou studií a působení vedoucího odboru dopravy do stávající situace, tj. převedení transitu do uvedených ulic.
V jednom ze svých příspěvků jste napsal že zlepšení dopravních podmínek generuje nárůst dopravy. V tom máte zcela pravdu, doprava v těchto ulicích opravdu výrazně vzrostla. Byl jsem tam několikrát na návštěvě přes den a večer. Na rozdíl od pana starosty jsem hluk a vibrace cítil výrazně.
Já jsem cítil, že vámi řízená komise dopravy řeší dopravu ve městě ne příliš racionálně a naprosto nedbá na námitky obyvatel postižených změnou a uchyluje se k ne vždy pravdivým argumentům. A i vy sám jste je začal používat. A to mě na vás překvapilo i mrzelo.
Ještě přidám úryvek z příspěvku pana starosty a argument který od jisté doby převzal.
"Avšak neoddiskutovatelné je, že došlo ke zhoršení "životního prostředí" zákazem parkování osobních automobilů hlavně u rodinných domků ve směru od parku po pravé straně. Všechny ostatní problémy považuji buď za řešitelné či podružné."

Byl bych rád abyste tuto omluvu přijal.
Byl bych rád abychom mohli i nadále v diskusi pokračovat. Myslím, že si máme stále co říci.