Český BrodOficiální stránky města

Newsletter

Odebírané oblasti:Základní kontakty

Město Český Brod

náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Banka: 9294910237/0100

Telefon: 321 612 111
Fax: 321 612 201
Dat. schr.: jgqbsve
E-mail:
cesbrod@cesbrod.cz
E-podatelna:
epodatelna@cesbrod.cz

Budova 1
náměstí Husovo 70

282 01 Český Brod

Budova 2
nám. Arnošta z Pardubic 56

282 01 Český Brod

Provozní hodiny podatelna, pokladna, CzechPoint:
pondělí 8 - 11, 12 - 17:00
úterý 8 - 11, 12 - 14:30
středa 8 - 11, 12 - 17:00
čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30
pátek 8 - 11, 12 - 13:00
E-mailový formulář

Nejdůležitější zprávy

Fórum zdravého města - 23.5.2016

Fórum zdravého města - 23.5.2016

Včera v podvečerních hodinách proběhlo v kazetovém sále Domova seniorů ANNA za účasti zástupců vedení města, vedoucích odborů a veřejnosti Fórum zdravého města Český Brod. Z pracovního setkání vzešlo TOP 10 problémových oblastí, které v nejbližších dnech zapracujeme ve veřejné anketě na webu města. Výstupy z Fóra a ankety budou po té vyhodnoceny a poslouží jako podklad Akčního plánu města Český Brod pro další období. Děkujeme vedení Domova za poskytnuté zázemí a všem, kteří si na Fórum udělali čas.

Filmaři v Dolánkách

Filmaři v Dolánkách

V českobrodských Dolánkách se připravuje zázemí pro natáčení seriálu televizní stanice SKY s názvem Britannia. Jedná se o historický příběh z období roku 54 př. n. l., kdy Británii úspěšně napadli a obsadili Římané. Natáčení v naší lokalitě je plánováno v termínu červen – listopad 2016.

Školní zralost a zápis do školy - seminář

Školní zralost a zápis do školy  - seminář

23. května 2016 proběhl v prostorách Oranžové zahrady v Českém Brodě seminář na téma „Školní zralost a zápis do školy“, určený pro pedagogy z mateřských a základních škol a speciální pedagogy. Program byl zaměřen na objasnění pojmu školní zralost, byly zmíněny jednotlivé roviny vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do ZŠ. Seminář proběhl v rámci projektu SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ŠKOL ZE SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČESKÝ BROD. 

Celostátní konference k projektům MAP

Celostátní konference k projektům MAP

Na pražském magistrátu (Mariánské náměstí 2, Praha 1) se v pátek 20. května 2016 konala konference "MAP - Místní akční plány a dotace na rozvoj školství". Uspořádal ji Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Naše město zastoupil pan starosta Bc. Jakub Nekolný a projektová manažerka Ing. Jiřina Soukupová, která vede projekt SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ŠKOL ZE SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČESKÝ BROD. Tisková zpráva zde.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - 21.5.2016

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - 21.5.2016

V sobotu 21.5.2016 proběhlo za účasti vedení města, zástupců odboru rozvoje, místní organizace Českého svazu rybářů a projektanta Ing. Němečka setkání s místními lidmi ze Štolmíře nad projektem ODBAHNĚNÍ A REVITALIZACE NÁVESNÍHO RYBNÍKU ŠTOLMÍŘ. Schůzka byla pracovní, ale panovala přátelská atmosféra. Dokladem jsou ilustrační fotografie. Děkujeme M´am´aloca o.p.s. za poskytnuté zázemí pro prezentaci projektu a všem účastníkům, kteří si v sobotu udělali čas.

NABÍDKA PRÁCE - ODBORNÝ REFERENT ODBORU STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

NABÍDKA PRÁCE - ODBORNÝ REFERENT ODBORU STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Město Český Brod hledá pracovníka na obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování. Předpokládaný nástup: v období od 1.9.2016 nebo dle dohody. Lhůta pro podání přihlášky je do: 3.6.2016 do 11:00 hodin.  Adresa pro podání přihlášky: MěÚ Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, k rukám tajemníka Ing. Aleše Kašpara, obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení referent OSÚP.
Podrobnosti zde. VR_OSUP_stav_r_2016V.pdf

další aktuality

Copyright © Město Český Brod, 2005-2016 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist