101

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
na komisi dopravy jsem toto již zmiňoval, např. 12. 9. 2011, protože mne stav v Žižkově ulici také neuspokojuje. Představoval bych si zúžení na vjezdu, přechod s dělícím ostrůvkem apod. Narazil jsem na to, že ulice by „někdy“ měla být rekonstruována a je celkem logické, že by nějaké stavební úpravy zvyšující bezpečnost měly být provedeny současně s celkovou rekonstrukcí. Ta je ale zase podmíněna rekonstrukcí kanalizace pod touto ulicí... Zřídit nový přechod pro chodce znamená výstavbu dělícího ostrůvku a osvětlení - takže jsme zase na začátku bludného kruhu :-( Měl by se zde objevit v blízké době alespoň radar. Podrobnější informace by vám určitě sdělil Ing. Pohůnek z odboru dopravy MěÚ.
S pozdravem
M. Binko

102

Re: Koncepce dopravy

Děkuji, poptám se.

103

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den, (nevim zda tento přístěvek patří zrovna sem, tak mě neukamenujte big_smile)

Při vyjíždění z ulice V Chobotě na Zborovskou (roh Karmy a železničního mostu) je špatná viditelnost pod most... Jak moc náročný by bylo na tuto křižovatku pořídit zrcadlo? Děkuji

Re: Koncepce dopravy

Luk napsal:

Dobrý den, (nevim zda tento přístěvek patří zrovna sem, tak mě neukamenujte big_smile)

Při vyjíždění z ulice V Chobotě na Zborovskou (roh Karmy a železničního mostu) je špatná viditelnost pod most... Jak moc náročný by bylo na tuto křižovatku pořídit zrcadlo? Děkuji

Dobrý den,
toto je spíše otázka pro vedoucího odboru dopravy, jelikož komunikace v ulici Zborovská je ve správě SÚS Kutná Hora. ale přesto - vhodné zrcadlo (asi jako je umístěné v ulici Jungmanova/Havlíčkova) je v pořizovací ceně  do 15 000 Kč a instalaci určitě zvládnou pracovníci TS jako ve zmiňované ulici).
přeji hezký den

105

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,

rád bych se zeptal na aktuální stav dopravní situace. Účastnil jsem se únorového zasedání dopravní komise jako zástupce občanů Jungmannovy ulice. Na zasedání nám bylo přislíbeno snížení tonáže pro průjezd touto ulicí. Dále jsme byli informováni o záměru oboustraného zprůjezdnění ulice Krále Jiřího. Prosím sdělte ,co se do kdy zrealizuje. Situace v Jungmannově ulici se stále zhoršuje. Dvořáček

106

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
zobousměrnění ulice Krále Jiřího vč. navazujících úprav na náměstí bylo řešeno na posledních dvou komisích dopravy (viz zápisy). Máme požadavek, aby toto bylo realizováno v průběhu letošního roku. Doufám, že na to město vyčlení patřičné finance.
Ohledně snížení tonáže nemám zatím žádné zprávy. Na komisi 14.2.2012 jste se dohodli s Ing. Pohůnkem, že si požádáte o měření KHS, které by mohlo být odůvodněním pro omezení provozu nákladních vozidel (opět viz zápis).
Jako další reakce na stížnosti obyvatel Vaší ulice, je doporučená instalace radaru na měření nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h. Tento radar by měl být napojen na IS pro zpracování přestupků, takže jistá vymahatelnost by tu měla být.
S pozdravem
Marek Binko

107

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
určitě vím, že bylo přislíbeno dát na směr od Kouřimské brány 3,5 t a provedení značení (ukazatelů- směrovek) odkloňující dopravu mimo Jungmannovu ulici.
Tyto úpravy nebyly vázány na výsledky měření. Dokonce i zástupce od strážníků , který na komisi byl přítomen uvedl, že si touto ulicí řidiči nákladních vozů zkracují cestu , když jedou domů. Z toho se nestalo bohužel vůbec nic. S pozdravem Dvořáček

