231

Re: Koncepce dopravy

top010 napsal:

Pokud to sem nepatří, tak se omlouvám :
nechtělo by to udělat (vyznačit) v prostoru "přednádraží" ještě jeden přechod ?
Od rohu plotu pneuservisu k  cca zadnímu vchodu do budovy kina. 99% lidí jdoucích na vlak po pravém chodníku podél bývalé klímovy pily - přechází silnici právě tam.

Přesně tak .Ten tam chybí.

232 Naposledy upravil: Pivas (27.06.2013 19:32:18)

Re: Koncepce dopravy

On to není jediný problém. Zajímavá je dráha pro osoby invalidní, kočárky a další hůře mobilní, kteří mají problémy s překonáním podchodu. Ti jsou hnáni nástupištěm k tomuto podchodu, kde se protáhnou otevřenými vrátky a po tragicky těsném perónku přímo u koleje se zoufale vracejí k bezbariérovému přístupu. Po přechodu pak následuje cesta opačným směrem zpět na perón. Občas v doprovodu bystré ostrahy nádraží. Původní přímý přístup k přechodu byl totiž nenávratně  uzavřen. Předpokládám, že z bezpečnostních důvodů.
S tím souhlasím, protože je mi líto všech opilců a sebevrahů, kteří převážně hynou pod koly vlaků. Matky a invalidé bývají opatrní.
Vím, že to není problém města, ale ČD a SŽDC. Ale přesto...

Born stupid? Try again!

233

Re: Koncepce dopravy

Dopravní situace včetně severojižního obchvatu je řešena v návrhu nového územního plánu, který by měl být předložen k veřejnému projednávání na podzim letošního roku. Obchvat by měl být veden východně od Liblic a souhlas s ním již schválila zastupitelstva dotčených obcí. S propojkou Malechova a Tuchorazské ulice s následným mimoúrovňovým křížením se silnicí I/12 Praha - Kolín se i nadále počítá. Chtěl bych jen upozornit, že by se jednalo o krajské ulice a částky v řádu stovek milionů korun. V současnosti se Středočeský kraj potýká s nedostatkem financí a eviduje naléhavější dopravní priority. Čili v příštích deseti letech se těchto staveb s největší pravděpodobností nedočkáme.

Rekonstrukce před nádražím samozřejmě probíhala dle dopravním inspektorátem schválené projektové dokumentace. Se zřízením dalšího přechodu se nepočítalo. Situaci ještě prověřím.

Letos by měly být zahájeny práce na prodloužení podchodu na Škvárovnu a na vybudování bezbariérových přístupů na nástupiště. Práce by měly být dokončeny v příštím roce.

234

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
lze někde nahlédnout do mapy kudy je naplánován zmíněný obchvat?

Děkuji
LC

235

Re: Koncepce dopravy

Vážení,

výkres dopravních vztahů v návrhu územního plánu je k dispozici zde: http://www.cesbrod.cz/media/3/05_pdf/2_ … opravy.pdf
Obchvat je pod označením silnice II/272 (přeložka komunikace). Jde o starší výkres, na kterém je nakreslen i severozápadní obchvat. Ten zastupitelstvo města zamítlo a tak z návrhu územního plánu zmizí. Až budu mít k dispozici upravenou dokumentaci k veřejnému projednávání, opět ji zveřejním na http://www.cesbrod.cz/category/uzemni-plan

Přeji hezký víkend

236

Re: Koncepce dopravy

Vážený pane starosto
po prostudování návrhu řešení dopravy - východní varianta jsem dospěl  k jednoznačnému závěru - už je nejvyšší čas aby jste šel do pr..le, a taky si zkusil jaké to je živit se prací. při Vašich schopnostech to pro Vás jitě bude hračka

237

Re: Koncepce dopravy

chinan napsal:

Vážený pane starosto
po prostudování návrhu řešení dopravy - východní varianta jsem dospěl  k jednoznačnému závěru - už je nejvyšší čas aby jste šel do pr..le, a taky si zkusil jaké to je živit se prací. při Vašich schopnostech to pro Vás jitě bude hračka

Fuj, takhle o panu starostovi??? Taťkovi nás všech??? Haňba.....

Born stupid? Try again!

238

Re: Koncepce dopravy

Jsem opravdu rád, že je "malechovská spojka" zakreslena v prodloužené verzi - ústící mezi diskonty. Je to nejkratší, nejlevnější a nejefektivnější řešení, jak městu pomoci. Tato cesta by měla být "předchůdce" všech možných, budoucích obchvatů a měla by být dokončena mnohem dříve. Jen si nejsem jistý trasou, vyznačenou v oblasti technických služeb. Kvůli prudkému svahu nebude možné vést komunikaci tak, jak je zakresleno.