108

Re: Koncepce dopravy

Po odmlce se vracím do diskuse k problematice dopravy ve městě. Přečetl jsem si zápisy komise dopravy a příspěvky na tomto fóru. Vidím, že ať dělali obyvatelé Jungmannovy ul. pro záchranu svého přijateného životního prostředí cokoliv, bylo to marné. Odbor dopravy podporovaný komisí dopravy se rozhodl, že Jungmannova ul. bude obousměrná a na obyvatele, kteří mají svá obydlí cca 1,5 m od silnice se hledět nebude. Zkušební provoz v délce 1 rok a 3 měsíce je nevídaný - je to jen finta pro přechod na trvalý provoz. Stejně, jako byl "havarijní provoz" v září 2011 náhle převeden na 1/2 roční zkušební. Toto bych rád obyvatelům Jungmanky sdělil. V zápisu komise dopravy je uvedeno Ing. Pohůnkem, že silnice v Jungmannově ulici je v majetku stř.kraje a je to stř.krajem vnímána jako významná silnice. Nikde však není uvedeno, že by kraj žádal o převedení této silnice z jednosměrného provozu na obousměrný. O tuto změnu požádal odbor dopravy Č.Brodu ! Byla sice zmíněn názor údržby silnic, že se Jungmanovou ulicí špatně radlicí pro odklízení sněhu projíždí, ale nebyl striktní, spíše měl charakter poznámky. Když jsem viděl jak se odklízí, resp. neodklízí, sníh od křížovatky J.Kouly k nádraží, tak v Jungmannově ulici to šlo v pohodě.
Dne 14.12.2011 napsal předseda komise dopravy Bc. Binko toto:
"Mým cílem bylo od počátku především zvýšit podíl nemotorové dopravy ve městě a zároveň zklidnit centrální část města od motorové dopravy. Pokud o tyto cíle, které jsou součástí mého vlastního přesvědčení, není poptávka, nepůjdu dál proti proudu.
S pozdravem
Marek Binko"
O zvýšení podílu nemotorové dopravy se pan Binko stará vzorově. Nevím jak moc jsou, viz cyklo pruh u Sokolovny, tyto vyčleněné objekty využívány, ale možná někdy budou. Já bych viděl jejich využití až v době kdy bude tranzitní doprava vyvedena mimo město. Ale budiž, sám rád na kole jezdím rád a hodně. Cyklo pruhy však nepotřebuju.
Horší je to s druhým předsevzetím , "zklidnit centrální část města od motorové dopravy". Pokud to řešíte způsobem, že dopravu převedete do jiné ulice, kde bydlí lidé a jsou ráno a večer rušeni hlukem a otřesy aut, tak to je smutný způsob řešení. Vaše komise spolu s odborem dopravy vytyčila autostrádu málem středem města. Na obyvatele, zde bydlící, nehledíc.
Slyšel jsem více názorů, že Kouřimská brána by měla být opět průjezdná. Je to přímý a jednoduchý příjezd na náměstí. Dnes to řidiči objíždějí buď Jungmannovu, dále Havlíčkovou a odbočí na náměstí, anebo po J.Kouly, Krále Jiřího a Kollárovou kolem Sokolovny. Ke konci 2012 projedou celou K.Jiřího-část této ulice od křižovatky s Kollárovou ul. je úzká a chodci velmi využívaná. Opravdu nerozumím proč toto je upřednostněno před průjezdem Kouřimskou branou.

109

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
28. 3. jsem napsal následující zprávu (viz. dole) :
Jelikož mi na tuto zprávu nikdo z dopraní komise neodpověděl posílám jí znovu- pod čarou.  Dále považuji za slušné , když se plní co se slíbilo. V opačném případě bych musel  dopravní komisi považovat za nedůvěryhodný orgán a tím pádem úplně zbytečný . Dvořáček
............
určitě vím, že bylo přislíbeno dát na směr od Kouřimské brány 3,5 t a provedení značení (ukazatelů- směrovek) odkloňující dopravu mimo Jungmannovu ulici.
Tyto úpravy nebyly vázány na výsledky měření. Dokonce i zástupce od strážníků , který na komisi byl přítomen uvedl, že si touto ulicí řidiči nákladních vozů zkracují cestu , když jedou domů. Z toho se nestalo bohužel vůbec nic. S pozdravem Dvořáček

110

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
musím Vás odkázat na výkonný orgán - odbor dopravy. Na jednání komise dopravy bylo řečeno, že snížení tonáže musí předcházet jisté administrativní kroky. A to už je mimo působnost komise, která jako poradní orgán rady má řešit především koncepční otázky.
S pozdravem
Marek Binko