Severo-jižní obchvat je opravdu megalomanská záležitost a i když dává tato cesta z jistého pohledu smysl, za takový zásah do krajiny to v nejbližší době nestojí a třeba ani stát nebude.

Pochvalu rozhodně zaslouží větší počet veřejných parkovišť, které jsou v plánu. Pokud by se v budoucnu přesunula pošta k jednomu z nich, nic by nebránilo tomu, uzavřít náměstí pro automobily zcela. Současný záměr vést dopravu na náměstí obousměrně je katastrofa a tak alespoň tajně doufám, že se v samotném centru neobjeví stejně křiklavé a výrazné vodorovné značení, jako v ulicích Kollárova a Krále Jiřího.

Co mě ovšem na územním plánu nejvíce zaskočilo je to, že blízké okolí hřbitova je rozparcelované. Přijde mi to jako špatný nápad a myslím si, že by tato oblast měla být z mnoha důvodů nedotknutelná! To samé platí i pro malechovskou spojku. Jistě není nutné, vést silnici podél hřbitovní zdi.

239

Re: Koncepce dopravy

qwer napsal:

Jsem opravdu rád, že je "malechovská spojka" zakreslena v prodloužené verzi - ústící mezi diskonty. Je to nejkratší, nejlevnější a nejefektivnější řešení, jak městu pomoci. Tato cesta by měla být "předchůdce" všech možných, budoucích obchvatů a měla by být dokončena mnohem dříve. Jen si nejsem jistý trasou, vyznačenou v oblasti technických služeb. Kvůli prudkému svahu nebude možné vést komunikaci tak, jak je zakresleno.

Severo-jižní obchvat je opravdu megalomanská záležitost a i když dává tato cesta z jistého pohledu smysl, za takový zásah do krajiny to v nejbližší době nestojí a třeba ani stát nebude.

Pochvalu rozhodně zaslouží větší počet veřejných parkovišť, které jsou v plánu. Pokud by se v budoucnu přesunula pošta k jednomu z nich, nic by nebránilo tomu, uzavřít náměstí pro automobily zcela. Současný záměr vést dopravu na náměstí obousměrně je katastrofa a tak alespoň tajně doufám, že se v samotném centru neobjeví stejně křiklavé a výrazné vodorovné značení, jako v ulicích Kollárova a Krále Jiřího.

Co mě ovšem na územním plánu nejvíce zaskočilo je to, že blízké okolí hřbitova je rozparcelované. Přijde mi to jako špatný nápad a myslím si, že by tato oblast měla být z mnoha důvodů nedotknutelná! To samé platí i pro malechovskou spojku. Jistě není nutné, vést silnici podél hřbitovní zdi.

Díky za Váš zájem o problematiku, návrhy můžeme projednat při veřejném projednávání územního plánu, které se uskuteční patrně letos na podzim.

240

Re: Koncepce dopravy

V březnu 2011 Bc. Binko, jako předseda komise dopravy, v tomto diskusním fóru napsal "Dobrý den,
chci na tomto fóru oslovit všechny, kteří mají zájem se podílet na vytváření koncepce dopravy ve městě. Po komunálních volbách v říjnu 2010 byla ustavena komise dopravy, které předsedám, jež si vzala úlohu řešit problematiku dopravy z koncepčního pohledu za své. Mezi naše velké úkoly bezesporu patří řešit otázku průjezdnosti centra města a s tím bezprostředně souvisí i otázka parkování." A kam to dotáhl? Největším tématem, jemuž se komise věnuje několik měsíců, je Generel cyklodopravy. Z centra města komise vytvořila solidní dopravní hřiště, zahltila Jungmannovu ulici auty, nově poslala obousměrně auta do části ulice Krále Jiřího. Ale vyklidil se prostor v Kollárce a mohl se namalovat cyklopruh. Je opravdu dojemné, až k pláči, jak se Bc.Binko stará o cyklodopravu, ale nechá desítky obyvatel trpět nadměrným hlukem, výfukovými zplodinami a otřesy. Sám si bydlí v klidné části, hlukem a otřesy netrpí a v klidu si vymýšlí co nejlepší podmínky pro minoritní způsob dopravy. Ono je to nejjednodušší. Proč řešit tíživé problémy, když se může zabývat nepodstatnými. A ještě je výsledek vidět. Máme cyklopruhy, červeně zbarvené. Mizerný výsledek činnosti této komise.